Оборотність кредиторської заборгованості. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

1

Ефективність роботи компанії визначається цілим комплексом розрахункових показників, що беруть участь в аналізі виробничої діяльності. Одним з них є оборотність кредиторської заборгованості, що визначає швидкість погашення організацією прийнятих на себе зобов’язань перед фірмами та приватними особами, поставили товари або послуги. Розглянемо алгоритм розрахунку цього показника і дізнаємося, яку роль він грає в аналітичній роботі компанії і як впливає на виробничу діяльність.

Оборотність кредиторської заборгованості: що означає термін

Досвідчений економіст знає, що без правильного розрахунку швидкості погашення власних боргів компанії складно спрогнозувати подальший позитивний розвиток, тому аналізу кредиторської заборгованості у будь-якій організації приділяється велика увага. Це не дивно, адже в стабільно працюючому підприємстві взаємодія всіх виробничих структур включає великий блок фінансових операцій, результатом яких і стає виникнення боргу перед іншими підприємствами-контрагентами. Завданням грамотного керівника є налагодження виробництва так, щоб погашати виникли борги як можна швидше. Це стимулює розвиток діяльності, одночасно підвищуючи ділову репутацію компанії і залучаючи до співпраці потенційних постачальників послуг або товарів. Таким чином, прораховувати оборотність кредиторської заборгованості та порівнювати отримані показники з попередніми звітними періодами просто необхідно для збереження ефективності та стабільності будь-якого виробництва, а також своєчасного прийняття заходів при виникненні негативних моментів.

Хто виступає в ролі кредитора

Об’єктами-кредиторами можуть бути:

  • постачальники товарів, комплектуючих та іншого майна, а також обслуговуючі підприємства, які надають комунальні послуги і постачання тепла, води та енергоресурсів;
  • державні організації в особі бюджетних/позабюджетних фондів у частині заборгованості за податками і зборами;
  • банки/кредитні організації;
  • персонал компанії – при нарахуванні заробітної плати.

Значення показника

Оборотність кредиторської заборгованості визначається швидкістю покриття компанією боргів, що виникли перед постачальниками послуг/товарів. Коефіцієнт вказує на те, яка кількість разів у звітному періоді фірма погасила середній розмір власних зобов’язань.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості пов’язаний з кредитними ризиками (за користування позиковими засобами), тому побічно оцінює платоспроможність і ліквідність компанії. Його зростання в порівнянні з показниками минулого періоду означає підвищення швидкості розрахунків за зобов’язаннями, зниження – деяку затягнутість у сплаті боргів кредиторам, що потребує більш глибокого аналізу для прояснення ситуації.

Оборотність кредиторської заборгованості: формула розрахунку

Показник обчислюється як відношення вартості придбаних активів до середньої величини заборгованості перед кредиторами за розглянутий період. Формула така:

Ккр.з = П/Скр.з, де

Ккр.з – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості в разах,

П – купівлі,

Скр.з – середній розмір заборгованості перед кредиторами, який знаходять як половину суми заборгованості перед кредиторами на початок і кінець аналізованого періоду.

Значення «Покупки» у фінансовій звітності не міститься, її знаходять розрахунковим шляхом за формулою:

П= Сп + Дт-Зк, де Сп – собівартість продажів, Дт і Зк – розмір запасів на початок і кінець розглянутого періоду. Російські економісти часто застосовують умовний варіант розрахунку, замінюючи обчислення обсягу покупок показником виручки.

Як розрахувати коефіцієнт в днях

Крім розрахунку коефіцієнта в разах, необхідно встановити і оборотність кредиторської заборгованості в днях:

Ккр.з/дн = 360/ Ккр.з, де 360 – кількість днів у році. Для інших часових періодів використовують кількість днів у них. У формулі може бути використаний показник загальної кількості днів у році, тобто 365. У число 360 входить кількість ефективних днів, оскільки для спрощення розрахунків за кількість днів у кожному місяці приймається 30.

Результатом проведених обчислень є визначення середньої кількості днів, протягом якого розрахунки з кредиторами не проводяться і рахунку не сплачуються.

Про що свідчить показник

Незважаючи на те, що збільшення коефіцієнта є індикатором підвищення ефективності роботи компанії і ліквідності, його різкий підйом буде свідчити про зниження прибутковості виробництва, адже згідно з золотим правилом економіста зростання ліквідності зменшує рентабельність.

Аналіз оборотності кредиторської заборгованості буде неповним, якщо проводити його без оцінки динаміки оборотності дебіторської заборгованості. Фактичне положення справ у компанії з’ясує порівняння цих двох показників: позитивним моментом вважається перевищення коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості над показником за розрахунками з дебіторами. Цей фактор підвищує рентабельність компанії, отже в обігу в організації з’являється більше фінансових коштів для розширення виробництва або здійснення іншої діяльності.

Норматив

Фіксованого значення нормативу для цього коефіцієнта не існує, оскільки він надто залежний від галузі, масштабу і характеру діяльності. Зазвичай його умовне значення розробляється окремо за галузями з орієнтиром на найбільш успішні компанії. Тому для проведення якісного аналізу коефіцієнта динаміки кредиторської заборгованості важливо обчислити його значення в цілому по галузі, а також для лідируючих по ньому компаній. Згодом аналітику-економісту ця інформація надає неоціненну допомогу і стає необхідним орієнтиром у проведенні фінансового аналізу.

Comments are closed.