Форми і види додаткової освіти. Додаткове професійну освіту

Розглянемо основні види додаткової освіти, які є актуальними в економічній та соціальній ситуації, що склалася в даний час в країні.

В епоху технічних інновацій, зростаючої конкуренції з’являється необхідність знову підтверджувати свою професійну придатність.

Саме тому істотне значення набуває додаткову професійну освіту. Воно дозволяє фахівцям збільшувати рівень професіоналізму, придбати нові уміння і знання, які дають право працювати в новій області.

Теоретичні аспекти

Додаткове професійне освіта являє собою одну з форм післядипломної освіти. Адресований він тим людям, які вже володіють першим базовою середньою або вищою освітою.

Додаткове професійну освіту є організованим і стійким процесом набуття нових умінь, навичок, знань, які дозволяють людині в повній мірі розвинути і реалізувати себе, самовизначитись професійно, соціально, особистісно.

Даний процес має високу ступінь гнучкості. Сучасне додаткова освіта адаптується під потреби цільової аудиторії, воно самостійно у доборі методів, форм, засобів навчання. З’являється можливість поєднання високого рівня мотивації навчання з результативними методами професійного та особистісного навчання.

Види ДПО

Розглянемо основні види додаткової освіти:

 • професійна перепідготовка, яка передбачає видачу державного диплома;
 • короткочасне підвищення кваліфікації з одержанням посвідчення за програмами в обсязі 72-100 академічних годин, а також свідоцтва про перекваліфікацію за програмами 100-500 годин;
 • курси, семінари, тренінги, майстер-класи, які передбачають видачу сертифікату.

Всі види додаткової освіти пов’язані з отриманням додаткової інформації за освітніми програмами, що передбачають вивчення конкретних дисциплін, відділів науки, технологій, які потрібні для якісного виконання нових кваліфікаційних вимог.

Особливості освітнього процесу

Різноманітні форми додаткової освіти розроблені Міносвіти країни у вигляді зручного, швидкого, недорогого варіанту отримання другої освіти, освоєння нової спеціальності.

Вони суттєво відрізняються від другого вищого за термінами навчання. Курси додаткової освіти припускають незначний термін навчання, вони наповнені конкретними предметами, наближеними до практики, вони істотно нижче по вартості.

Після завершення курсу можна розраховувати на диплом державного зразка про професійну перепідготовку, який надає його власникові більшу конкурентоспроможність на сучасному ринку праці.

Властивість даного документа таке, що додаткова спеціальність є рівноправною з основною спеціальністю, що дає право займатися конкретним видом діяльності.

Варіанти навчання

Підвищення кваліфікації є варіантом професійного навчання фахівців, призначенням якого є розгляд слухачами передового досвіду для просування по кар’єрних сходах.

Розглянемо види додаткової освіти:

 • короткострокове, тривалість якого не перевищує 72 годин;
 • проблемні або теоретичні семінари в діапазоні 72-100 годин;
 • тривале навчання (від 100 годин).

Завершення ДПО

Слухачі, які успішно завершують курс, можуть розраховувати на отримання одного з таких варіантів документів державного зразка:

 • для осіб, які пройшли короткострокове навчання або брали участь у роботі проблемних та тематичних семінарів в обсязі 72-100 годин;
 • свідоцтво про підвищення кваліфікації для осіб, які пройшли навчання, розраховане на 72-100 годин.

Специфіка семінарів і тренінгів

Курси додаткової освіти передбачають активну і інтенсивну форму навчання. У семінарах і тренінгах приймають участь дорослі люди, які націлені на практичне освоєння прийомів застосування певної технології. Ця форма відрізняється активністю учасників занять, максимальна увага приділяється набуттю практичних навичок.

На семінарах і тренінгах процес навчання здійснюється в режимі конкретних дій, аналізу набутого досвіду, зворотного зв’язку від слухачів, що дозволяє аналізувати свої стратегії і методи з іншими людьми, винести певні уроки.

Інтелектуальна і розумова підживлення знань, що дає поштовх різним ідеям, підвищить професійний рівень.

В рамках семінарів та тренінгів використовуються технології додаткової освіти, які дозволяють слухачам повною мірою оволодівати способами мислення та моделями поведінки, знайомитися з інноваціями в різних професійних сферах, розкривати внутрішні ресурси, обмінюватися досвідом.

Проводять майстер-класи експерти, які є фахівцями в конкретній сфері. Вони здатні не тільки ділитися досвідом, але і допомагати слухачам шукати шляхи усунення виникаючих помилок. Майстер-клас завершується видачею сертифікатів всім його учасникам. Та соціокультурна ситуація, яка склалася в даний час в нашій країні, відрізняється інформаційною насиченістю, різними освітніми можливостями для різних верств населення, включаючи і традиційне додаткову освіту.

Додаткова освіта дітей

В даний час функціонують різноманітні види установ додаткової освіти, призначені для розвитку і виховання дітей дошкільного та шкільного віку.

Крім навчання в школі, діти можуть відвідувати різноманітні секції та гуртки, пропоновані в МЦДО. Це бюджетне додаткова освіта надає дітям безкоштовну можливість для розвитку, самовдосконалення. У будь-якому місті Росії функціонують такі центри, в рамках яких учні навчаються хореографії, сценічного мистецтва, освоюють технологію в’язання та шиття.

Муніципальне бюджетна установа додаткової освіти сприяє підвищенню культурного і освітнього рівня людини, дозволяє поглибити знання дітей у конкретній сфері.

Останнім часом популярністю користується професійне безперервна освіта: школа – вуз – післявузівська підготовка – післядипломне навчання. Подібна схема досягається з допомогою інструментів, якими володіє сфера додаткової освіти.

Переваги

Відмінною рисою додаткової освіти є той факт, що ті установи, які пропонують громадянам нашої країни підвищувати професійний рівень, використовують навчальні курси, обсяг яких не перевищує 1000 годин.

Це є відмінним стартом для економічного і професійного зростання молодого покоління, яке ще не визначився з основною спеціальністю.

Відповідальність ДНЗ

Крім освітніх послуг, організації, які надають послуги додаткового навчання, відповідають за:

 • патріотичне, духовне, трудове виховання підростаючого покоління;
 • професійну орієнтацію підлітків;
 • формування творчого потенціалу дітей;
 • організацію позаурочної діяльності школярів;
 • перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування фахівців;
 • придбання нових знань, розвиток професіоналізму в конкретній сфері діяльності.

Форми навчання

В даний час в Росії додаткова освіта існує в наступних формах:

 • очної (денної, вечірньої, в рамках вихідного дня);
 • дистанційної;
 • заочної.

Творчі об’єднання. Ці організації створюють для індивідуального особистісного зростання, розвитку дітей, формування в них моральних і духовних цінностей. Діти об’єднуються в групи за інтересами, навчаються за спеціальною програмою. Наприклад, в рамках державних шкіл створюються дослідні клуби. Хлопці, відвідуючи заняття, отримують теоретичні знання, необхідні для здійснення дослідницької і проектної діяльності, проводять практичні досліди та експерименти, оформляють їх, представляють результати на дослідних конференціях.

Недільний лекторій передбачає проведення оглядової бесіди з конкретної проблематики. Аудиторія на лекції може бути різноманітною – від першокласників до людей похилого віку.

Семінар передбачає форму навчальних і практичних занять, в ході яких обговорюють повідомлення і доповіді, підготовлені спеціалістами.

Конференції є запланованими заздалегідь представниками одного навчального закладу, зустрічі, спрямовані на обговорення певного питання. В даний час існують різні види конференцій:

 • відеоконференція;
 • онлайн;
 • бізнес-конференція;
 • прес-конференція;
 • ехо-конференція;
 • селекторна нарада.

Структури додаткової освіти в рамках ОУ

Серед елементів виділяють творчі лабораторії, факультативи, наукові центри, асоціації, хобі-центри.

Подібна модель цікава тим, що всі групи функціонують на базі звичайної загальноосвітньої школи. У творчих експедиціях, дослідних лабораторіях, секціях за інтересами беруть активну участь не тільки школярі, але й їхні наставники, батьки.

Висновок

В рамках оптимізації центри додаткової освіти стали об’єднувати з звичайними школами, бібліотеками, краєзнавчими музеями. До чого призводить такий симбіоз? Він стає взаємовигідною для всіх структурних підрозділів, які включаються в «освітній холдинг». Створюється потужна інфраструктура, що сприяє формуванню відмінною кадрової та матеріальної бази.

З допомогою додаткових освітніх програм у вітчизняній педагогіці здійснюється індивідуально-диференційований підхід до кожної дитини.

ДПО з кожним роком стає все більш затребуваним, так як воно допомагає співробітникам відповідати запитам роботодавця.

Завдяки йому можна поліпшити свої професійні знання та навички, отримати нову кваліфікацію. Подібне навчання доступно і тим, у кого вже є освіта, і студентам, і школярам. В деяких професіях є професійні стандарти, наприклад, у педагогів додаткової освіти.