Ст. 64 КК РФ. Призначення більш мякого покарання, ніж передбачено за даний злочин

КК допускає призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено за даний злочин. Цю можливість закріплює стаття 64 Кодексу.

Положення ст. 64 КК РФ відображають конкретизовані кримінальним законодавством принципи гуманності і справедливості. Вони спрямовані на зменшення санкції до необхідного мінімального межі примусових заходів, реалізація яких забезпечує досягнення мети кримінального покарання.

Розглянемо особливості винесення вироків із застосуванням ст. 64 КК РФ.

Зміст норми

Згідно з 1 частини ст. 64 КК РФ, при виявленні виняткових обставин, що стосуються мотивів і цілей злочину, роллю суб’єкта, причетного до нього, його поведінкою, в тому числі після вчинення діяння, інших обставин, що знижують ступінь небезпеки вчиненого, а також при наданні активного сприяння особи, що брала участь у груповому посягання, його розкриттю, може призначатися покарання:

 • Нижче мінімального розміру, встановленого у відповідній нормі Особливої частини.
 • Більш м’яке, ніж закріплено відповідною статтею.
 • Без застосування додаткової санкції, передбаченої в якості обов’язкової.
 • При застосуванні положень ст. 64 КК РФ винятковими можуть визнаватися як окремі обставини, так і їх сукупність.

  Обмеження

  Вони встановлені в 3 частині ст. 64 КК.

  Згідно з нормою, пом’якшення покарання одним із зазначених вище способів не допускається щодо осіб, причетних до діянням, передбаченим у статтях 361, 205-205.5, 206 (ч. 3, 4), 211 (ч. 4). Це правило поширюється також на суб’єктів, винних у злочинах, пов’язаних з терористичною діяльністю, передбачених ст. 360, 277-279.

  Коментар до ст. 64 КК

  Положення розглядуваної норми можуть застосовуватися тільки при наявності певних (виняткових) обставин. У законодавстві не розкривається поняття винятковості. Це означає, що відповідні обставини суду належить встановити і оцінити самостійно, зафіксувавши їх у вироку.

  До виключних можуть відноситись фактори, що істотно знижують ступінь небезпеки злочину, вчиненого суб’єктом, або безпосередньо самого порушника закону.

  Судова інстанція може визнати такими обставинами і окремі фактори, та їх сукупність. При цьому у вироку слід вказати підстави прийнятого судом рішення.

  Нюанси

  Винятковими обставинами можуть вважатися як фактори, що прямо закріплені законодавством, так і інші, які судова інстанція вважає такими.

  При встановленні обставин суду необхідно оцінити цілі і мотиви протиправного діяння, роль особи, причетної до діянню, особливості його поведінки і під час, і після вчинення посягання, інформацію, що характеризує особу винного та ін.

  У ст. 64 КК акцентується увага на такому факторі, як надання активного сприяння суб’єктом у розкритті групового посягання. Ця обставина визнається винятковою саме по собі за змістом розглядуваної норми.

  Призначення санкції нижче мінімальної

  Суд вправі поставити винному покарання меншого розміру, ніж це встановлює відповідна норма Особливої частини.

  У багатьох статтях передбачаються чіткі межі санкцій. Наприклад, в 1 частині 105 норми встановлено покарання від 6 до 15 років в’язниці. При застосуванні правил ст. 64 КК суд вправі поставити винному менше шести років ув’язнення.

  Більш м’яка санкція

  При її призначенні суд керується положеннями статті 44 КК і вибирає з наявного переліку покарань, закріпленого в цієї норми.

  Застосовуючи положення ст. 64 КК, суд має право призначити будь-який вид санкції, закріплений у ст. 44, в тому числі не зазначений у нормі Особливої частини, яка ставиться особі.

  Важливі моменти

  Як показує судова практика за ст. 64 КК РФ, наявність більш м’яких альтернативних санкцій не перешкоджає призначенню покарань нижче мінімального розміру.

  Наприклад, по 3 частини 145.1 статті передбачено штраф 200-500 тис. грн. або становить величину доходу винного за 1-3 р. В цій же нормі закріплено покарання у вигляді 2-5 років в’язниці із забороною на ведення діяльності/заміщення посад, визначених суддею, до 5 років. При наявності підстав, встановлених статтею 64 Кодексу, громадянинові може призначатися менше 2-х років ув’язнення, незважаючи на наявність у числі санкцій штрафу, що є більш м’яким покаранням.

  Разом з тим суди повинні приймати до уваги, що в розглянутій нормі не встановлено можливість пом’якшення режиму перебування винного у виправній установі. Тобто більш м’яке, ніж передбачено в статті 58, призначено бути не може.

  Незастосування додаткової санкції

  Положення статті 64, допускає виключення з вироку додаткового покарання, може застосовуватися тільки в тому випадку, якщо норма Особливої частини передбачає його не як альтернативу, а як обов’язкове покарання.

  До діянь такого типу відносять, наприклад, придбання, випуск, транспортування, зберігання, збут немаркованої продукції, покупка або продаж майна, здобутого завідомо протиправним способом, порушення ПДР, а також правил експлуатації транспорту.

  Додаткові відомості

  Судова інстанція вправі поставити санкцію нижче передбаченої для конкретного виду покарання. Її термін і розмір, однак, у жодному разі не можуть бути менше мінімальних меж, закріплених нормами Особливої частини стосовно кожної форми кримінальної санкції. Приміром, обмеження/позбавлення волі, виправні роботи не можна призначити менше ніж на 2 міс., обов’язкові роботи – менше ніж на 60 ч., а штраф має бути мінімум 5 тис. р. до 2011 р. 2,5 тис. р.) або становити суму доходу винного не менш ніж за 2 тижні.

  Так по одному із справ громадянин був засуджений за 1 частини статті 297 КК із застосуванням положень 64 норми Кодексу. За вчинене діяння був поставлений штраф в сумі 1 тис. н. Однак держобвинувач у касаційному поданні вказав на те, що розмір розрахункової санкції суперечить правилам с. 46. Згідно з цією статтею, мінімальна величина штрафу повинна становити 2,5 тис. р. Беручи це під увагу, держобвинувач у своєму поданні просив скасувати винесений раніше вирок суду, а матеріали справи направити на повторний розгляд. Судова колегія з доводами заявника погодилася. Касаційне подання було задоволено, а справу передано в суд на новий розгляд.

  Виключення з правил

  У статті 64 вказані випадки, коли норми про заміну покарання більш м’яким не застосовуються. До таких ситуацій відносять вчинення винним злочинів, які становлять особливу небезпеку для суспільства. В їх число входять дії, пов’язані з терористичною діяльністю. Цілком логічно, що в таких випадках застосування м’яких видів санкцій не дозволить досягти цілей правосуддя.