Поняття, особливості, структура та види житлових правовідносин

У житловому законодавстві не дається визначення поняття «житлові відносини». Поняття, структура і види житлових правовідносин – досить складна тема. До тих пір, поки не був прийнятий Житловий кодекс РРФСР, під цим поняттям зазвичай малися на увазі цивільно-правові відносини, що виникають стосовно використання житлових приміщень. Ці відносини регламентувалися цивільним законодавством. Після прийняття ЖК термін «житлові відносини» став використовуватися в більш широкому розумінні.

Розглянемо види житлових правовідносин, якими вони бувають.

Що таке житлові правовідносини?

Житлові правовідносини виникають при вирішенні питань володіння, а також використання, зміни та припинення прав користування, розпорядження приміщеннями житлового призначення, що перебуває у державному, муніципальному або приватному розпорядженні. Сюди ж належать питання перепланування житлових приміщень, діяльність житлових кооперативів і товариств, а також оплата послуг ЖКГ і збереження житлового фонду.

Іншими словами, вони являють собою відносини, які виникають щодо володіння, користування, розпорядження і управління житловим фондом.

Структура житлових правовідносин

Розкриємо поняття і види житлових правовідносин.

Структура будь-яких правовідносин являє собою сполучення трьох елементів. Це суб’єкт, об’єкт і зміст правовідносин. До суб’єктів в даному випадку відносяться особи, в тому числі і юридичні, які беруть участь у житлових правовідносинах. Крім того, це можуть бути громадяни іноземних держав, іноземні юридичні особи і особи без громадянства. Головні суб’єкти цих правовідносин – це власники або наймачі житлових приміщень. Причому, наймачами мають право бути тільки громадяни. Коли юридична особа укладає договір оренди приміщення, то воно є стороною оренди за договором, але житловими правами не має. Юридична особа має право використовувати житловий фонд тільки з метою проживання громадян. Об’єкт житлових правовідносин – це завжди житлове приміщення.

Зміст правовідносин

Що стосується питання про зміст даних правовідносин, то його багатоаспектність не дозволяє розглянути його в даній статті повністю. Скажемо лише, що під юридичним змістом житлових правовідносин розуміють права та обов’язки, якими пов’язані суб’єкти цих правовідносин. Крім юридичного змісту правовідносин розрізняють матеріальну та ідеологічну. Матеріальний зміст – це суспільне відношення, що лежить в основі правового відношення і з його допомогою закріплене. Ідеологічний зміст припускає волю держави, як необхідний гвинтик для зчіпки між матеріальним і юридичним змістом.

Види житлових правовідносин

Питання, що відносяться до житлових правовідносин, відрізняються різноманіттям, однак правознавцям вдалося розділити їх на дві групи.

У першу групу входять організаційні правовідносини, що складаються на владних засадах з чиновниками державних органів. До другої групи віднесли майнові правовідносини, які складаються на паритетних засадах між їх учасниками. Сюди ж відносять взаємовідносини між суб’єктами в питаннях користування і володіння житловим фондом. Такі відносини можуть ґрунтуватися на договорі соціального чи комерційного найму приміщення.

Крім того, до цієї ж групи можна віднести і учасників договорів найму житлових приміщень спеціалізованого житлового фонду, а також договорів найму житлових приміщень. В даному випадку це просто приклад, є і інші види взаємовідносин учасників житлових правовідносин. Власником житлового фонду може бути юридична особа, держава, суб’єкти федерації, муніципалітети. В даному випадку власник управляють житловим фондом через органи управління ЖКГ. Відносини, які виникають в управлінні житловим фондом, не відносяться до організаційних відносин, скоріше це чисто управлінські питання. Абсолютно зворотна ситуація складається у відносинах між житлово-експлуатаційними компаніями і користувачами житла. Як правило, це відносини, що випливають з договору найму.

Поняття і види об’єктів житлових правовідносин цікавлять багатьох.

З формуванням ринку житлових приміщень у нього втягнуті практично всі житлові приміщення (виняток становлять приміщення соціального використання, які передаються нужденним на безоплатній основі). Ринкові відносини зазвичай виникають на підставі договору комерційного найму житла, договору піднайму та інших угод, що укладаються в більшості випадків на платній основі і регулюються цивільним законодавством.

Інші види житлових відносин

Житловий кодекс регламентує відносини, які виникають у зв’язку з:

 • Виникненням, здійсненням, зміною, припиненням правовладения, користування і розпорядження житловими приміщеннями, що належать державі і муніципалітетам.
 • Користуванням приміщеннями житлового призначення, що належить приватним власникам.
 • Використанням спільного майна власників приміщень.
 • Визнанням приміщень житловими і виключенням їх з житлового фонду.
 • Урахуванням житлового фонду.
 • Утриманням і ремонтом житла.
 • Перебудовою і переплануванням житлових приміщень.
 • Управлінням житловими будинками.
 • Наданням комунальних послуг.
 • Оплатою за житлове приміщення і комунальні послуги.

Ці види житлових правовідносин зустрічаються досить часто.

Підвиди житлових відносин

Цей перелік можливих житлових правовідносин закріплений законодавцем. Вищеназвані види поділяють на підвиди, наприклад, в даній ситуації можуть бути первинні і похідні правовідносини. Ті правовідносини, які виникають у зв’язку з користуванням та володінням житловими приміщеннями самими власниками – це первинні правовідносини, а якщо вони виникають з наймачем житла, то будуть вважатися похідними.

Серед зазначених правовідносин потрібно детальніше сказати про відносини, які виникають у зв’язку з управлінням багатоквартирними житловими будинками. Всі житлові відносини, мають на увазі ремонт, перепланування, переобладнання житлових приміщень, а також експлуатацію інженерних комунікацій можуть регламентуватися цивільним законодавством, але з урахуванням норм житлового кодексу.

Особливості житлових правовідносин

Чим же відрізняються види житлових правовідносин (схема представлена нижче)?

 • Об’єктом таких правовідносин завжди є житлове приміщення.
 • Житлові правовідносини структурно складні, оскільки кожен із суб’єктів наділений правом вимоги до іншому учаснику і одноразово має обов’язок вчинення дій згідно з повноваженнями другого суб’єкта.

Передумовами, які є базовими для виникнення житлових правовідносин є конкретні життєві обставини, з якими правові норми пов’язують різні зміни в статусі суб’єктів житлових правовідносин.

Житловий кодекс говорить, що правовідносини даного типу виникають з підстав, передбачених житловим законодавством, федеральними законами та іншими правовими актами. Крім того, такими підставами є дії суб’єктів житлових правовідносин, які, якщо і не передбачаються такими актами, то, виходячи зі змісту і загальних засад законодавства, породжують права і обов’язки.

Правова основа

Ще раз відзначимо, що основними видами договорів, що регулюють житлові правовідносини, можуть бути:

 • Договори, передбачені федеральним законодавством або не суперечать йому.
 • Акти органів державної влади, муніципалітетів і т. д., передбачені законом.
 • Рішення судових органів, що визначають виникнення або припинення житлових прав і обов’язків.
 • Оформлення членства у різних житлових кооперативах і товариствах.
 • Певні події, з якими законодавство РФ пов’язує виникнення прав і обов’язків у житлових правових відносинах.

Нами розглянуто житлові правовідносини, поняття, особливості та види.