Довіреність на підписання договорів: порядок оформлення

48

Споконвіку люди укладають між собою договори. Купецьке слово було твердіше каменю і не вимагало підпису, однак з часом угоди набули письмову форму. Однією з умов дійсності договору стала достовірність підписів на ньому.

Не підпишеш – не домовишся

Відносини в господарському обороті, як правило, оформляють договором. Окремий розділ угоди відводиться для зазначення реквізитів сторін: рахунки, адреси, контакти. Тут же розташовуються підписи сторін. Може підписати договір довірена особа? Закон дозволяє це і пропонує для таких випадків використовувати довіреність на підписання договорів.

Законодавство визнає підпис одним з неодмінних атрибутів господарського або цивільного договору: без неї домовленості не набувають чинності. Угода зазвичай містить пряму вказівку на це: “Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами”.

Підпис має бути достовірною і належати особі, яка має право на підписання конкретного договору, із зазначенням його регалій: посади, прізвища та імені. Підставою для цього стає довіреність на підписання договорів.

Хто може підписувати договори?

Зазвичай громадянин підписує угоди від власного імені, а для підприємства існує поняття представників. Втім, і приватна особа може мати свого повіреного.

Довіреність на право підписання договорів – законна підстава передачі прав представнику. Організація може вказати повноваження своїх довірених осіб та в установчих документах або в спеціальному наказі. Однак на практиці довіреність є найбільш зручною і загальновизнаною формою передачі прав.

У довіреності зазначається строк її дії, перераховуються права представника, його повноваження. Приватній особі краще завірити довіреність у нотаріуса, а організація здебільшого може обійтися власними силами, підтвердивши права представника печаткою.

Коректне оформлення довіреності на підписання договорів особливо важливо, адже нелегітимна передача прав може спричинити за собою визнання недійсною угоди, як наслідок, стягнення матеріальних збитків з винної сторони. Передаючи представникові право підпису договорів, і громадянам, і організаціям слід з усією відповідальністю підійти до оформлення довіреності.

Реквізити довіреності

Передачу прав довіреній особі може зробити тільки той, хто сам володіє такими повноваженнями. Якщо з приватною особою все ясно – довіреність підписує громадянин, то від імені організації передає повноваження представнику директор або інший керівник, зазначений в установчих документах.

Що ж повинно бути в довіреності обов’язково?

  • повні прізвище, ім’я та по батькові представника, його паспортні дані;
  • дата видачі доручення та строк її дії;
  • коло повноважень довіреної особи;
  • які права отримує представник;
  • підпис довірителя та зразок підпису представника.

Слід зазначити, що дата видачі є невід’ємним атрибутом довіреності: без неї документ буде недійсний. Такі ж наслідки може мати і підписання договору довіреності особою, яка не має відповідних повноважень.

Довіреність на підписання договорів: зразок документа

Наведемо приклад довіреності, виданої організацією посадовій особі, яка може підписувати певну категорію договорів, що укладаються підприємством.

Довіреність на підписання договорів

[Дата]

Даною довіреністю директор ТОВ [назва] [прізвище, ім’я та по батькові (повністю)], що діє на підставі Статуту, доручає начальнику відділу матеріально-технічного постачання [прізвище, ім’я та по батькові (повністю), серія і номер паспорта, ким виданий, дата видачі] вчиняти всі необхідні дії, необхідні для укладення договорів на придбання товарів, робіт, послуг, необхідних для забезпечення безперебійної діяльності ТОВ [назва], для чого передає довіреній особі такі права:

  • представляти інтереси ТОВ [назва] на підставі і в межах цієї довіреності перед третіми особами, як юридичними, так і фізичними;
  • укладати, змінювати, розривати і підписувати господарські договори в межах своєї компетенції;
  • підписувати протоколи розбіжностей та додаткові угоди до зазначених договорів.

Довіреність видана без права передоручення строком на один рік і діє до двадцять п’ятого червня дві тисячі п’ятнадцятого року.

Підпис [Ф. В. О.] [зразок підпису] підтверджую.

Директор ТОВ [назва]

Підпис

[Ф. В. О.]

Друк

Бланк довіреності на підписання договорів, наведений вище, може бути перероблений під конкретну ситуацію. Довіряйте правильно!

Comments are closed.