Повноваження суду наглядової інстанції в цивільному процесі

Оцінка вимог по суті

Чим відрізняються повноваження судів апеляційної, касаційної і наглядової інстанції в цивільному процесі? Якщо коротко, різниця наступна:

  • апеляція оцінює правильність встановлення фактів, що застосування норм матеріального права і виконання процесуальних правил;
  • касація оцінює правильність застосування матеріального права, виконання правил; оцінка правильності встановлення фактів сюди не входить до її компетенції;
  • наглядова інстанція, по суті, схожа з касаційною інстанцією.

Тим не менш підстави для скасування рішення сформульовано інакше.

Нагляд також намагається піти від питань факту. Виняток – виявлення порушення норм матеріального та процесуального права, які не могли не призвести до неправильної оцінки фактів.

Первісне розгляд скарги

Повноваження суду наглядової інстанції має суддя, якому передається заява з доданими документами. Він перевіряє виконання формальних вимог і вирішує, наскільки істотні її доводи і аргументи.

Заявник має право звернутися до Голови ВС РФ і попросити визнати відмову в передачі матеріалу в наглядову інстанцію необґрунтованим. Папери з таким проханням подаються на сьогоднішній день на ім’я Лебедєва В. М. Або він, або один з його заступників приймають рішення про обгрунтованість дій колеги по скарзі.