Внутрішньогалузева конкуренція: приклади. Внутрігалузева і міжгалузева конкуренція

43

Конкуренція — це економічний термін. Походить від латинського слова «concurrentia», яке можна перекласти як «зіткнення, сбегание». Значення даного терміна описує процес боротьби між гравцями ринку за ресурси: територію впливу, низькі ціни на сировину, частку ринку, ексклюзивні умови поставки та інші.

Конкуренція як двигун прогресу

Конкуренція, на думку економістів, має позитивний вплив на ринкову ситуацію в цілому. Завдяки постійній боротьбі та конкуренції, з’являються нові технології, які є двигунами науково-технічного прогресу. Конкуренція впливає на поліпшення якості товарів і послуг, сприяє оптимізації цінових умов для споживача і підвищення рівня сервісу в обслуговуванні клієнтів.

Карл Маркс у своїх працях писав, що боротьба за ресурси поділяється на два види: внутрішньогалузева і міжгалузева конкуренція. Що ж це таке?

Розглянемо докладніше ці види конкуренції. Внутрішньогалузева та міжгалузева конкуренція — в чому ж різниця між ними і загальні риси?

Поняття внутрішньогалузевої конкуренції

Внутрішньогалузева конкуренція — це суперництво між компаніями, що виробляють ідентичні товари та послуги. Давайте розбиратися. Які позитивні наслідки внутрішньогалузевої конкуренції?

У внутрішньогалузевої конкуренції, як правило, змагаються підприємства малого, середнього, частіше великого бізнесу. Винятком є великі компанії, на частку яких припадає від третини до половини всього ринку на певній території або галузі. У внутрішньогалузевої конкуренції вони не беруть участь через непотрібність, будучи монополістами, здатними диктувати умови ринку.

Внутрішньогалузева конкуренція сприяє руху вперед галузі та розвитку технологій, зростанню якості.

Види внутрішньогалузевої конкуренції

Внутрішньогалузева конкуренція поділяється на два види: цінову і неценовую.

Цінова конкуренція — це спроба отримати увагу споживача і збільшити частку ринку за рахунок зниження цін на товари і послуги. В принципі, цінова конкуренція вигідна для споживачів, але лише до певного моменту. Справа в тому, що спочатку виробники знижують вартість продукту за рахунок прибутку, зберігаючи якість і клієнтоорієнтований підхід. Але в разі виникнення в галузі так званої «цінової війни», доводиться конкурувати вже за рахунок скорочення витрат виробництва. І справа може дійти до вимушеного зниження якості, за рахунок, наприклад, закупівлі більш дешевої сировини. Не кажучи вже про оптимізацію витрат на забезпечення продажів і сервісу. У цьому випадку конкуренція підриває ринок, послаблює учасників і змушує споживачів відчувати дискомфорт. Деякі компанії, які розуміють ситуацію і закони ринку, свідомо не включаються в конкурентну боротьбу у разі виникнення умов цінової війни і виграють цей бій — без бою.

Нецінова внутрішньогалузева конкуренція — це боротьба за покупця з допомогою зміни іміджу компанії, упаковки, відношення до покупцям – всі фактори відбудови від конкурентів, крім ціни. У боротьбі за увагу і лояльність споживачів компанії вкладають значні кошти в розвиток бренду, рекламу, просування продукту або послуги на ринку, маркетинг. Це ефективно, але призводить до збільшення витрат на залучення кожного покупця. Для відриву від конкурентів компаніям доводиться нести значні непродуктивні витрати. У зв’язку з цим чистий прибуток кожної окремої компанії значно знижується.

Приклади внутрішньогалузевої конкуренції

Внутрішньогалузева конкуренція Росії та світу може бути проілюстрована практично будь галуззю економіки: як матеріального виробництва (легка та важка промисловість), так і галузі соціально-культурної спрямованості (освіта, медицина).

Внутрішньогалузева конкуренція приклади пропонує такі:

  • Виробництво молочних виробів: «Хатинка», «Вімм-Білль-Данн», «Данон», «Перммолоко».

  • Вантажоперевезення: «Ділові лінії», LCMG, “Транслогистик”, «ВЕК», «Желдоравтотранс».

  • Освіта MBA: МДУ їм. Ломоносова, РАНХиГС, ВШБ ГУУ, EMAS.

Міжгалузева конкуренція

Міжгалузева конкуренція, як правило, виникає тоді, коли вичерпуються можливості внутрішньогалузевої конкуренції. По суті, це перехід в суміжні галузі, диверсифікація бізнесу за рахунок експлуатації бренду або виробництва нових продуктів.

Предмет боротьби в цьому виді конкуренції — більш висока норма прибутку. На що впливає міжгалузева конкуренція? Справа в тому, що підприємці залишають малоприбуткові ніші і спрямовуються в більш прибуткові бізнеси. Цей процес супроводжується зниженням пропозицій в малоприбуткових напрямках при збереженні попиту – в результаті підвищується норма прибутку. У галузях з високим прибутком, навпаки, збільшення пропозицій призводить до зниження норми прибутку і падіння цін на товари і послуги.

У міжгалузевій конкуренції виділяють два види: фукциональную і перелив капіталу.

Види міжгалузевої конкуренції

Перелив капіталу покликаний регулювати баланс норми прибутку у всіх галузях. Але на практиці цьому перешкоджають деякі фактори, їх називають бар’єри. Поділяють бар’єри, бар’єри входу і виходу. До бар’єрів входу відносять: ліцензування, дороге обладнання, відсутність в установчих документах компанії права на заняття іншим видом діяльності, дорогий маркетинг і істотні вкладення в рекламні кампанії. Бар’єри виходу — це опір профспілок, репутаційні ризики, виробничі витрати.

Чим вище поріг входу, тим нижче шанси на зміну складу гравців ринку. Перелив капіталу може бути зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній — це прихід у галузь нової компанії, внутрішній — диверсифікація бізнесу одним з існуючих гравців.

Функціональна конкуренція — це поява продуктів-замінників або послуг, що конкурують з існуючими в галузі на сьогоднішній день і задовольняють потреби споживачів галузі, пропонуючи альтернативне рішення. Споживач сам обирає, якому напою віддати перевагу — чаю або кави, поїхати на автобусі або на метро, відправити лист поштою або кур’єром. Все це приклади функціональної міжгалузевої конкуренції. Субститути (так називають продукти і послуги-замінники) загострюють міжгалузеву конкуренцію, задають темп ринку, плутають стратегічні плани і змушують топ-менеджерів придумувати нові шляхи розвитку бізнесу.

Comments are closed.