Як можна отримати відстрочку платежу за кредитом?

В умовах економічної нестабільності в країні нерідко виникають проблеми з виконанням кредитних зобов’язань. Особливо актуально звучить питання відстрочки і реструктуризації боргу для сімей, які виплачують заборгованості за іпотечними кредитами. Терміни за такими договорами значні, в той час як життєві обставини сім’ї міняються з року в рік і по більшій частині непередбачувані.

Не тільки звичайні громадяни можуть опинитися в скрутному фінансовому становищі. Відстрочка платежу за комерційними кредитами сьогодні теж користується попитом. Особливості цієї процедури будуть розглянуті в цій статті.

Як вирішити проблеми з кредитними боргами?

Кредитування фізичних та юридичних осіб передбачає надання кредитними організаціями грошових сум у користування громадян чи підприємств з наступним поверненням суми основного боргу і передбачених договором відсотків.

Зазвичай основні умови кредитування відображаються в договорі. Крім графіка виплат наданої позики, підписаний обома сторонами документ містить інформацію:

 • про відповідальність за невиконання кредитних зобов’язань у встановленому договором порядку;
 • про способи вирішення спорів, якщо такі виникають між сторонами угоди;
 • про можливості отримання відстрочки платежу за кредитом.

Якщо останнього положення в документі немає, позичальник має право самостійно звернутися в фінансову організацію з заявою про надання цієї послуги.

Згідно з нормами цивільного законодавства (ст. 450) на вимогу однієї із сторін правочину умови договору можуть бути змінені на підставі письмової угоди кредитора і позичальника. Це правило є загальним для всіх видів двосторонніх і багатосторонніх угод. Рішення про зміну графіка виплат приймається колегіальним органом кредитної організації.

Способи отримання відстрочки

На розсуд банку позичальнику надається один з декількох доступних варіантів. Далі розглянемо їх більш докладно.

Відстрочка по виплаті основної суми боргу

При цьому позичальник протягом встановленого кредитором періоду часу сплачує лише відсотки за позикою. Так як величина основного боргу не змінюється, такий спосіб складно назвати прийнятним, адже відсоток обчислюється, виходячи з величини «тіла». Подібні відстрочки платежу по кредиту – найбільш вигідний варіант для банку, ніж для позичальника. При пропонуванні послуги боржнику слід розглядати цей варіант в останню чергу.

Відстрочка по сплаті відсотків

При цьому на певний період часу боржник звільняється від виплати відсотка, але продовжує погашати суму основного боргу. В цілому непоганий варіант для позичальника, але вкрай незручний для самої кредитної організації, тому і така відстрочка надається нечасто.

Відстрочка по «тілу» і відсоткам

При такій різновиди відстрочки позичальнику надається право припинити виплати за договором на встановлений банком строк. Зазвичай період звільнення від сплати кредиту не перевищує трьох місяців. Таким чином, у громадянина з’являється можливість поправити своє фінансове становище і перенести термін остаточно розрахунку з банком.

Альтернативні способи розрахунку з банком

Клієнт має право самостійно запропонувати кредитної організації порядок перенесення платежів на умовах, що представляють вигоду обом сторонам угоди. Банківська діяльність будується на отриманні певної прибутку від співпраці зі своїми клієнтами, тому доводи позичальника повинні бути переконливими. З числа таких способів вирішення проблеми можна виділити наступні:

1. Реструктуризація боргу. Подібний спосіб являє собою зміну істотних умов первісного договору, однак в критичних обставинах банк (наприклад, якщо позичальник перебуває в положенні порівнянним з банкрутством) може піти на такі заходи і переглянути деякі положення договору, наприклад:

 • термін остаточного погашення кредиту;
 • валюта позики;
 • звільнення від штрафних санкцій;
 • зміна ставки відсотку.

2. Зміна графіка виплат. При цьому протягом певного часового проміжку позичальник не сплачує щомісячну суму заборгованості за кредитом, що тягне за собою збільшення розміру наступних платежів.

Переважна кількість рішень колегіального ради банку задовольняє вимоги позичальника. Правда, в результаті перерахунку загальна сума збільшується, і громадянам доводиться переплачувати. З іншого боку, якщо вибір стоїть між процедурою банкрутства та можливістю отримати невелику відстрочку, чаша терезів схиляється на користь останньої.

Підстави для одержання відстрочки

Не всі життєві обставини претендують стати підставою отримання даної послуги. Перелік осіб, які мають право звернутися із заявою про відстрочення платежу за кредитом в Ощадбанк, ВТБ 24 або іншу велику фінансову організацію включає наступні категорії громадян:

 • непрацюючі жінки, які очікують народження дитини, а також матері, які здійснюють догляд за неповнолітніми дітьми до півтора років;
 • тимчасово непрацевлаштовані громадяни, вимушено залишилися без роботи;
 • тимчасово непрацездатні особи, які перебувають на лікуванні чи реабілітації внаслідок хвороби чи отриманої травми;
 • громадяни, яким у період виплати кредиту присвоєна група інвалідності;
 • громадяни, які втратили дохід внаслідок зміни місця проживання (наприклад, при переїзді в інший регіон країни);
 • громадяни, які втратили годувальника, а також особи, які вимушені здійснювати догляд за хворим родичем;
 • позичальники, які опинилися в складних життєвих обставинах (наприклад, втратили житло або майно внаслідок пожежі, стихійного лиха або інших надзвичайних обставин).

Яке б обставина не змусило позичальника звернутися за відстроченням платежу по кредиту ВТБ 24, Ощадбанк або іншу фінансову організацію, наявність одного або кількох з перелічених вище підстав потрібно підтвердити документально. На слово працівники кредитної установи не повірять, тому попередньо зберіть будь, відповідні вашому становищу, документи.

Кому банк може відмовити?

Навряд чи сумлінного позичальника, що потрапив у складні обставини, кредитна організація відмовить у наданні відстрочки платежу за кредитом. Але певні категорії громадян можуть виявитися не у справ.

Висока ймовірність відмови в задоволенні заяви позичальника, якщо він:

 • раніше вже допускав прострочення виплати кредиту;
 • є володарем поганої кредитної історії;

Крім недобросовісних позичальників, можуть отримати відмову наступні категорії громадян:

 • особи, у яких термін дії договору не перевищує трьох місяців з моменту підписання документа;
 • позичальники, у яких термін дії договору закінчується через три і менше місяця з моменту подачі заяви про відстрочку;
 • громадяни, які втратили доходу з власної вини (наприклад, звільнилися за власним бажанням);
 • клієнти, які викликають сумніви в їх чесності намірів.

Оформлення кредитних канікул

Якщо у позичальника є достатні підстави для одержання відстрочки, не варто зволікати. У сфері банківських послуг несвоєчасне звернення загрожує притягненням до відповідальності, передбаченої умовами укладеного договору. Застосування штрафних санкцій тільки погіршить становище позичальника.

У кінцевому підсумку рішення залишається за банком. Ось найбільш ймовірні варіанти розвитку подій після звернення клієнта з заявою на відстрочку платежу за кредитом :

 • Прохання задовольняється, послуга надається у відповідності з умовами укладеного з клієнтом договору. Ознайомитися з порядком її надання можна з тексту документа, що знаходиться на руках у позичальника. Будьте уважні при прочитанні. Можливо, відстрочка платежу по кредиту в банку надається на оплатній основі. У більшості фінансових організацій дана послуга є платною.
 • Можливість надання відстрочки вирішується індивідуально з урахуванням мають значення обставин. У такому разі текст договору не містить умов, що дозволяють скористатися кредитними канікулами, а рішення приймається кредитним комітетом.
 • Відстрочка платежу по кредиту ВТБ або іншому банку за стандартною схемою реструктуризації боргу. Деякі кредитні організації практикують свої способи вирішення проблем, що стосуються погашення кредиту. Умови відстрочки не вносяться до тексту договору, але за заявою клієнта, кредитна організація пропонує прийнятний спосіб зміни умов договору. У такому випадку позичальник має право самостійно вибрати найбільш зручний для нього варіант нових умов погашення кредиту.
 • Відстрочка у вигляді акції. Деякі банки практикують надання кредитних канікул в якості якогось заохочення або реклами. Як правило, подібні акції реалізуються за певну плату.
 • Документи для додатка

  Крім заяви встановленого зразка на відстрочку платежу за кредитом, клієнт надає наступний набір документів:

  • копія паспорта;
  • довідка з ПФР про розмір щомісячних пенсійних нарахувань;
  • довідка про доходи форми 2-ПДФО;
  • довідка з ЦЗН про реєстрацію громадянина як безробітного;
  • копія Трудової книжки;
  • довідка про присвоєння групи інвалідності;
  • висновок з медичного закладу про стан здоров’я позичальника;
  • копія свідоцтва про народження дітей;
  • інші документи.

  Зазначений перелік не є обов’язковим. Підбір потрібних документів здійснюється залежно від підстави надання відстрочки платежу по кредиту для фізичних осіб в даній організації.

  Судова відстрочка

  Якщо позичальник не вважав за потрібне вчасно звернутися в банк за наданням відстрочки платежу за кредитом , він ризикує стати відповідачем по справі про стягнення суми основного боргу, відсотків, а також передбачених договором неустойок і штрафів. У таких ситуаціях краще не губитися, а звернутися з зустрічним заявою про надання відстрочки або розстрочки за кредитним договором.

  Якщо підстави будуть представлені переконливі, суд винесе ухвалу про надання відстрочення на певний термін або розстрочки по виплатах із зазначенням періоду погашення суми щомісячного платежу.

  Доводити ситуацію до судового вирішення проблеми не рекомендується, так як в подібних випадках велика ймовірність того, що при першій же простроченні стягнення кредитних коштів здійснюватиметься в примусовому порядку через органи виконавчої влади.