Технічні вимоги до інформаційної системи

Крок за кроком

Вимоги до інформаційних систем (персональних даних, відомостей про роботу підприємства і будь-яких інших) формулюються в рамках циклічного процесу. Всі етапи пов’язані як безпосередньо, так і зворотній зв’язок. Кроки, описані вище: спочатку необхідно виявити особливості предметної області, потім поступово дійти до кроку визначення сполучуваності вимог між собою, а також їх повноти та інших параметрів, що дозволяють говорити про застосовність для розробників отриманих умов на практиці. Якщо вдається створити повноцінну картину предметної області, вже вона задає умови роботи, особливості функціонування. Повторення циклу дає більш точне, глибоке уявлення про галузі, третій цикл дозволить сформулювати вимоги ще чіткіше. Повторення необхідні, поки всі учасники робочого процесу не з’ясують точно, для чого система призначена і як буде працювати, що необхідно втілити при роботі над проектом.

Щоб процес формування вимог був ефективним, а його результати – застосовними в роботі, необхідно дотримуватися загальноприйнятих алгоритмів формулювання умов.