Технічні вимоги до інформаційної системи

Опорні точки зору

Це базовий метод виявлення вимог до державних інформаційних систем, приватним – словом, абсолютно будь-яка, незалежно від місця їх застосування. В рамках визначення умов необхідно в якості початкової умови визнати, що точки зору на дане питання можуть відрізнятися. Їх виявляють і використовують як базові для формулювання спершу процесу збору вимог, а потім і власне умов.

Точка зору – досить розпливчасте поняття, тому було розроблено кілька підходів, трактують його по-різному. Найбільш проста розшифровка поняття – джерело даних, що описують, як буде працювати ІС. Опорні точки стають базою для моделювання ІС і використання в рамках продукту інформації. Збір вимог передбачає виявлення всіх важливих опорних точок, далі використовуються в процесі побудови продукту. При цьому також враховується, як методики будуть застосовуватися для обробки даних.

Альтернативний підхід

Ще одне трактування поняття «точка зору» передбачає сприйняття терміна як структури подання. Фактично йдеться про елемент моделі продукту. Різні точки зору дозволяють створити численні моделі кінцевих автоматів, взаємодії сутностей і зв’язків між ними в рамках конкретного проекту. Враховується специфіка галузі застосування проекту.

Точка зору може означати думка зовнішнього отримувача сервісу, реалізованого через ІС. На підставі ТЗ можна виявити дані, які використовуються при втіленні сервісів системи, управлінні ними. Цей підхід прийнято вважати найефективнішим. Він ліг в основу Viewpoint-Oriented Вимога Definition – специфічного методу виявлення вимог, що дозволяє визначати інформацію та ефективно аналізувати її.