Інвестиції – це… Ефективність інвестицій

0

В сучасному світі людина все частіше замислюється про те, щоб поліпшити свій матеріальний стан. Для цього зовсім не обов’язково працювати довгі роки на звичайній роботі. Вкладення коштів є вигідним способом заробітку, який вимагає мінімуму зусиль. Однак варто розуміти, що інвестиції – це інструмент, який не у всіх випадках працює на вкладника. Щоб не помилитися, слід ознайомитися з цією темою докладно.

Визначення поняття

Інвестиції – це вкладення коштів на тривалий термін на території держави та за її межами. Вони здійснюються з метою отримання доходу, застосування інноваційних технологій в процесі виробництва, а також створення нових і удосконалення існуючих підприємств.

Інвестиції представляють собою відмінний метод для отримання пасивного доходу. При цьому є велика кількість можливостей для вкладення коштів, кожен з яких має свої переваги і недоліки.

Основні види інвестицій

За видами довгострокові фінансові інвестиції класифікуються наступним чином:

 • Ризикові інвестиції. Представлені у формі випуску нових акцій, які створюються у сферах діяльності з істотним ризиком. Вкладення цього типу здійснюють в проекти, не пов’язані між собою, при необхідності отримання швидкої окупності коштів.
 • Прямі. Вклади, направлені в статутний капітал суб’єктів для отримання прав на управління ним і отримання прибутку.
 • Портфельні інвестиції. Мається на увазі формування портфеля, який складається з різних інвестиційних цінностей. При цьому можна придбавати цінні папери та інші активи.
 • Ануїтети. Вони являють собою інвестиції, які приносять прибуток через конкретні проміжки часу. В основному ними є внески в пенсійні та страхові фонди.

Слід також ознайомитися з внутрішніми та зовнішніми інвестиціями.

Внутрішні інвестиції

Вітчизняні довгострокові фінансові вкладення поділяються на такі види:

 • Фінансові. Передбачають купівлю цінних паперів різних видів, а також банківські вклади на депозитні рахунки під відсотки.
 • Реальні інвестиції – це капітальні вкладення. Гроші вкладаються в розширення виробництва та капітальне будівництво.
 • Інтелектуальні. Вклади даного типу включають в себе підвищення кваліфікації фахівців і створення інновацій.

Зовнішні інвестиції

Іноземні інвестиції діляться на такі види:

 • Портфельні. Дозволяють вкладнику отримати право на одержання прибутку від придбаних цінних паперів закордонних компаній.
 • Прямі. Надають інвестору можливість здійснення абсолютного контролю над діяльністю іноземної фірми.

Іноземні інвестиції не мають істотних відмінностей від внутрішніх вкладень. Об’єктами діяльності даного роду є оборотний і основний капітал, інтелектуальні цінності та цінні папери.

Інші види інвестицій

Варто розглянути наступні види інвестицій по спрямованості дій:

 • Початкові.
 • Економічні інвестиції на розширення виробництва.
 • Вкладення на заміну основних фондів.
 • Вкладення на диверсифікацію.
 • Реінвестиції, які передбачають придбання нових основних засобів компанії.

Необхідність в інвестиціях переважно виникає на початковій стадії створення підприємства. Діючі фірми мають можливість вкладати кошти з метою придбання обладнання для розширення виробництва. Подібні інвестиції привабливі, так як дозволяють отримати більше прибутку від додаткових продажів. Також можна фінансувати удосконалення застарілого обладнання. Комерційна прибуток буде збільшена при істотних витратах, спрямованих на просування продукції на ринок.

Інвестиційне планування

Інвестиційне планування передбачає складання прогнозів щодо найефективнішого вкладення в цінні папери, природні ресурси, обладнання, земельні ділянки та інші активи.

Для управління підприємством інвестиційне планування – досить важливе завдання. При цьому слід враховувати всі аспекти економічної діяльності організації. До них ставитися показник інфляції, умови оподаткування, перспектива розвитку ринку, стан навколишнього середовища, наявність матеріальних ресурсів і стратегія створеного фінансового проекту.

Інвестиційне планування виконує наступні завдання:

 • Визначення потреби у впровадженні інвестиційних ресурсів.
 • Пошук методів, які забезпечують залучення інвестицій.
 • Розгляд взаємодії з інвесторами.
 • Оцінка плати за джерела фінансування проектів.
 • Формування фінансового розрахунку ефективності вкладень з урахуванням повернення коштів, наданих у позику.
 • Розробка бізнес-плану проекту, необхідного для демонстрації потенційним інвесторам.

Варто відзначити, що однією з найбільш важливих господарських завдань будь-якого підприємства є вигідне вкладення фінансових ресурсів. При цьому воно повинно приносити максимальний прибуток.

Інвестиційна політика

За допомогою інвестиційної політики можна визначити пріоритетні напрями інвестування вільного капіталу. Від них буде залежати забезпечення приросту продукції, ефективність підприємницької діяльності і розподіл витрат.

На сьогоднішній день переважна кількість грошових коштів компанії спрямовані на капітальне будівництво та об’єкти соціальної інфраструктури. Це означає, що ресурси забезпечать розширене відтворення основних фондів. До них відноситься нове будівництво, реконструкція вже існуючих підприємств, а також технічне переозброєння.

Якщо проект капітальних вкладень відсутня, кращим варіантом стане зберігання грошових ресурсів на депозиті надійного банку. Також можна придбати контрольний пакет акцій підприємства з перспективою розвитку. Таким чином, можна буде надавати прямий вплив на функціонування даної організації, отримуючи від цього непоганий прибуток.

Інвестиції та податки

При здійсненні інвестиційної діяльності варто дізнатися, які податки необхідно платити. Варто зазначити, що дохід, який приносять інвестиції – це об’єкт оподаткування. В основному у відношенні довгострокових фінансових вкладень застосовується прибутковий податок, який становить 13%. Він поширюється на фізичних осіб, які є резидентами РФ. За несплату цього податку при здійсненні інвестиційної діяльності передбачена кримінальна відповідальність, яка передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Незалежно від обраних фінансових інструментів, прибуток буде визначена під ПДФО. Однак у кожному з випадків існують свої нюанси. Винятком можна назвати банківські депозити, якщо їх ставка нижча, ніж облікова ставка рефінансування ЦБ з додаванням п’яти відсотків. Однак ця умова зустрічається досить рідко.

Класифікація показників ефективності інвестицій

Для прийняття рішення про доцільність вкладення коштів у міжнародній практиці застосовується кілька показників. Їх можна розділити на дві групи. До першої відносяться такі показники, які виявляються на основі застосування концепції дисконтування:

 • чиста поточна вартість;
 • індекс дисконтування;
 • термін окупності вкладень з урахуванням ставки дисконтування;
 • норма прибутковості інвестицій;
 • максимальний грошовий відтік.

Застосування концепції дисконтування не доречно для наступних показників:

 • термін окупності фінансових вкладень;
 • індекс прибутковості;
 • дані рентабельності;
 • чистий прибуток;
 • індекс прибутковості.

Щоб оцінка інвестицій була проведена правильно, можна скористатися кількома методами.

Методи оцінки ефективності

Щоб визначити ефективність інвестицій можна використовувати різні прийоми і методи. Їх можна розділити на три основні групи:

 • Оцінка ефективності вкладень із застосуванням коефіцієнта співвідношення грошової прибутку і витрат.
 • Ефективність інвестицій визначається після проведення аналізу бухгалтерської звітності.
 • Методи, які ґрунтуються на теорії часової вартості грошей.

За допомогою їх застосування можна здійснити інвестиційний аналіз ефективності проектів. Таким чином, проводиться оцінка і порівняння привабливості вкладень, а також визначається, буде розвиток інвестицій. Також оцінюються окремі об’єкти та програми.

Крім того, розрізняють три види оцінки ефективності:

 • економічна;
 • фінансова;
 • бюджетна.

Економічна оцінка ефективності передбачає отримання різниці між отриманим прибутком і витратами, не розглядаючи при цьому визначення фінансових результатів для учасників проекту. В основному цей варіант використовується щодо проектів народного господарства, для виробничих груп або регіонів.

У разі застосування фінансової оцінки визначаються результати реалізації проекту для що беруть участь у ньому осіб. Вона заснована на передбачуваній нормі прибутковості, достатньої для всіх суб’єктів. Даний метод не передбачає обліку інших наслідків вкладення грошових коштів.

Бюджетна оцінка ефективності здатна показати фінансові наслідки вкладень для різних бюджетів. Вона визначає обсяг інвестицій, а також передбачуване співвідношення витрат, податків і зборів. Показники даного типу являють собою різницю між податками та видатками певного рівня бюджету, що залежить від запровадженого проекту.

Методи інвестиційного аналізу реалізуються залежно від виду оцінки. Традиційні способи можна комбінувати з тими, які ґрунтуються на концепції дисконтування. У першому випадку виконується обчислення таких показників, як коефіцієнт прибутковості і термін окупності вкладень.

Розрахунок рентабельності інвестицій

Виконуючи залучення інвестицій, слід виконати розрахунок їх рентабельності. Це особливо важливо для інвесторів, які розглядають велику кількість проектів. Чи вони будуть прибутковими, можна дізнатися за допомогою застосування спеціальної формули. Вона передбачає розрахунок ROI, який представляє собою коефіцієнт повернення інвестицій. Для цього слід отримати різницю між вартостями продажу і придбання, поділити отримане число на ціну придбання, додавши розмір прибутку і помноживши на 100%.

Розрахунок рентабельності дозволяє визначити окупність грошових вкладень на етапі розгляду проекту. Також слід звернути увагу на інвестиції року, які привернули до себе велику кількість компаній, фізичних і юридичних осіб, готових вкладати вільні кошти. Вони здатні зробити людину фінансово незалежним. Однак не варто забувати про те, що інвестиції – це інструмент, не у всіх випадках приносить прибуток. Щоб уникнути втрати коштів, необхідно серйозно підходити до питання вибору проекту.

Comments are closed.