Статутний капітал некомерційної організації: в яких ситуаціях потрібно сформувати його

0

Некомерційна організація має низку характерних особливостей, а саме:

 • створюється не з метою отримання прибутку;
 • якщо навіть прибуток і була отримана, то вона ні за яких обставин не підлягає розділу між засновниками або іншими вкладниками.

Незважаючи на цілі, у ряді випадків формується статутний капітал некомерційної організації.

Цілі створення

Основна мета будь-якого некомерційного підприємства – служіння інтересам суспільства і досягнення в їх інтересах певних благ. По суті, така організація повинна приносити певну користь, наприклад культурну, виконувати соціальну функцію або освітню, допомагати нужденним особам, іноді навіть тваринам. Організація може здійснювати освітню функцію.

Часто НКО створюється для виконання функції по розвитку і впровадженню в життя здорового способу життя. Існує безліч товариств, які надають безкоштовну юридичну допомогу чи допомагають вирішувати конфліктні ситуації.

Як видно з цілей створення юридичної особи, його діяльність не передбачає наявність підприємницьких ризиків, отже, статутний капітал некомерційної організації не повинен формуватися.

Реєстрація підприємства

Як і всі інші юридичні особи, НКО вважається створеною, як тільки вона зареєстрована. Така організація може бути утворена у вигляді:

 • фонду;
 • асоціації або союзу;
 • споживчого кооперативу;
 • установи.

Статутний капітал або фонд

На рівні законодавства немає вимоги до формування статутного капіталу некомерційної організації.

У той же час на рівні законодавчих актів встановлюються джерела фінансування для благодійних фондів, які відносяться до некомерційним організаціям:

 • вклади засновників;
 • інші внески;
 • виручка від реалізації;
 • доходи від власного майна організації;
 • дивіденди, проценти за вкладами;
 • пожертвування;
 • інші джерела.

У тому ж Цивільному кодексі встановлено, що всі НКО, які формуються за рахунок вкладів засновників, зобов’язані сформувати статутний капітал.

І відразу з’являється колізія: якщо НКО не здійснює підприємницьку діяльність, то деякі з цих пунктів прямо дозволяють її ведення. Отже, некомерційна організація має право укладати угоди, які дозволять отримувати прибуток. Природно, що підприємницька діяльність повинна мати кінцеву мету – благодійність.

Розмір статутного капіталу некомерційної організації повинен бути менше ринкової вартості майна підприємства.

Однак якщо сформований статутний фонд, то учасники товариства і засновники не вправі вимагати виплат з прибутку або оплати певного відсотка від доходу, зате засновники не відповідають по зобов’язаннях товариства.

Розмір капіталу

Мінімальний розмір статутного капіталу некомерційної організації має бути створений на рівні величини, встановленої для ТОВ, тобто він повинен становити не менше 100 МРОТ.

Майновий фонд та його формування

На практиці, якщо НКО займається бізнесом, то формування майнового капіталу є його правом, а не обов’язком. У таких випадках формується статутний капітал некомерційної організації, майно якого все одно не дає право розпоряджатися отриманим прибутком для здійснення подальшої підприємницької діяльності або не розподіляється між засновниками компанії. Тобто за фактом весь прибуток має йти на благодійність та на покриття витрат підприємства.

Облік капіталу

Статутний капітал некомерційної організації підлягає обліку за тими ж правилами бухгалтерських і податкових правил і стандартів, які прийняті для всіх підприємств країни.

Формування капіталу проводиться з використанням 80-го рахунка в Плані рахунків. Порядок розподілу майна і грошей у КК має бути обумовлений локальними документами (Статутом). Як тільки проведена реєстрація НКО, усі отримані вклади в підприємство повинні відображатися на цьому рахунку.

Якщо вклади в КК виробляються в натуральній формі (нерухомість або інше майно), то його вартість визначається угодою між засновниками НКО. Якщо майно передається у користування, то його вартість визначається в розмірі орендної плати.

Всі НКО зобов’язані звітувати за встановленою формою про щорічне рух майна. А некомерційні підприємства, що належать до державної власності, обов’язково публікують звіти по майну в ЗМІ.

Comments are closed.