Посадова інструкція заступника директора з АГЧ: особливості, вимоги та зразок

19

Практично на кожному підприємстві є особа, відповідальне за діяльність адміністративно-господарського характеру. Такі фахівці покликані підтримувати працездатність компанії і своєчасно вирішувати актуальні виробничі питання. У цій статті буде розібрана посадова інструкція визначає посадові обов’язки, права і відповідальність заступника директора з адміністративно-господарської частини. Звернено увагу також на нюанси в обов’язки таких фахівців в організаціях різної спрямованості.

Посадова інструкція заступника директора з АГЧ: загальні положення

Займати посаду заступника директора по АГЧ може особа з вищою освітою і трудовим стажем за фахом щонайменше три роки. Працівник приймається на посаду і звільняється від неї за розпорядженням директора організації. Директор, в свою чергу, є безпосереднім керівником у такого фахівця. У разі якщо заступник директора з АГЧ тимчасово відсторонюється від посади, керівник підприємства призначає на його місце інших своїх заступників. У розпорядженні працівника по АХЧ знаходиться весь технічний і обслуговуючий персонал організації.

Відповідно до посадової інструкції заступника директора з АГЧ, працівник зобов’язаний володіти вищою освітою за спеціальністю “Управління персоналом”, “ДМУ” або “Менеджмент”.

Правова база професійної діяльності

В посадовій інструкції працівника закріплюються юридичні джерела, якими повинен керуватися розглянутий фахівець під час роботи. Ось що тут варто виділити:

 • російську Конституцію (зокрема, главу 2 – про основні свободи і права людини);
 • ФЗ РФ “ПРО бухгалтерському обліку”;
 • укладений з керівництвом трудовий договір;
 • трудове та господарське законодавство;
 • локальні акти закладу, в якому працює спеціаліст.

Кількість юридичних джерел, якими повинен керуватися фахівець, залежить від місця роботи. Наприклад, посадова інструкція заступника директора школи з адміністративно-господарській частині (АГЧ) зобов’язує працівника знати основи ФЗ “Про освіту”. Сюди ж відноситься “Конвенція про права дитини ООН”. Оскільки працівник по АХЧ у школі має справу з неповнолітніми, йому слід пам’ятати про знаменитих десяти принципах, закріплених у загальновідомому документі. Якщо ж мова йде про роботу в медичному закладі, то до необхідної правової бази додасться інша додаткова документація.

Необхідні для роботи знання

Всю необхідну для роботи інформацію фахівець повинен отримати у вищому освітньому закладі. Посадова інструкція заступника директора з АГЧ вимагає від працівника наявності таких знань за такими напрямами:

 • способи організації діяльності фінансово-господарського характеру;
 • основи менеджменту та управління працівниками;
 • основи соціологічних і економічних наукових дисциплін;
 • технологія діагностування конфліктних ситуацій, а також успішного їх вирішення;
 • правила експлуатації приміщень;
 • російське Трудове право;
 • способи механізації праці;
 • основи інформатики та ІКТ;
 • трудова психологія і гігієна;
 • основи санітарії;
 • методи переконання і аргументації (риторика);
 • основа медичних знань.

Таким чином, в посадовій інструкції заступника директора з АГЧ розповідається лише про самі основні наукові дисципліни. У вузах, де навчають даної спеціальності, дають набагато більшу кількість інформації.

Від наявності особливих навичок і знань залежатиме місце роботи фахівця з АГЧ. Наприклад, працівник може здійснювати трудову діяльність у школі. В даному випадку він знаходиться в підпорядкуванні у директора освітньої організації. Якщо ж мова йде про великих компаніях, то працівник, завідувач господарством, підпорядковується Генеральному директору підприємства. Саме ген. директор призначає спеціаліста на посаду та підписує документ про його звільнення. Відповідно до положень посадової інструкції, заступник генерального директора з АГЧ відноситься до керівного складу і зобов’язаний володіти низкою професійних навичок, знань і умінь.

Чим займається заступник директора з АГЧ?

Основною функцією, покладеною на працівника, що займає цю посаду, є організація господарської діяльності. Фахівець повинен постійно контролювати цю сферу.

У посадових інструкціях заступника директора з АГЧ перераховуються обов’язки зазначеного фахівця з технічного і матеріального забезпечення трудового чи навчального процесу на підприємстві. Люди не можуть працювати в некомфортною для них середовищі. В обов’язки входить підтримка якісних умов праці. Для цього потрібно стежити за безпекою в установі, за контролем господарського обслуговування, належним станом будівель і т. д.

Загальні обов’язки працівника

Професійних обов’язків у фахівця в сфері АГЧ настільки багато, що їх доведеться поділити на чотири групи. Перша частина повноважень, зафіксованих в посадовій інструкції заступника директора з АГЧ (завгоспа), іменується загальної. Тут розповідається про реалізацію діяльності адміністративно-господарського характеру.

Розглянутий спеціаліст зобов’язаний контролювати роботу обслуговуючого та технічного персоналу. Згідно посадової інструкції, заступник генерального директора з АГЧ повинен контролювати діяльність своїх підлеглих у господарській сфері. Це прибиральники, двірники, електрики, сантехніки та інші технічні працівники.

Слід також виділити функції, що стосуються розвитку технічної програми установи, а також участі у підборі кадрів, прийняття матеріальних цінностей та організації робочих кабінетів. В останньому випадку мова йде про забезпечення приміщень меблями, електрикою, робочим інвентарем, спецодягом і т. д.

Робота з інвентарем і документацією

У кожній робочій організації є документ про охорону праці. Контролювати виконання цього документа (за відсутності посади інженера з охорони праці на підприємстві) зобов’язаний заступник директора з АГЧ. Він складає плани евакуації, готує методи антитерористичної захисту, а також формує різні трудові інструкції. Працівник зобов’язаний тримати всі кабінети в безпечному і комфортному для роботи стані.

Згідно з професійної інструкції, працівник зобов’язаний проводити своєчасну паспортизацію приміщень. Причому робити це він повинен спільно з керівництвом. Те ж стосується інвентарного обліку власності, організації складів, а також нагляду за санітарним станом приміщень.

Робота з системами постачання

Перевірка освітлення, опалювальних систем, вентиляції, водопостачання та інших важливих елементів, обладнання та забезпечення їх функціонування входить у спектр обов’язків фахівця з АГЧ. Керівник в даній області має своєчасно виявляти недоліки в роботі зазначених систем і забезпечувати їх ремонт – самостійно або через посередників.

Відповідно до посадової інструкції заступника директора з адміністративно-господарської частини, фахівець повинен стежити за рівнем вмісту пилу, бруду, газу або шкідливих парів у приміщеннях. Для цього потрібно щороку вимірювати рівень опору ізоляційних систем.

Видача працівникам у сфері АГЧ спецодягу, спецвзуття та відповідного інвентарю також входить в обов’язки даного фахівця. Необхідно організовувати облік гардеробу, а також забезпечувати своєчасну прання, сушіння і знезараження матеріалу. При цьому вся взуття і одяг повинні купуватися в спеціалізованих магазинах. Забезпечувати їх придбання має, знову ж таки, заступник директора з АЧХ.

Роботи з модернізації власної діяльності

Варто позначити прикінцеві повноваження та обов’язки даного фахівця. Це організація робіт по озелененню та благоустрою території, координація діяльності підпорядкованих установі служб, технічне стимулювання працівників і багато інші види трудової діяльності.

Зразок посадової інструкції заступника директора з АГЧ в освітньому закладі представлений нижче.

Сам працівник зобов’язаний своєчасно підтверджувати або підвищувати свій кваліфікаційний рівень. Раз у п’ять років він повинен розробляти спільно з директором трудову інструкцію. Необхідно також ввічливо спілкуватися з персоналом, керівництвом та іншими особами. Важливо дотримуватися норм професійної етики.

Таким чином, посадова інструкція заступника директора з АГЧ регламентує величезна кількість трудових обов’язків. Причому вони залежать від підприємства, в якому працює спеціаліст. Наприклад, положення посадової інструкції заступника директора з АГЧ в ДЮСШ (дитячо-юнацька спортивна школа) помітно відрізняються від положення інструкції в приватному об’єднанні підприємців. У першому випадку фахівець зобов’язаний стежити за спортивним інвентарем, підтримувати оптимальний клімат у приміщенні, працювати з системами опалення і т. д. Якщо ж мова йде про невеликому офісі, то працівник буде мати куди меншим спектром обов’язків.

Робота у фахівця нелегка, а тому передбачає багато професійних прав. Саме про повноваження працівника буде розказано далі.

Про права працівника по АГЧ

Відповідно до загальних положень посадової інструкції заступника директора з АГЧ, працівник володіє рядом професійних прав і повноважень. Тут слід виділити такі моменти:

 • можливість отримувати від керівництва інформацію і документацію, необхідну для здійснення своєї діяльності;
 • своєчасне підвищення професійної кваліфікації;
 • можливість контролювати за трудовою діяльністю працівників, які перебувають у заступника директора по АГЧ в підпорядкуванні;
 • ознайомлення з необхідною документацією, а також її підписання;
 • подання відзначилися підлеглих перед начальством;
 • безпосередню участь у підборі кадрів, а також їх розстановки;
 • внесення пропозицій щодо модернізації діяльності установи і т. д.

Таким чином, працівник, завідувач господарством, володіє об’ємним пакетом прав і повноважень. Пов’язано це з тим, що даний фахівець має у себе в підпорядкуванні кілька трудящих осіб. Саме тому група його повноважень дещо розширена.

Відповідальність працівника

На співробітника АГЧ покладається відповідальність за порушення організаційного статуту, невиконання законних наказів керівництва, невірне виконання або повне невиконання своїх обов’язків. Застосовувані стосовно працівника покарання можуть мати дисциплінарний, адміністративний або навіть кримінальний характер.

Найчастіше застосовується такий вид санкції, як догана. Співробітникові він виноситься за порушення посадових функцій. Можливо також звільнення – ще один поширений вид покарання. Застосовується звільнення за порушення обов’язків, недотримання правил безпеки, псування майна, а також за грубе ставлення до співробітників. Наприклад, на працівника, несе обов’язки в навчальному закладі, може бути покладено покарання за застосування недопустимих методів виховання дітей. Про це свідчить посадова інструкція заступника директора школи з АГЧ (завгоспа). Більш того, працівнику і зовсім не рекомендується спілкуватися з неповнолітніми особами в ході своєї роботи. Пов’язано це з ймовірністю випадкового заподіяння психічної або фізичної шкоди дитині.

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи підпорядковується безпосередньо керівнику організації. Отже, і відповідальність повинна покладатися за строго ієрархічним принципом. В організації створена складна система керівництва, яку заборонено порушувати.

Стосунки з керівництвом

Розглянутий спеціаліст зобов’язаний самостійно формувати план своєї діяльності. Робота вибудовується за ненормованого графіком, складеним, виходячи з трудового тижня тривалістю 40 годин. Робочий план перевіряється директором організації, після чого відхиляється або схвалюється.

Від безпосереднього керівника, якому підпорядковується заступник директора з адміністративно-господарської роботи, потрібно одержати нормативно-правову документацію. Всі отримані папери будуть регламентувати роботу фахівця. Найважливішим документом тут є посадова інструкція.

Заступнику директора з АГЧ забороняється приховувати від начальства інформацію про своєї трудової діяльності. Всі складені звіти потрібно своєчасно передавати на розгляд директора організації.

Comments are closed.