Пролонгація договору. Умови пролонгації договору

5

Пролонгація договору може здійснюватися різними способами. У ряді випадків продовження передбачено законодавчими нормами. В цілому ж вибір того способу, за допомогою якого буде здійснюватися пролонгація договору, формулювання відповідних пунктів у документі – все це залежить від рівня довіри між сторонами, від відсутності або наявності потреби перевіряти різні факти.

Ключові моменти

Одним з невід’ємних пунктів договору виступає положення про терміни. При цьому для одних угод воно буде обов’язковими істотним. Наприклад, це стосується укладання договору підряду. Для інших угод таких жорстких рамок не встановлено. Це має місце при купівлі-продажу. Строк, протягом якого діє договір, а сторони пов’язані встановленими зобов’язаннями, має особливе значення. Він визначає той період, протягом якого відбувається взаємодія учасників обороту в межах укладеного ними угоди. Визначення терміну особливо важливо в тих випадках, коли сторони працюють один з одним в перший раз. Так вони можуть оцінити ставлення до зобов’язань і сумлінність. Якщо щось когось не влаштує, учасники можуть припинити відносини після завершення встановленого періоду або до його закінчення, якщо встановлена можливість дострокового одностороннього відмови.

Пролонгація договору: варіанти

До моменту закінчення передбаченого при укладанні угоди періоду сторони можуть вирішити продовжити співпрацю. В цьому випадку слід або підписати нову папір, або продовжити дію колишньою. Як показує практика, найчастіше учасники обороту забувають вжити відповідних заходів після завершення встановленого періоду. Особливо це трапляється, якщо таких договорів багато. Це недогляд може спричинити вельми несприятливі наслідки. У їх числі, зокрема, припинення виконання зобов’язань у зв’язку з завершенням терміну дії угоди. Щоб уникнути таких казусів слід вчасно вживати необхідні заходи. Як може проводитися пролонгація договору? Продовження може бути здійснено:

  • В силу закону.
  • Додатковою угодою про пролонгацію.
  • За замовчуванням.
  • Новим договором.

Розглянемо варіанти більш докладно.

Загальний порядок

У ряді випадків доцільно укладати договір з пролонгацією (зразок документа можна подивитися в статті). У разі якщо в законі не передбачається продовження дії документа, сторони, як правило, самі передбачають цей пункт. Це допускається, якщо терміни пролонгації договору не встановлені законом. У нормах можуть прописуватися для тих чи інших угод граничні періоди. Наприклад, пролонгація договору оренди ділянки лісу, який знаходиться у муніципальної чи державної власності, може здійснюватися не більш ніж на 49 років. Таке розпорядження встановлено в Лісовому кодексі, ст. 72.

Нюанси оформлення

Яким чином фіксується пролонгація договору? Формулювання в документі може бути різною. Наприклад, у папері може вказуватися:

Даний договір набирає чинності з моменту підписання і діє протягом року. По завершенні цього періоду, якщо жодна із сторін протягом тридцяти днів не заявить про відмову, документ вважається продовженим ще на 1 рік. Таким чином фіксується автоматична пролонгація договору.

Дострокове припинення відносин

В умови пролонгації договору може бути включений пункт про відсутність необхідності підписувати додаткову папір, необмеженість кількості продовжень і так далі. Також в деяких випадках додається положення про те, що кожна (або одна сторона може відмовитися від виконання зобов’язань та реалізації прав до того, як закінчиться період дії документа. У цьому випадку учасник, який хоче розірвати договір, направляє другого лист – повідомлення про це.

Угода про пролонгацію договору

На практиці виникають ситуації, коли сторони не планують нічого змінювати у підписаному документі. У цих випадках пролонгація договору здійснюється оформленням додаткової папери. При цьому інші пункти залишаються незмінними або разом з продовженням можуть бути відкориговані деякі положення без істотної зміни змісту й структури документа. Підписання додаткової угоди рівносильно по юридичної значимості пролонгації за замовчуванням. Різниця полягає в тому, що в даному випадку складається інша папір і підписується сторонами.

Корпоративне схвалення

У деяких випадках погоджуються великі угоди або ті, в яких є зацікавленість органів управління компанії. У таких ситуаціях пролонгація договору також потребує схвалення. Якщо документ містив пункт про продовження за замовчуванням, то узгодження не потрібно. Тут слід уточнити, що якщо додатковий документ змінює кілька умов, окрім пролонгації, схвалення отримати все ж доведеться.

Продовження за законом

Така пролонгація договору економить час учасників угоди. Існують різні нормативні акти, які регулюють дане питання. Зокрема, це може бути Житловий кодекс, ФЗ, урядові постанови і так далі. Наприклад:

  • У разі відсутності заяв від сторін про припинення дії договору з управління багатоквартирним будинком після закінчення встановленого періоду він вважається продовженим на тих же умовах і на той же час. Даний припис міститься в ЖК, ст. 162.
  • Договір про управління вважається продовженим на вказаний період, якщо власники паїв не вимагали погашення і якщо дане положення передбачено відповідними Правилами. Це положення встановлено в ФЗ № 156, що регулює питання про інвестиційні фонди.
  • Період дії договору страхування відповідальності туроператора визнається продовженим на той же час і з тими ж умовами, якщо учасники правовідносин не заявлять протягом трьох місяців до закінчення встановленого періоду про зміну або припинення відносин або укладення нового контракту. Це положення фіксується в ФЗ № 132.
  • Договір про холодному водопостачанні визнається продовженим на той же період і з тими ж умовами, якщо протягом місяця до його закінчення сторони не заявлять про припинення або зміну його пунктів або укладення нового на інших підставах. Цей пункт міститься в типовому контракті, затвердженому урядовою постановою № 645.

Переваги продовження за законом

Така автоматична пролонгація звільняє учасників правовідносин не тільки від укладення додаткової угоди або нового контракту. В цьому випадку сторонам немає необхідності включати відповідні пункти у вихідний документ. Крім цього, за рахунок автоматичної пролонгації за законом стабілізуються і відносини між контрагентами, які можуть просто забути про закінчення періоду дії договору. При наявності в нормах необхідних положень підприємці можуть не відволікатися на вчинення додаткових дій, що відволікають їх від діяльності.

Новий контракт

У разі коли наближається завершення терміну дії документа, сторони можуть скласти і підписати новий договір. При цьому учасники можуть залишити всі пункти без змін або відкоректувати що-небудь. Попередній договір перестане діяти, а триваючі відносини учасників будуть регулюватися новим контрактом. Згідно із загальним правилом в договорі або законі може передбачатися, що при закінченні встановленого періоду припиняться зобов’язання і права сторін. Це, наприклад, поширюється на договір поруки, прокату, морського агентування і так далі. У документі можуть конкретно зазначатися обставини, при яких припиняються зобов’язання. Наприклад, при закінченні строку дії договору орендодавець позбавляється від необхідності надавати охорону використовуваного контрагентом приміщення, забезпечувати комунальним постачанням і так далі. Якщо ж такі обставини не зазначені в документі, то він діє за замовчуванням до повного погашення зобов’язань.

Необхідність нового контракту

Укладати договір замість попереднього доцільно в тих випадках, коли сторони планують продовжити співпрацю, але на інших умовах. Наприклад, власник приміщення, передає його у користування, може вирішити принципово змінити зміст і структуру типової форми контракту. Так, ним можуть бути виключені одні і додані інші положення. Наприклад, коригування можуть торкнутися пунктів про відповідальність, додаткових зобов’язань, способів виконання умов, порядку справляння плати і так далі.

Альтернативний варіант

Продовжити дію документа можна, надіславши лист про пролонгацію договору. Це допускається в тому випадку, якщо в першому контракті міститься відповідний пункт. Тільки тоді листування буде мати юридичне значення. Сторона, що бажає продовжити дію контракту, надсилає офіційний лист партнеру, де вказує відповідний період. Проте в даному випадку існує ризик фальсифікації наявності такого повідомлення або ймовірність оскарження факту отримання недобросовісним контрагентом.

Висновок

Увагу до дати закінчення дії договору допоможе уникнути проблем у підприємництві. Пункт, в якому встановлений конкретний період, забезпечує захист того учасника, який в рамках правовідносин здійснює інвестиції для подальшого отримання доходу. Якщо угода носить разовий характер, то в контракті недоцільно, як правило, прописувати тривалі терміни. При виконанні сторонами зобов’язань подальше його дія не має сенсу. Наприклад, це стосується ситуації, коли виконавець здійснює установку. Однак у даному разі замовник може запропонувати довгострокову співпрацю. Тоді необхідно укладати новий договір, в якому вказується термін його дії, вносяться пункти про продовження (при необхідності). В кожному певному випадку учасникам слід виходити з характеру угоди, мети, яку передбачається досягти за вступ в правовідносини. Якщо з якихось причин умови продовження не прописані в договорі, а період його дії строго визначений, слід вчасно переглянути документ і вирішити його подальшу долю.

Comments are closed.