Виробничий шлюб: поняття, види, облік, причини, списання

Виробничий шлюб – вироби, деталі, послуги, вузли, напівфабрикати, мають якість, не відповідне техумовами або стандартам. Їх не можна застосовувати за призначенням або можна експлуатувати тільки після виправлення дефектів.

Класифікація

Існують наступні види шлюбу:

 • Поправний. Вироби в цьому випадку можна використовувати після усунення недоліків.
 • Остаточний. Виріб виправити не можна, або усунення дефектів економічно недоцільно.
 • Внутрішній. Такий виробничий шлюб виявляється до відправки продукції на реалізацію.
 • Зовнішній. Цей виробничий шлюб виявляється споживачами.
 • Проводки

  Облік виробничого браку здійснюється на рах. 28. В дебет рахунку збираються всі витрати по виявлених дефектів до відправки на реалізацію і після продажу. За кредитом відображаються суми, які повинні будуть виплатити винуватці виробничого браку. Як правило, здійснюється відрахування із заробітку, позбавлення премій, інші стягнення та утримання, інші суми, що відносяться на зменшення втрат. До числа останніх, зокрема, входить вартість неякісної продукції за ціною її можливого застосування.

  Складаючи кредитовий і дебетовий оборот, бухгалтер визначає підсумкову суму втрат. Списання виробничого браку здійснюється за її вартості з рах. 28 рах. 20. Втрати включають в себе собівартість якісної продукції відповідного виду. Аналітичний облік здійснюється по окремим підрозділам підприємства, статтями витрат, видами товарів, обставинам допущення браку, а також особам, причетним до цього.

  Виправні дефекти

  При їх виявленні списання вартості шлюбу з рах. 20 і 43 не проводиться. По рах. 28 в такому випадку відображають лише витрати, пов’язані з усуненням дефектів. До них можна віднести:

 • Вартість додаткового сировини, матеріалів, використаних у процесі усунення недоліків.
 • Зарплату працівників, які здійснювали виправлення дефектів. Нарахування здійснюється з відповідними обов’язковими утриманнями.
 • Амортизацію устаткування, використаного в процесі усунення дефектів.
 • До складу витрат входять також непрямі витрати цеху, в якому виправляється виробничий брак. При розподілі витрат між різними типами продукції, що виготовляється в ньому, і переделываемых товарів закривається рах. 25. Якщо має місце зовнішній усувний виробничий брак (виявлений споживачем), до складу витрат на виправлення включать і транспортні витрати. Ними є витрати на доставку неякісних товарів від покупця на підприємство, в конкретний цех, де буде виконуватися переробка, а також зворотний перевезення виправлених матеріальних цінностей.

  Остаточні дефекти

  Вартість всього, що є виробничим браком, не підлягають виправленню, переноситься в Дб рах. 28. Утворена сума буде вважатися як витрати по неякісної продукції. Якщо вона виявлена до приймання готових товарів на складі, списання здійснюється з Кд рах. 20.

  В разі виявлення дефектів після оприбуткування (наприклад, перед відправкою споживачеві), собівартість переноситься з Кд рах. 43. Цей же рахунок, як правило, використовується, якщо виявлено прихований виробничий шлюб (після реалізації покупцю). Іншими словами, відбувається повернення неякісних товарів. Операція здійснюється з складанням сторнировочных записів, якими скасовується продаж дефектної продукції. Якщо браковані вироби або їх комплектуючі можна використовувати (наприклад, здати на металобрухт), їх оприбутковують за рах. 10 субрах. “Інші матеріали” за вартістю можливого застосування.

  Нюанси

  У разі встановлення конкретних винуватців браку, сума, що підлягає стягненню з них, переноситься з Кд рах. 28 в:

 • Дб рах. 73, субрах. “Розрахунки, пов’язані з компенсацією матеріальної шкоди” – якщо причетним до допущення дефектів є працівник підприємства.
 • Дб рах. 76, субрах. “Розрахунки за претензіями” – у випадках, коли винними є сторонні особи (підрядники, постачальники тощо),
 • Коли дебетовий оборот рах. 28 стає більше сум, на які зменшуються втрати і які відображені за Кд рах. 28, різницею є втрати, підлягають перенесенню в Дб рах. 20.

  Специфіка оподаткування

  Втрати від дефектної продукції можна відображати в складі “інших витрат”, пов’язаних з випуском і реалізацією, відповідно до підп. 47, п. 1, 264-й статті ПК. При цьому необхідно взяти до уваги ряд нюансів. В першу чергу слід сказати, що поняття шлюбу не закріплюється законодавчо. Відповідно, воно не може застосовуватися в тому сенсі, в якому воно розкривається в нормативних актах по веденню бухгалтерської документації (ПБО). З цього випливає, що до складу витрат у формі втрат від дефектної продукції можуть включатися витрати по внутрішньому браку, виявленого на етапі виробництва або реалізації, а також зовнішніх недоліків, виявлених у споживачів в ході монтажу, складання, експлуатації. Даний висновок підтверджується і листом Мінфіну від 29.04.2008 р.

  Операції з повернення

  У зазначеному листі пропонується декілька варіантів їх обліку:

 • Перерахунок податкової бази з відрахування з прибутку за часовий проміжок, в якому був проданий дефектний товар. У зв’язку з тим, що в разі повернення договір про купівлю-продаж буде вважатися розірваним, платник може зменшувати величину прибутку на суму доходів від реалізації бракованої продукції. Обсяг витрат, у свою чергу, підприємство має право зменшити на вартість товару, що повертається покупцем.
 • Віднесення витрат у формі ціни продукції на втрати від браку. Представляється, що в якості витрат у цьому випадку виступає сума, що підлягає поверненню покупцеві дефектного товару. Мінфін підкреслює, що витрати на випуск неякісних цінностей вже були враховані при реалізації. Відповідно, вартість повернутої продукції буде визнана рівною нулю.
 • Крім цього, у листі пояснюється, що в складі втрат від дефектних товарів можна визнати документально підтверджені, обґрунтовані витрати, пов’язані з їх поверненням.

  Відшкодування шкоди

  При вирішенні питання про компенсацію шкоди особливе значення має факт виявлення винуватців. В якості них можуть виступати не тільки безпосередні працівники підприємства (наприклад, працівники, що порушили технологію), але і сторонні особи. Наприклад, обладнання зупинилося при раптовому відключенні електроенергії, постачальник відвантажив неякісне сировину, використання якого і стало причиною шлюбу. Претензії стороннім особам можуть пред’являтися за правилами ЦК.

  Що стосується винуватців, які є працівниками організації, то з них стягнення збитків здійснюється у рамках ТК. У відповідності зі ст. 241 Кодексу, якщо з працівником не укладалася угода про матеріальну відповідальність, то з нього можна стягнути суму, що не перевищує розмір його середньомісячного заробітку. Для цього в місячний термін видається розпорядження керівником. Протягом зазначеного періоду розпочинається з дати, на яку встановлена остаточна величина нанесеного збитку. Якщо термін минув або працівник відмовляється добровільно компенсувати втрати, стягнення провадиться через суд.

  Акт про виробничий брак

  Уніфікованої форми цього документа законом не передбачено. Підприємство вправі самостійно розробити бланк, який буде заповнюватися, якщо будуть виявлені ті чи інші види шлюбу. Затверджена форма повинна бути закріплена внутрішньою політикою компанії.

  Обов’язки по виявленню дефектів у продукції покладаються, як правило, на відділ технічного контролю. Вони виявляють виробничий брак, причини, за якими він стався, осіб, причетних до його виникнення. Всі з’ясовані обставини вони заносять до затвердженої на підприємстві форму. Однак дефекти можуть бути виявлені споживачем. Вище вже говорилося про операції повернення дефектного товару. Варто сказати, що для отримання компенсації вартості, сплаченої за неякісний продукт, покупець повинен знати, що входить в поняття шлюбу. Безумовним дефектом вважається такий стан товару, при якому його використання неможливо або суттєво ускладнено. При виявленні таких дефектів споживач заповнює акт і оформляє претензію.

  Особливості складання

  В документі повинні бути обов’язкові реквізити, передбачені для офіційних паперів. До них відносять найменування підприємства, адреса розташування, контактну інформацію. Крім цього, має бути назва самого документа “Акт про шлюб”, відомості про керівника, підпис, розшифровка, дата оформлення. Дані про дефектної продукції рекомендується наводити у формі таблиці. У ній вказують браковані вироби, номенклатуру. У таблицю слід включити інформацію про одиниці вимірювання та кількість дефектної продукції. Для кожного випадку шлюбу зазначається відповідна причина. У разі виявлення осіб, причетних до виникнення дефектів, наводяться відомості про них (ПІБ, посада).

  Процедурні питання

  Акт про шлюб оформляється в 3 примірниках. Перший передається в бухгалтерію, другий – в цеху, де був виявлений дефект, третій – матеріально відповідальному співробітнику. Якщо був виявлений зовнішній шлюб, акт разом з претензією надсилається виробнику. Для ствердження факту виявлення дефекту формується комісія. Її члени ставлять підписи в кінці документа.

  Помилки при управлінні якістю

  Багато керівників, на жаль, не розуміють, для чого потрібен облік виробничого браку. Вони вважають, що виникнення дефектних товарів – природний процес в ході випуску продукції. Між тим, грамотний облік браку дозволяє своєчасно виявити обставини, за яких він виникає і, відповідно, вжити заходів щодо зниження його обсягу.

  Одна з поширених помилок полягає в тому, що рішення проблем якості – прерогатива виключно підприємства. Начальники цехів часто скаржаться на те, що їм доводиться працювати на обладнанні, технічно і морально зношений. Цим вони аргументують виникнення бракованих виробів і стверджують, що придбання нових агрегатів дозволить позбутися від проблеми. Між тим далеко не кожне підприємство має достатньо коштів для купівлі модернізованого обладнання. Однак, як показує досвід багатьох компаній, навіть без великих капвкладень цілком можна скоротити кількість бракованих виробів. Це досягається за рахунок налагодження більш ефективних технологічних операцій.

  Типовий відповідь технологів і менеджерів на питання про шлюб – складно виявити його причини. Зрозуміло, що такі ситуації мають місце на підприємстві. Однак у більшості випадків причини появи браку не тільки не складно виявити, але і можна згрупувати за загальними ознаками. Як правило, дефекти виникають при порушенні технологічного процесу, по недогляду, недбалості, внаслідок використання неякісної сировини. При групуванні обставин велике значення буде мати грамотний облік бракованої продукції.

  Ще одна досить поширена помилка полягає в побоюваннях, що усунення дефектів може зайняти тривалий час. Як правило, цей аргумент використовується при поясненні причин занадто повільної системної роботи або повної її відсутності. Між тим практика підтверджує дію принципу Парето. Згідно з ним, на 20 % виробничих проблем припадає 80 % бракованих виробів. Відповідно, при усуненні найбільш істотних збоїв можна значно скоротити обсяг дефектної продукції.

  Як усунути виробничий шлюб?

  Розглянемо загальні рекомендації фахівців. Методи усунення виробничого браку будуть залежати від причин його виникнення. Якщо дефекти обумовлені використанням неякісного сировини, необхідно:

 • З’ясувати постачальника матеріалів.
 • Організувати контроль якості на стадії надходження сировини на підприємство.
 • Включити в угоду з постачальниками пункт про можливість стягнення штрафу при виявленні дефектів у матеріалах.
 • Якщо шлюб пов’язаний з роботою обладнання, потрібно:

 • Визначити термін техобслуговування і ремонту агрегатів, встановити індивідуальну відповідальність за його недотримання і низька якість виконаних робіт.
 • Відстежувати, на якому саме верстаті випускається конкретний продукт. При виявленні шлюбу можна буде швидко встановити обладнання, на якому створено відповідний виріб.
 • Якщо випуск дефектної продукції обумовлений технологією, необхідно провести бесіду з технологом і співробітниками. У більшості випадків вони знають, які саме методи є недосконалими. При цьому не слід забувати, що впровадження будь-якої нової технології повинно бути економічно обґрунтованим. Якщо шлюб пов’язаний з умовами трудової діяльності, необхідно зібрати пропозиції персоналу з поліпшення обстановки на виробництві. Безумовно, всі стоять прохання не повинні забуватися. Якщо ж шлюб пов’язаний з безвідповідальністю і непрофесіоналізмом співробітників, слід:

 • Вибудувати привабливу систему мотивації персоналу.
 • Зобов’язати працівників у разі надходження неякісних матеріалів зупиняти виробничу лінію і повідомляти про це безпосередніх начальників.
 • Впроваджувати автоматизовані системи управління процесами. Це дозволить мінімізувати людський фактор.
 • Висновок

  У системі “бережливого виробництва” використовується такий термін, як “поки-еке”. Він передбачає створення таких умов у даний час, при яких в майбутньому у співробітника не виникне можливості повторити помилку і допустити випуск дефектного продукту. Важливою умовою підтримання високої якості товарів вважається створення ефективної системи мотивації персоналу. Наприклад, можуть передбачатися значні премії для співробітників, що знизили відсоток браку у порівнянні з нормативом. Не слід, звичайно, забувати про вдосконалення технології та своєчасної модернізації обладнання. При цьому необхідно провести навчання персоналу роботі на нових верстатах.