Основні напрямки діяльності

1

В даний час існують державні та приватні підприємства, які функціонують у певній галузі. Напрямок діяльності залежить від специфічних особливостей компанії. Розглянемо основні принципи діяльності різних організацій, зупинимося на позаурочної роботи в школі, а також поговоримо про специфіку державної діяльності.

Специфіка функціонування підприємства

Основні напрямки діяльності:

 • Вивчення ринку послуг, товарів (маркетинг).
 • Обґрунтування величини випуску продукції з урахуванням потреб ринку, підбір матеріально-технічних ресурсів (виробничі запити).
 • Організація гарантійного обслуговування, сервісної підтримки клієнтів (післяпродажна робота).
 • Технологічна підготовка виробничих ліній, науково-технічні роботи (інновації).
 • Планування, ціноутворення, облік, фінансування.

Аналізуючи це питання, важливо відзначити і невиробничу діяльність компаній. Напрям соціальної діяльності являє собою забезпечення умов для роботи та повноцінного відпочинку працівників, їх сімей, допомога дитячим будинкам, школам.

Цілі підприємства

Виділяють кілька областей, кожна з яких передбачає певний алгоритм дій. Маркетинговий напрямок діяльності передбачає виведення компанії в лідери на ринку з продажу товару.

Виробнича мета полягає у досягненні максимальної продуктивності праці при виготовленні товарів (наданні послуг).

Інноваційний напрямок діяльності передбачає підтримання конкурентоспроможності підприємства, періодичне оновлення асортименту.

Структура підприємства

Під нею розуміють внутрішню будову: склад підрозділів, взаємозв’язок між ними, підпорядкованість і взаємодію. Будь-який напрямок діяльності компанії передбачає створення функціонального механізму між її окремими ланками. В залежності від підрозділу, виділяють структури:

 • Корпусні або блокову. При цьому цехи об’єднуються у блоки, для кожного з яких виділяється свою будівлю. Така структура дозволяє скоротити витрати з прибирання і благоустрою території, зменшити кількість транспортних маршрутів.
 • Цехову.
 • Комбинатскую. Має місце там, де переробляється сировина на підприємствах-комбінатах. Актуально у деревообробній, сільськогосподарської, харчової промисловості.
 • Бесцеховая. Створюються на малих підприємствах, де цеху можна замінити майстерні або виробничим ділянкою. Такі структури скорочують апарат управління

При цеховій варіанті в якості основного виробничого підрозділу компанії виступають цехи. Вони можуть підрозділятися на кілька видів:

 • Основні, які займаються виготовленням продукції для реалізації.
 • Допоміжні, призначені для власних потреб.
 • Обслуговуючі, що дозволяють створювати оптимальні умови для роботи всіх виробничих структур компанії: інструментальних, ремонтних, енергетичних, складських, транспортних.
 • Побічні, виконують утилізацію відходів.
 • Експериментальні, сприяють розробці нових технологій.

Будь-який напрямок діяльності організації передбачає попередню розробку механізмів дії, підбір інструментів для успішної реалізації намічених завдань.

Зовнішнє середовище

Її поділяють на макро – і мікросередовище. Мікросередовище пов’язана з діяльністю постачальників, конкурентів, державних органів. Макросередовище охоплює економічні і матеріально-технічні умови, суспільні інститути і відносини, а також інші фактори, які впливають на підприємство. Серед основних компонентів макросередовища виділимо стан держави і території, на якій розташовується компанія. При плануванні діяльності підприємство враховує науково-технічну, екологічну, природну, економічну, демографічну, міжнародну макросреду.

Функції поліції

У нашій країні є різні державні органи, діяльність яких спрямована на забезпечення конституційних прав громадян. Розглянемо основні напрямки діяльності поліції:

 • Захист особистості і держави від будь-яких протиправних дій.
 • Попередження і припинення адміністративних порушень та кримінальних злочинів.

В основні напрями діяльності поліції входить вжиття заходів, що дозволяють нейтралізувати, локалізувати, послаблювати протиправні діяння. Поліція наділяється масштабним комплексом повноважень кримінально-процесуального, адміністративно-правового, організаційного характеру.

Для забезпечення профілактичного спрямування державної діяльності, представники поліції ініціюють участь у реалізації правових, соціальних, педагогічних заходів, беруть участь у соціальної профілактики, організовують профілактичні бесіди для школярів.

Освітні організації

Пріоритетні напрями діяльності дошкільних закладів, гімназій, ліцеїв входить і позаурочна робота. Після модернізації вітчизняної системи освіти даного питання стало приділятися особлива увага.

Для реалізації соціального замовлення суспільства в школах створюються різноманітні секції, гуртки, клуби за інтересами.

У основні напрямки позаурочної діяльності входить формування патріотизму в підростаюче покоління, створення умов для самореалізації і саморозвитку дітей та підлітків.

Проектна діяльність у школі

Чим характеризується цей напрямок діяльності? Які методичні інструменти для цього потрібні? Зупинимося детальніше на організації дослідницької та проектної роботи, яка за ФГОС нового покоління обов’язковим елементом в освітніх установах.

Наприклад, на базі школи для старшокласників організовуються наукові товариства. Їх основним завданням є залучення підлітків до вирішення екологічних проблем.

Серед напрямків діяльності подібних структур виділимо:

 • Формування комунікативної культури.
 • Розвиток дослідницьких навичок.
 • Становлення активної громадянської позиції.
 • Створення умов для саморозвитку і самовдосконалення підростаючого покоління.

Важко однозначно сказати, що така обдарована дитина. В рамках впровадження нових освітніх стандартів проводиться рання діагностика обдарованості, виявлення дітей, схильних до активної діяльності.

Педагог підбирає своїм вихованцям певні напрямки розвитку. Діяльності таких організацій сприяє допомогу, яку надають науково-дослідні центри, вищі навчальні заклади.

Добровольча діяльність

В даний час існують різні види напрямків діяльності, які не пов’язані з матеріальними ресурсами. Серед них окремої уваги заслуговує волонтерська робота.

Вона виконується на добровільних засадах. Волонтерство не передбачає матеріального стимулювання. У Росії завжди були сестри милосердя, безоплатно працювали в медичних госпіталях, будинках престарілих.

В даний час по всьому світу створено безліч добровольчих загонів, які займаються наданням безоплатної допомоги людям в складних життєвих ситуаціях.

Багато великі підприємства набувають для медичних установ лікарські препарати, устаткування, оплачують професійну перепідготовку персоналу.

Серед соціальних напрямків діяльності великих підприємств виділимо і шефство над дошкільними навчальними закладами, гімназіями, ліцеями.

Волонтерство в шкільних установах

Цей напрямок стало популярним способом організації позаурочної діяльності підлітків.

Практично в кожній школі в даний час функціонує свій волонтерський загін. В залежності від регіональних умов, у сферу діяльності підлітків можуть входити різні напрямки діяльності:

 • Допомога ветеранам та учасникам війни.
 • Благоустрій шкільної території.
 • Допомога в організації благодійних акцій та конкурсів.

Свято першокласника

Наведемо один з прикладів добровольчої діяльності старшокласників. Хлопці можуть організувати для першокласників свято «Прощання з букварем». Невелика лялькову виставу, головним героєм якого стане, наприклад, Саша, має оригінальний сюжет. Спочатку хлопчик не вмів читати, не хотів вчитися. Потрапивши до школи, він познайомився з надзвичайними людьми-першокласниками, роль яких грають самі винуватці торжества. Виконуючи різні завдання разом з дітьми, Саша поступово «навчається» грамотності, із задоволенням читає книги, мріє навчатися разом з талановитими першокласниками.

Після завершення лялькової вистави старшокласники організовують для підопічних спортивні ігри, творчі конкурси. Завершується захід чаюванням.

Виховна робота

Після модернізації російського освіти виховної роботи в дошкільних та шкільних навчальних закладах стала відводитися особлива роль. Саме тому зупинимося докладніше на напрямку діяльності ОУ. Ця робота полягає у формуванні гармонійно розвиненої особистості, що володіє активною громадянською позицією.

У кожній дитині є певні приховані таланти, а завданням педагога є їх виявлення та вдосконалення. Це дозволяє дитині долати численні комплекси: невпевненість у своїх силах, сором’язливість. Завдяки диференціації та індивідуалізації позаурочної діяльності вдається позбутися від усереднення школярів, сприяти розвитку індивідуальних можливостей кожної дитини, збільшити мотивацію школярів.

Організація спільних заходів сприяє набуттю позитивного життєвого досвіду, вибору школярами майбутньої професії. Класний керівник, захоплений своєю професією, створює для вихованців оптимальні умови, стежить за досягненнями дітей, демонструє щиру зацікавленість їхніми успіхами.

Виховання за принципом «від серця до серця» передбачає залучення в спільну діяльність батьків, представників громадських організацій.

Серед принципів виховання, які підходять для будь-якого виду освітньої установи, виділимо:

 • Гуманізм.
 • Взаємодія суспільства, сім’ї, школи.
 • Цілісність педагогічного процесу.
 • Індивідуалізацію.
 • Взаємовиручку.
 • Творче початок.

Дитина не повинна відчувати вплив з боку дорослих людей, педагоги і батьки виступають лише в якості наставників.

Висновок

Залежно від специфіки діяльності організацій, виділяють різноманітні напрямки їх діяльності. Наприклад, серед пріоритетних напрямків, які виділяються у функціонуванні великих промислових компаній, відзначають інноваційну соціальну роботу. Багато компаній складають спеціальні програми, спрямовані на підтримку державних дитячих закладів, містять бази відпочинку для своїх співробітників.

Останнім часом багато фірм спеціально закладають в бюджет певну суму, призначену для різноманітної благодійної діяльності. Волонтерський рух, який існує в нашій країні перебуває в стадії становлення. Незважаючи на його юний вік, у добровольчу діяльність у Росії щорічно залучаються сотні фірм і компаній, тисячі пересічних громадян.

В залежності від профілю і статусу організації, до сфери головних напрямків її роботи можуть включатися різні області. Наприклад, для медичних державних і приватних установ основним профілем діяльності є надання пацієнтам якісної допомоги. Поліція приділяє увагу не тільки виявлення правопорушень, а й профілактичній роботі серед дітей і підлітків.

Освітні установи продумують варіанти позаурочної діяльності, основною метою якої є залучення школярів в соціальні та екологічні проблеми окремого регіону і всієї країни.

Comments are closed.