Список робочих професій і посад службовців

0

Кожна професія важлива і характерна. Людина кожної спеціальності має свої визначені посадові завдання, розмір оплати праці, характеристику робочого місця, розряди і т. д. На кожному підприємстві існує система преміювання і покарання, специфічність професійної діяльності і т. д.

Кваліфікаційний довідник

Для визначення класифікації посад та інструкцій існує спеціальний єдиний кваліфікаційний довідник. Скорочено ЄТКД, затверджений на підставі постанови уряду Російської Федерації. Завдяки йому підприємства формують його кадрову діяльність. За змістом статті 143 Трудового кодексу РФ, кваліфікація професій і обов’язків провадиться на підставі єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника.

Складається він з двох глав: перша характеризує галузевий керівний трудової склад, друга – передбачені професії основних на підприємстві службовців і робочих спеціальностей.

Керівні та робочі професії згідно з ЄТКД в сільськогосподарській галузі

Класифікатор дає вичерпний перелік робочих професій у сільському господарстві. Сюди входять спеціальності, які затребувані в сільськогосподарській галузі.

Керівний склад

У цей список входять такі професії:

 • Гл. спеціаліст агрономічної служби (агроном) підприємства.
 • Гл. агроном-агрохімік на виробництві.
 • Гл. спеціаліст аграрної служби (агроном) у сфері захисту рослинництва.
 • Гл. спеціаліст агрономічної служби (агроном по вивченню грунту).
 • Гл. спеціаліст ветеринарної служби (лікар-ветеринар).
 • Гл. спеціаліст зоотехнічної служби (зоотехнік).
 • Гл. спеціаліст зоотехнічної служби в галузі розведення коней (зоотехнік держ. стайні).
 • Гл. спеціаліст зоотехнічної служби – зоотехнік іподрому.
 • Гл. інженер мелиораторской служби.
 • Гл. інженер-механік.
 • Гл. спеціаліст енергетики (інженер-енергетик).
 • Гл. суддя у сфері племінного розведення коней.
 • Працівник ветеринарної служби – зав. ветаптекой.
 • Працівник ветеринарної служби – зав. ветучастком.
 • Зав. на підприємстві гаражем.
 • Зав. пунктом заготовки на виробництві переробки льону та інших луб’яних культур.
 • Зав. токсикологічної лабораторії.
 • Зав. виробничою лабораторією біометоду захисту рослин.
 • Зав. лабораторії держінспекції з карантину рослин та фумігаційного загону.
 • Зав. лабораторією діагностування та прогнозу появи в майбутньому шкідників і хвороб рослин.
 • Зав. лабораторії по оцінці якості випробовуваних сортів Держкомісії з сортированию селхозкультур.
 • Зав. лабораторією по плем. справі і методом штучного осіменіння.
 • Зав. транспортним відділом.
 • Зав. нефтескладом.
 • Зав. дослідним полем.
 • Зав. прикордонним пунктом карантину рослин.
 • Зав. пунктом методу штучного осіменіння.
 • Зав. пунктом сигналізації і прогнозів появи шкідників і хвороб рослин.
 • Зав. майстерні по ремонту.
 • Зав. насінницької станцією.
 • Завідувач тех. обмінним пунктом.
 • Зав. ділянки по випробуванню сортів.
 • Зав. фитогельминтологической виробничою лабораторією.
 • Зав. насіннєвим сховищем.
 • Начальник хутро. загону.
 • Начальник відділу заготівлі.
 • Начальник відділу (дільниці) виробничо-ветеринарного контролю.
 • Начальника відділу тех. експлуатації автопарку та обладнання сельхозпердприятий.
 • Начальник виробничого відділу іподрому.
 • Начальник станції захисту рослинництва (на рівні суб’єкта, області та району).
 • Начальник станції тех. обслуговування автопарку, станції тех. обслуговування машинобудівного парку.
 • Начальник тваринницького цеху.
 • Начальник фумігаційного відділу.
 • Начальник станції тех. обслуговування машин і обладнання живіт-ких ферм, птахофабрик і ферми.
 • Начальник цеху по виробництву кормів.
 • Начальник цеху по меліорації земель.
 • Начальник цеху інкубації.
 • Начальник цеху механизирования.
 • Начальник цеху рослинництва.
 • Начальник експедиції по біозахисту рослин.
 • Начальник цеху з управління транспортними перевезеннями.
 • Керуючий фермою, бригадир.
 • Керівник СФГ-фермер.

Професії в сільськогосподарській галузі

Якщо говорити про професії в сільськогосподарській галузі, то список робочих професій і посад службовців, після начальницького складу, ділиться на фахівців (лаборанти, механізатори тощо), посади, загальні для всіх галузей (вагар, працівник складу тощо), посади підрозділу з професіями в сфері рослинництва і тваринництва, а також професії, де не проводиться тарифікація за розрядами. Список робочих професій у будівництві теж досить широкий.

Працівники сфери шкідливих професій

Трудове право і єдиний класифікатор професій поділяють галузі, де керівний склад, робочі посади характеризуються як шкідливе виробництво і галузь в цілому. Існує список робочих професій з шкідливими умовами праці.

Сфери економічної діяльності, де співробітники визнаються трудовим складом шкідливих професій

Ось неповний список таких професій:

 • Особи, діяльність яких пов’язана з порохом, спорядженням для боєприпасів, а також ініціювали і вибуховими речовинами.
 • Працівники нафтової промисловості, вугледобувних шахт і т. д.
 • Діяльність яких пов’язана з обробкою металу.
 • Зайняті в електротехнічному виробництві та обслуговуванні такого обладнання.
 • Виробники радіотехніки, виробництво будматеріалів.
 • Виробництво скла і порцеляни.
 • Виробники та переробні синтетичне і штучне волокно, трудовий складу підприємств целюлозно-паперової промисловості.
 • Працівники інститутів і дослідних центрів в області виготовлення ліків і біоматеріалів.
 • Трудовий складу в галузі охорони здоров’я, працівники поліграфії, працівники транспорту.
 • Ті, чия діяльність пов’язана з радіацією та випромінюванням, працівники атомної промисловості.
 • Водолази.
 • Працівники зварювальних професій.
 • Дослідницька діяльність, пов’язана з мікроорганізмами.
 • Випробування металу.
 • Очищення металу з допомогою піску.
 • Працівники ртутних підстанцій.
 • Працівники електропоїздів і станцій.
 • Трудовий склад харчової промисловості.
 • Працюють у сфері кинокопирования.
 • Працівники у сфері будівництва, ремонту та реставрації.
 • Працівники зв’язку.
 • Працівники агрохімічної галузі.
 • Робочі добувної промисловості.
 • Працівники хімічної і лакофарбової промисловості.

Посади службовців

Посади службовців включені в список робочих професій. Якщо говорити про службовців, то це категорія громадян, задіяних в будь-якій з галузей на керівних посадах не нижче професій. До категорії службовців відносяться агенти, артисти, архіваріуси, секретарі і т. д.

Професії машинобудування

Якщо складати список робочих професій в машинобудуванні, тут йде підрозділ на керівний склад, спеціалістів і робочі професії. Розглянемо детальніше.

Наприклад, керівники включені в список робочих професій начальницького складу (начальник цеху проектування, начальник випробувального цеху, завідувач відпусткою продукції тощо).

Якщо говорити про фахівців у машинобудуванні, то це технологи машинобудування, інженери машинобудування, проектувальники і т. д.

Також задіяні в машинобудуванні професії, що відносяться до категорії єдиних у всіх галузях економіки.

Список робітничих професій для жінок

Виділяє єдиний класифікатор і окрему категорію жіночих робочих посад. Вони, як правило, пов’язані з більш полегшеним видом діяльності.

Нижче перераховано частину з них:

 • манікюрниця;
 • косметолог;
 • перукар;
 • працівник клінінгової служби;
 • секретар-друкарка;
 • маляр;
 • фахівець з викладення та сортування товару;
 • продавець;
 • масажист;
 • санітарка;
 • кухар;
 • кондитер.

Важливий інструмент трудового права

Якщо говорити про класифікацію професій в загальному, то вони поділяються на список робітничих професій у сфері діяльності, умов праці, шкідливості виробництва, важкості праці і т. д.

Єдиний класифікатор характеризує кожну професію окремо, докладаючи перелік посадових обов’язків, обов’язкових для виконання, порядок наданих пільг, привласнюються розрядів і т. д.

На підставі класифікації будується весь трудовий процес, починаючи з нарахування і розрахунку заробітної плати, закінчуючи преміюванням та тривалістю відпусток.

Класифікатор наводить перелік посад для кожної економічної галузі, визначаючи коло обов’язків і прав посадової особи чи службовця.

Застосування класифікатора професій дозволяє кожній організації, підприємству упорядкувати робочий процес, чітко розподіляти обов’язки в робочому колективі, дотримуватися трудове законодавство.

Будучи законодавчими актами в трудовому законодавстві, Трудовий кодекс і класифікатор затверджено з посиланнями один на одного. Це свідчить про те, що порушення положень класифікатора професій буде підставою для порушення трудового законодавства і адміністративного проступку. Організовуючи кадрову діяльність на підприємствах, за основу формування посад, трудовий ієрархії, системи заохочення і покарання беруть єдиний список робочих професій.

Класифікатор вдосконалюється постійно вносяться поправки, необхідні у зв’язку із зміною економіки країни. Однак ці нюанси не істотні і основного списку посад практично не стосуються.

Список професій і класифікатор посад – це найважливіший інструмент трудового права, кадрової служби будь-якого підприємства, який виступає гарантом організації і оплати праці практично кожного працівника.

Comments are closed.