Соціальне підприємництво: види діяльності та розвиток

Теми, які стосуються соціального підприємництва, сьогодні стають з кожним днем все популярнішим. Однак дати однозначне визначення цього поняття досить важко. Що таке соціальне підприємництво? Види діяльності, що відповідають даному напрямку, до яких категорій мають відношення в першу чергу? Чому? Дані та інші не менш хвилюючі суспільство проблеми розглянуто в даній статті.

Поняття соціального підприємництва

Що таке соціальне підприємництво? Види діяльності, що його характеризують, визначаються вельми цікавим чином. Так, під соціальним підприємництвом слід розуміти підприємницьку діяльність, в першочерговому плані націлену на пом’якшення або вирішення соціальних проблем.

Важливо відзначити, що соціальні підприємці формують бізнес-модель з унікальними характеристиками. Її прибуток складається в збільшенні соціального блага. Необхідно доповнити, що соціальне підприємництво, види діяльності, йому відповідають, відрізняються від бізнесу з корпоративним соціальним типом відповідальності (КСВ). Справа в тому, що в другому випадку на вирішення проблем соціальної природи спрямована лише частину прибутку, а не вся сума.

Супутні визначення

Розвиток соціального підприємництва тісно пов’язане з наступними визначеннями:

 • Соціальний вплив – не що інше, як цільова спрямованість на пом’якшення або вирішення актуальних проблем соціального плану; стійкі соціальні результати позитивного характеру, які можна виміряти.
 • Інновації – це використання нових методик, які дозволяють збільшити ступінь соціального впливу на суспільство.
 • Фінансова стійкість і самоокупність – не що інше, як здатність соціально спрямованої структури вирішувати проблеми соціального характеру до тієї пори, поки в цьому є необхідність, і за рахунок тих доходів, які приходять від власної економічної діяльності.
 • Тиражованих і масштабованість – деяке збільшення масштабу господарської діяльності соціальної структури (як на національному, так і на міжнародному рівні) та поширення моделі (досвіду) для того, щоб збільшити ступінь соціального впливу.
 • Підприємницький підхід – здатність підприємця, що входить до суб’єкти соціального підприємництва, споглядати ринкові провали, акумулювати ресурси, знаходити можливості, формувати нові рішення, які здатні позитивним чином на довгостроковій основі впливати як на окремі суспільні групи, так і на суспільство в цілому.

Соціальне підприємництво: управління і моделі

За допомогою проведення аналізу актуальних на сьогоднішній день видів діяльності можна виділити наступні моделі соціального підприємництва:

 • Благодійні продажу. Зазвичай сюди відносяться магазини послуг чи товарної продукції. Як правило, їх виручка перераховується безпосередньо в благодійний фонд. Яскравими прикладами подібних структур є наступні магазини: «БлагоБутик», «Спасибі», галерея мистецтва «Білий кінь» і так далі.
 • Вирішення питання з працевлаштуванням матерів з дітьми до трьох років, інвалідів, а також індивідів, які перебувають у важкій життєвій ситуації. Приміром, у магазині «Наївно? Дуже!» формування сувенірів здійснюється людьми з психічними розладами, а ресторан «У темряві» приймає на роботу виключно незрячих людей.

Додаткові напрямки

Як з’ясувалося, характеризують соціальне підприємництво види діяльності не мають чітких рамок. Тому в літературі, як правило, дають лише приблизні моделі (напрями) відповідної діяльності. Наведені в попередньому розділі варіанти є на сьогоднішній день найпоширенішими. Однак у мінімальній мірі їм поступаються наступні пункти:

 • Організації соціального підприємництва на створення послуг, які не надаються в повному обсязі з боку держави. Яскравим прикладом даної ситуації може послужити дитячий садок «Волошка», розташований в Москві.
 • Надання послуг унікальною спрямованості, наприклад, служба таксі «Інватаксі» реалізує транспортну послугу виключно щодо інвалідів.
 • Соціально орієнтоване підприємництво, спрямоване на розвиток території та місцевого соціуму. Приміром, музей «Коломенська пастила», що розміщує експонати зниклого смаку, і формування міського бренду навколо пастили, а також проект доставки екологічно чистої продукції LavkaLavka, реалізований для підтримки сільських виробників, які проживають в Підмосков’ї.

Суб’єкти малого підприємництва

Соціально орієнтовані проекти, представлені в попередніх розділах, організовуються допомогою докладання зусиль суб’єктів соціального підприємництва. Так, в ролі останніх можуть виступати наступні структури та громадяни:

 • Організації комерційного типу.
 • Організації некомерційного типу.
 • Індивідуальні підприємці.

Ознаки соціального підприємництва

Суб’єкти соціального підприємництва займаються організацією і просуванням діяльності, якому відповідають такі ознаки:

 • Соціальне вплив. Іншими словами, діяльність структури, так чи інакше, направляється на пом’якшення щодо актуальних проблем соціального характеру.
 • Соціальне підприємництво (приклади наведені вище) визначається за такою ознакою, як інноваційність. Таким чином, в процесі власної діяльності компанія повинна використовувати нові унікальні методики роботи.
 • Ознака фінансової стійкості. Іншими словами, підприємство зобов’язане вирішувати проблеми соціального плану за рахунок доходів, які воно отримує від своєї економічної діяльності.
 • І, нарешті, соціальне підприємництво в Росії носить масштабований характер. Тобто структура, так чи інакше, має можливість передати раніше отримані навички іншим підприємствам, ринків і навіть іншим країнам.

Що ж з цього випливає?

Повною мірою проаналізувавши представлені в попередній главі ознаки, можна судити про те, що унаслідок такого цікавого підприємницького підходу розглянута в статті категорія істотно відрізняється від звичайної традиційної благодійності. Чому? Справа в тому, що крім соціального ефекту, діяльність соціальних компаній спрямована на отримання прибутку, що дуже важливо для господарюючих структур на сьогоднішній день.

Розвиток в різних країнах

На сьогоднішній день соціальне підприємництво в Російській Федерації не одержала настільки широкого поширення, як в інших країнах. Стратегічний директор російської Лабораторії інновацій соціальної спрямованості Clouswatcher висловив свою точку зору з цього приводу. Він изъяснился, що соціальне підприємництво є нещодавно утвореним економічним сектором, тому багато моментів у даному випадку носять дискусійний характер.

Таким чином, соціальне підприємництво, як правило, відносять або до некомерційної або комерційної області діяльності. Фахівці Лабораторії соціальних інновацій вважають, що розглядається у статті напрямок існує і розвивається згідно з власними законами. Значить, соціальним підприємцем можна вважати абсолютно будь-якого підприємця, які має оформлені офіційним чином зобов’язання щодо регулярного здійснення певного набору дій соціальної природи для вирішення суспільно значущих завдань.

Сторінки історії

У 1980-х розглянуте у статті поняття стало популярним у суспільстві завдяки діяльності Білла Дрейтона, який заснував компанію Ashoka. Проте напрямок з’явилося в дійсності задовго до цього моменту. Таким чином, в Російській Федерації соціальне підприємництво з’явилося на рубежі дев’ятнадцятого і двадцятого століття.

Яскравим прикладом такого підприємництва може послужити Будинок працьовитості, який заснував отець Іоанн Кронштадтський. Згодом такого роду споруди почали стрімко набирати популярність в суспільстві. У відповідності зі своїм змістом вони реалізовували функцію трудових бірж, де кожен потребує людина мала можливість знайти собі роботу.

Тим не менш, соціальне підприємництво отримало справжню популярність лише на рубежі двадцятого і двадцять першого століття. Невипадково за цей напрямок в 2006 році в перший раз була присуджена світова Нобелівська премія. Важливо доповнити, що отримав її засновник організації Grameen Bank, носить мікрофінансовий характер, Мухаммад Юнус.

Точка зору експертів

Згідно з думкою експертів, категорія соціального підприємництва значно збільшує показники економічної ефективності. Чому? Справа в тому, що вона вводить в обіг ті ресурси, які раніше в таких кількостях не застосовувалися. Більш того, наведене положення стосується не тільки невикористовуваних матеріальних (наприклад, виробничих відходів), але і виключають застосування людських ресурсів. Так, до останніх можна віднести соціально заборонені групи, в яких складаються бідняки, етнічні діаспори і так далі.

Так, Коімбатур Прахалад у власних роботах сформулював досить цікавий підхід до соціального підприємництва. У відповідності з цим положенням, можна зауважити наступне: якщо не розглядати бідняків як тягар або жертву, а побачити в них споживачів і підприємців, то механічним чином відкривається велика кількість можливостей не тільки для бідних верств населення, але й для бізнесу.

Висновок

Згідно з вищесказаним, можна зробити висновок про те, що, працюючи щодо обділених або бідних верств населення, бізнес має можливість не тільки бути прибутковим, але і істотно розширювати ринок, а також залучати безліч нових споживачів. Для того щоб подібне положення справ стало можливим, масштабним компаніям необхідно тісно співпрацювати з державними організаціями місцевої влади і громадянського суспільства.

Важливо зазначити, що зарубіжний досвід, пов’язаний з підтримкою соціального підприємництва, дуже широкий за своїми масштабами. Окремо варто відзначити діяльність організацій Південної Кореї. Чому? Справа в тому, що саме там просування соціально спрямованого бізнесу на сьогоднішній день є пріоритетним завданням державної ваги. Так, всі соціальні підприємці Південної Кореї обов’язковим чином проходять сертифікацію. Це дає їм істотну перевагу в плані конкуренції з звичайними підприємцями, які займаються комерційною діяльністю.

У нашій країні такий вид діяльності поки не отримав широкого розповсюдження, але суспільство розвивається, тому такий бізнес незабаром стане дуже затребуваним.