Відмінність поточного ремонту від капітального ремонту. Капітальний ремонт будинку

Ремонтні роботи є обов’язковою мірою технічного обслуговування будь-якого будинку. Підтримання справного стану базової конструкції, комунікацій та обробки дозволяє використовувати будинок протягом тривалого часу у відповідності з його експлуатаційним призначенням. При цьому формати ремонтних робіт можуть бути різними. Вони визначають терміни проведення, переліки робочих дій, витрати, норми забезпечення безпеки і т. д. Принциповим є відміну поточного ремонту від капітального ремонту, яке виражається і в підходах до організації процесів, і в складності виконуваних операцій.

Визначення поточного ремонту

Згідно з нормативним визначенням, поточним ремонтом визнаються заходи, які спрямовані на своєчасне і систематичне запобігання обслуговуваного об’єкта від пошкоджень і несправностей. Під об’єктом у даному випадку маються на увазі виробничі будівлі, комунікаційні мережі, споруди і житлові будинки. Іншими словами, поточний ремонт будинку являє собою перелік профілактичних заходів, орієнтованих на лагодження певних конструкцій у вигляді елементів, що формують будівельні об’єкти.

В сучасних редакціях нормативів підкреслюється, що технічні заходи спрямовані саме на усунення наявних несправностей. Але при розробці проекту заходи цілком можуть бути додані роботи, які ставлять метою зміцнення працездатних елементів. Наприклад, профілактичні роботи з поточного ремонту можуть включати підсилення кроквяних ніг даху, встановлення латок, монтування захисних каркасів на фундаменті та стінах. Такі рішення в майбутньому позбавляють від утворення нових пошкоджень і руйнівних процесів.

Визначення капітального ремонту

Під капремонтом мається на увазі відновлення або повна заміна конструкцій будівлі, а також інженерного обладнання з комунікаціями. На практиці капітальний ремонт будинку може виражатися у повному або частковому оновленні вигляду будинку, його внутрішнього облаштування та проведення модернізації. При цьому є обмеження, які не дозволяють виконавцям повністю ліквідувати основні конструкції – принаймні в тих випадках, коли подібних робіт суперечать терміни експлуатації будинку. Тобто, якщо конструкція може експлуатуватися 20-30 років, то без явних ознак руйнування при ремонті оновлювати її не можна.

По суті, при капремонті усуваються наслідки функціонального або фізичного зносу об’єктів. Тому нерідко проводяться масштабні роботи з оновлення інженерного обладнання і несуть з секціями. У цьому контексті можна відзначити наступне відміну поточного ремонту від капітального ремонту: якщо в першому випадку мова йде про роботу з локальними ушкодженнями і поломками, то в другому виконуються комплексні операції, що зачіпають кілька взаємопов’язаних елементів.

Відмінності за видами робіт

До технічних операцій при поточному ремонті можна відносити ремонт, заміну, корекцію конструкцій, укладання облицювання, планування прибудинкової території і т. д. Обслуговує бригада може замінити окремі елементи сантехніки, відновити частково зруйновану стіну або оновити підлогове покриття. Тобто це роботи, які не передбачають радикального втручання в конструкції і найчастіше проявляються в усуненні явних зовнішніх проблем. У той же час норми поточного і капітального ремонту можуть перетинатися в переліках робіт. Наприклад, водопостачання, каналізація і в цілому водопровід як об’єкти можуть ставитися до заходів поточного ремонту в тому сенсі, що в цілях відновлення працездатності виконавець може оновлювати їх елементи аж до стояків і насосних установок. Але і капремонт бере на себе ту сферу, оскільки йому відводяться інженерні мережі та комунікації – інша справа, що в проектах мова може йти про системне відновлення працездатності каналів з повною заміною інфраструктури.

Різниця у фінансуванні

Відмінності в організації та оплати ремонтних заходів обумовлюються типом об’єкта. Будинок може бути приватним і багатоквартирним. В першому випадку і капітальні і поточні заходи щодо ремонту повністю покладаються на власника. Він відповідає за організацію, і за фінансування ремонту. Втім, це не виключає можливість звернення до будівельної компанії, яка, знову ж таки, за певну плату візьме на себе технічне обслуговування будинку будь-якої складності. Якщо ж справа стосується спільного майна, то відміну поточного ремонту від капітального ремонту буде полягати в розмірах оплати. У кожному разі розмір внесків розраховується індивідуально – виходячи їх стану будинку, регіону та інших факторів. Безпосередньо організація і виконання ремонтних заходів покладається на керуючу компанію.

Різниця у строках проведення

Потреба в виконанні поточного ремонту в силу зрозумілих причин виникає набагато частіше, ніж в організації капітального ремонту. Тому формат локальних технічних операцій застосовується раз в 3-6 місяців. Але це умовний часовий діапазон, оскільки може знадобитися передчасний ремонт будівлі, якщо, наприклад, станеться аварія. Важливо підкреслити, що корективи в графік проведення робіт, а також їх перелік можуть змінювати мешканці будинку на загальних зборах.

Що стосується капремонту, то він проводиться раз на 3-5 років. У цьому випадку також збори власників може переносити терміни, якщо на те є вагомі причини. Головна ж відмінність поточного ремонту від капітального ремонту у цій частині полягає в тому, що при виконанні масштабних операцій по відновленню або заміні конструкцій мешканців будинку в обов’язковому порядку сповіщають заздалегідь. Це стосується саме капремонту, а поточні локальні заходи можуть і зовсім проходити без інформування.

Відмінності капремонту від реконструкції

Нерідко в поняття капремонту, а іноді і поточного ремонту вводиться термін реконструкції. З технічної точки зору таке змішування може бути справедливим – при реконструкції можуть проводитися роботи тієї ж складності і на тих же ділянках. Але завдання реконструкції принципово інші. Для поточного ремонту мета полягає у виправленні конкретних несправностей і пошкоджень, а капремонт ставить за мету ліквідацію системних порушень в конструкції будівлі – в цьому полягає його зміст. І поточний ремонт, капітальний виконуються для того, щоб будівля як мінімум знайшло попередній стан з базовим забезпеченням надійності і безпеки. У свою чергу, реконструкція за рахунок того ж технічного інструментарію проводиться з метою зміни параметрів будівлі, навіть якщо вона на цей момент знаходиться в оптимальному для експлуатації стані.

Інші нюанси у відмінностях

Складність в разграничениях двох форматів виконання ремонту полягає і в тому, що між ними все ж відсутні чіткі межі. Наприклад, є поняття вибіркового капремонту, який спрямований на часткову заміну конструкцій будівлі. Але і в рамках поточних ремонтних операцій можливе проведення подібних заходів. Крім цього, комплексний ремонт будівлі на практиці може вбирати в себе цілі пласти операцій, які безпосередньо позначаються як перелік поточного ремонту. Тому суворе розмежування може мати місце тільки в той момент, коли проект вже отримав відповідне позначення.

Висновок

Для пересічного обивателя знання особливостей розподілу різних видів ремонту може мати велике значення, навіть якщо він не пов’язаний з формальними організаційними процесами подібних заходів. Це важливо, наприклад, для приватних власників, які планують капітальний ремонт будинку в певних часових межах з підключенням власних фінансів. Розуміння того, як відрізняється капремонт від поточного, допоможе класифікувати і види технічних операцій – відповідно, визначити ступінь їх складності, а також відповідальність виконавців. Важливо це і для мешканців багатоквартирних будинків, які знаходяться в правових і господарських взаємовідносинах з керуючою компанією, що здійснює ремонт.