Обтяжуючі обставини у кримінальному праві. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність

Обставини, пом’якшувальні і обтяжуючі покарання, знижують або підвищують характер і ступінь суспільної небезпеки конкретного діяння і особи, яка його вчинила. Що з цього випливає? В першу чергу те, що обставини, що пом’якшують і обтяжують покарання, повинні бути враховані судом при винесенні вироку.

Загальні відомості

Складність представляють такі пом’якшувальні і обтяжуючі обставини, які знаходяться за часовими межами посягання. Частина їх характеризує ступінь небезпеки особистості. У зв’язку з цим присутні підстави для врахування їх судом. Інша частина не характеризує рівень небезпеки ні самого винного, ні, власне, його діяння. Тим не менш вони також підлягають обліку і впливають на вирок, з гуманних міркувань.

Класифікація

Обставини, здатні яким-небудь чином впливати на покарання, поділяються на дві категорії:

  • Ознаки складу правопорушення.
  • Засоби індивідуалізації відповідальності.

Перша категорія досить неоднорідна за своїм складом. Деякі ознаки дозволяють визначити нові законодавчі рамки караності та іменуються “кваліфікуючими”. Обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, відносяться до категорії “засоби індивідуалізації”. Вони не виступають в якості ознак складу правопорушення. Такі обставини також не впливають на визнання діяння злочинним і караним.

Загальні визначення

Необхідно зазначити, що, крім обтяжуючих і пом’якшуючих обставин, що характеризують діяння і особу, що його вчинила, існують і інші, що мають аналогічну властивість. Останні суд враховує в тій мірі, в якій ними визначено рівень небезпеки правопорушення та розкрито особистісні якості винного суб’єкта. На вибір покарання можуть впливати як обтяжуючі/пом’якшувальні обставини, так і інші. Наприклад, це може бути безпосередньо факт вчинення злочину в стані сп’яніння. Резюмуючи вищесказане, можна визначити, що обтяжуючими і пом’якшуючими обставинами слід визнавати ті, які відносяться до правопорушення або (та) до особи судді, наділені здатністю істотно посилювати або послаблювати покарання, внаслідок їх значного впливу на ступінь суспільної небезпеки винного і вчиненого ним неправомірної дії, або в силу вимог гуманістичного принципу.

Важливий момент

Часто які-небудь обтяжуючі обставини, присутні у переліку ст. 61 або 63 КПК, згадані в диспозиції Особливої частини як один з ознак складу правопорушення (кваліфікованого основного). Наприклад, вчинення неправомірних дій при перевищенні необхідної оборони групою осіб. У ст. 61 (ч. 3) і ст. 63 (ч. 2) підкреслюється, що обставина такого роду не може бути враховано судом повторно при призначенні покарання. В даному випадку слід чітко розуміти нюанс. Таке обставина сама по собі не має і не може враховуватися, а певний його зміст – так, з посиланням на меншу або більшу ступінь небезпеки, яку представляє собою злочин і сам правопорушник для суспільства.

Перелік факторів, що підсилюють наслідки правопорушення

У КК обтяжуючі обставини наведені в повній і точній формі. Перелік виконує зобов’язує функцію. На підставі нього суд повинен визначити всі обставини, присутні в конкретній справі з зазначених у списку, зафіксувати їх у вироку та врахувати в процесі призначення покарання.

Настання тяжких наслідків

Питання про визначення ступеня тяжкості неможливо вирішити без прийняття до уваги всіх обставин злочину. При цьому враховується шкоду, завдану не лише безпосередньо під час вчинення неправомірної дії, але і віддалений. При катуванні або наклеп, наприклад, наслідком може стати самогубство потерпілого. Також може бути скоєно вбивство при обтяжуючих обставинах. У цьому випадку наслідком стане позбавлення сім’ї годувальника. При розкраданні це може виражатися в зриві графіка або зупинення виробничого процесу, затримку виплат оплати праці значної кількості працівників. Згідно з законом, обтяжуючі обставини кримінального покарання у наявності лише в тому випадку, коли має місце реальне настання серйозних наслідків.

Групове участь

В даному випадку розглядаються неправомірні дії, вчинені групою осіб за попередньою змовою. У такій ситуації різко підвищується ймовірність заподіяння шкоди. За чинним законодавством, всі різновиди згаданих вище груп виступають як обтяжуючі обставини кримінального покарання.

Особлива активність

Вона характеризує ступінь участі особи в неправомірному діянні. Мова, наприклад, може йти про те, що винний був ініціатором, натхненником злочину або ж найбільш наполегливо прагнув до отримання результату. Дана обставина раніше враховувалася в рамках пункту, наведеного вище (про участь у груповому правопорушення).

Залучення до правопорушення

В цьому випадку розглядається схиляння до неправомірних дій осіб, які не досягли віку, з якого настає відповідальність за КПК, які страждають розладами психіки або перебувають у стані сп’яніння. Об’єднує всі ці категорії людей підвищена їх сугестивність. Вони досить легко піддаються на вмовляння, легше залучаються до неправомірного дії. Разом з цим у організатора з’являється можливість уникнути покарання, використовуючи цих осіб як прикриття, а часто і як живі знаряддя посягання.

Неправомірні дії за мотивами ворожнечі або ненависті

У сучасному світі побудова відносин між різними конфесіями, націями і народностями повинні будуватися за принципом взаємної поваги і рівності. Тим не менше, мають місце злочини з мотивів расової, політичної, релігійної, ідеологічної, соціальної ворожнечі або ненависті. Коли в думках починає зароджуватися, а потім і панувати ідея неповноцінності одного і, відповідно, переваги іншої нації, суспільної групи та іншого, з’являється ґрунт для взаємної ненависті і ворожнечі, екстремізму, міжособистісних і навіть між – і внутрішньодержавних конфліктів.

В даному пункті, визначає обтяжуючі обставини, слід роз’яснити, що з наведеного переліку є лише кілька фактів, наявності хоча б одного з яких буде достатньо для посилення несприятливих наслідків для обвинувачуваного. Якщо розглядати нетерпимість до представників іншої раси, національності, релігії, одного факту встановлення належності до різних груп буде мало. В даному випадку має значення, чи була ненависть або ворожнеча в момент посягання. Отже, не виключено, що в тому чи іншому конфлікті причина його полягала в іншому. Наприклад, це може бути побутова сварка – не прийшли до компромісу у вирішенні питання про порядок користування водопроводом або землею.

Правопорушення проти службової особи або особи, яка виконує громадський обов’язок

Тут мова йде про злочин, вчинений з помсти за правомірну дію іншої людини. Воно передбачає виконання потерпілим або його близьким громадського обов’язку або службової діяльності. У зв’язку з цим і відбувається посягання злочинця. Як близьких осіб можуть виступати не тільки безпосередньо родичі потерпілого. До них відносяться і інші люди, чиї інтереси і права небайдужі останньому.

Неправомірне дію відносно безпорадного особи

До даної категорії громадян відносять малолітніх дітей, вагітних жінок або людей, що знаходяться в безпосередній залежності від правопорушника. Цей пункт визначає обставини, що обтяжують відповідальність, схожі з фактами, які можуть виступати як полегшують наслідки для винного. Тільки в даному випадку розглядаються неправомірні дії не вагітної, малолітньої та іншого безпорадного особи, а правопорушника проти них. Дані факти визнаються як обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність, у зв’язку з тим, що особа, стосовно якої вчиняється неправомірна дія, не в змозі чинити опір.

Особлива жорстокість

При вчиненні злочину з ознаками садизму, знущання, заподіяння мук потерпілий відчуває зайві страждання, які не обумовлені сутністю правопорушення і не є основною його метою. Виражається особлива жорстокість у вигляді застосування тортур, катування, заподіяння страждань потерпілому або його близьким. Суть садизму укладена в насолоді від того, що хтось інший страждає.

У цьому випадку жорстокість виступає як самоціль. Знущання являє собою поведінку, яке спрямоване на приниження гідності і честі особистості. Воно може бути виражене у глум і заподіяння страждання морального характеру. В якості муки можуть вступати такі дії, як позбавлення їжі на тривалий час, тепла або пиття, приміщення потерпілого в нестерпні або небезпечні для здоров’я умови та інші аналогічні маніпуляції. У ряді випадків перераховані діяння можуть спричинити смерть потерпілого. У цьому випадку буде мати місце вбивство при обтяжуючих обставинах.

Неправомірне дію з застосуванням додаткових коштів

До таких засобів слід віднести зброю, вибухові речовини, боєприпаси, вибухові або імітують їх предмети, технічні пристосування, виготовлені спеціально для злочинної діяльності, радіоактивні і отруйні сполуки, лікарські та інші хіміко-фармакологічні препарати. До цього списку також приєднують психічний або фізичний примус. Всі ці засоби здатні значно полегшити вчинення неправомірних дій. При цьому винний завдає більшої шкоди потерпілому. Проте одного володіння зазначеними вище засобами буде недостатньо. Щоб прийняти їх за обтяжуючі обставини злочину, необхідно довести факт їх застосування під час правопорушення.

Умови НС

Стихійне лихо (повінь, пожежі), масові заворушення, конфлікти та інші негативні явища, що заподіюють шкоду громадянам, які належать до категорії надзвичайних ситуацій. При загрозі їх виникнення людям необхідно дотримуватися правил, встановлених законодавством, надавати при необхідності сприяння у проведенні невідкладних робіт з ліквідації наслідків. Такі ситуації також значно полегшують вчинення неправомірних вчинків, тому вони виступають як обставини, що обтяжують покарання.

Використання довіри

В даному випадку мова йде про переконаності в чиїй-небудь чесності, щирості, порядності, сумлінності і заснованому на цьому всьому відношенні. Довіра передбачає наявність юридичних і фактичних обставин. Але в даному пункті враховуються лише перші.

Використання документів або форми представника влади

Даний вид злочинів останнім часом став досить популярним. Широко поширені неправомірні дії з використанням документів та форми поліцейських. При цьому правопорушники розраховують на підпорядкування і довіру представникам влади. Це значно полегшує вчинення неправомірної дії. Особлива небезпека такого злочину полягає ще й у тому, що неминуче при ньому порушено авторитет державної влади.

Умисне правопорушення співробітником ОВС

Кримінальна відповідальність може настати як за дії, так і бездіяльності зазначеної посадової особи. При цьому працівнику інкримінується зловживання посадовими повноваженнями. Разом з цим, має місце і умисне невиконання наказу начальника ОВС.

Інші обставини, які обтяжують покарання

Неправомірні дії можуть вчинятися повторно. При цьому особа може бути неодноразово засуджена за них. У цьому випадку має місце рецидив. Пленумом ВС РФ не раз було вказано на неприпустимість полегшення наслідків без вагомих на то причин для осіб, які вчинили умисний злочин і були за це засуджені.

Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність

До основних їх видів відносять:

  • Продовження вчинення протиправної дії, незважаючи на яке надійшло від уповноважених осіб вимогу про його припинення.
  • Рецидив – вчинення подібного правопорушення повторно, якщо особа вже піддавалася раніше покарання за попереднє така дія, і термін його дії ще не закінчився.
  • Залучення неповнолітніх.
  • Вчинення правопорушення групою осіб.
  • Злочин в умовах НС.
  • Правопорушення в стані сп’яніння.

Посадова особа, орган влади, суддя, призначають покарання, у відповідності з характером правопорушення, можуть не визнавати обставини обтяжливими. Мотивуючи свою дію, правопорушник може виходити з помилкового уявлення про корисність свого вчинку, з точки зору забезпечення захисту громадського чи особистого блага. Таке може мати місце при неознакомлении з відповідними нормативними актами. Тим не менш, незнання закону не звільнить від понесення покарання. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність, являють собою бездіяльність або дії правопорушника (юридичної/фізичної особи), які здатні збільшити наслідки проступку, які мають суспільну небезпеку. Для такого роду неправомірних дій характерна вина у вигляді прямого умислу, тобто виявляються ознаки умисного протиправного діяння. Воно є вмотивованим, за уявленнями порушника, актом. Наслідком може стати заподіяння фізичного (тілесного) шкоди потерпілому, моральної або майнової шкоди державі чи громадянину. Сам правопорушник усвідомлює, що його дії суперечать як етичним нормам, так і правовим приписам.

Роз’яснення

Стаття, що визначає ступінь вини порушників, які здійснювали свої дії в складі групи, передбачає деякі ознаки, кваліфікуючі обтяжуючі обставини не залежно від рівня небезпеки дії ініціатора, організатора, виконавця та іншого співучасника. У ряді випадків відмінності можуть виявлятися при аналізі цих факторів. Наприклад, втягнення неповнолітнього може передбачати різний ступінь небезпеки особи, яка організувала неправомірне дію або керував їм. Факти, наведені у ч. 1 ст. 4.3 КоАП, не визнаються як обтяжуючі обставини, якщо вони вказані в якості ознаки, кваліфікуючої безпосередньо саме правопорушення.