Дерево цілей: приклад складання. Дерево цілей організації на прикладі компанії Apple

Успішність організації багато в чому залежить від грамотного планування. Максимальна прибуток і висока рентабельність в перспективі – це завжди генеральна мета. Яка роль дерева цілей у плануванні?

Що таке objective tree

Управлінські цілі представлені у великій кількості і різноманітності, тому кожне підприємство потребує в комплексному, системному підході до вибору їх складу. Процес постановки цілей іменується цілепокладанням.

Дерево цілей організації (the objective tree) – це:

 • структурований перелік, схема організаційних цілей;
 • ієрархія різнорівневих цілей;
 • модель, яка дозволяє впорядкувати і об’єднати цілі в єдиний комплекс.

Продуктом застосування даного методу стратегічного планування повинна стати логічна і проста схема управління підприємством. Дерево цілей дає можливість обґрунтувати генеральну мету і робить підцілі більш досяжними.

Система цілей визначається організаційною структурою. Величезна структура, велика кількість відділів і робочих ліній вимагатимуть розробки складного «гіллястого дерева з багатьма декомпозиционными рівнями.

Вершина

Дерево заповнюється «зверху вниз», від центральних до цілей другорядним завданням. На «вершині» («корені») розташовується генеральна мета, досягнення якої – непросте завдання. Значить, потрібно розкласти її на менші елементи, «цілі-гілки», тобто провести декомпозицію. Так виникає план руху до головної мети.

Всі наступні рівні формуються так, щоб сприяти досягненню попереднього.

Напрямки цілей

Мета Зміст
Економічна Максимізація прибутку від продажу продуктів або послуг у необхідному якості та обсязі
Науково-технічна Підтримка продуктів і послуг на заданому науково-технічному рівні, НДДКР, підвищення продуктивності праці за рахунок впровадження ноу-хау
Виробнича Виконання плану з випуску продукції. Підтримання ритмічності та якості виробництва
Соціальна Вдосконалення, розвиток та поповнення кадрового ресурсу

Гілки і листя

Гілки – підцілі, що тягнуться від вершини, знову піддаються розкладанню. «Пагони на гілках» являють собою наступний рівень цілей. Процес повторюється на кожному рівні до спрощення цілей. Простота – це досяжність, зрозумілість і логічність.

Всі «гілки» описують результат, який виражає конкретний показник. Цілі одній паралелі не залежать один від одного.

Дерево цілей підприємства створюється на основі 3 важливих елементів будь-якої мети.

1. Вираз мети 2. Масштабність 3. Строк (час роботи)
Як виглядає результат? Що належить виконати? До якого обсягу прагнути? До якого терміну треба досягти запланованої мети?

«Листя» – це конкретні заходи для досягнення мети. Характеристики і показники, зазначені на «листі», сприяють вибору кращого варіанту:

 • строк виконання;
 • імовірність досягнення мети до запланованого терміну;
 • вартісні показники;
 • обсяг витрачених ресурсів.

Елементи дерева в одній групі зв’язуються між собою через логічне «І» (позначається «∧»). Альтернативні групи взаємодіють через «АБО» («∨»).

Дерево цілей організації. Приклад

Розглянемо просту схему цілей для максимізації прибутку при зростанні результатів і зниження витрат.

Для наближення до генеральної мети (висока рентабельність і максимум прибутку) належить пропрацювати три напрямки. Внести отримані варіанти в дерево цілей організації. Приклад представлений у формі таблиці.

1. Висока результативність 2. Зниження витрат 3. Розвиток компанії
Досягнення кожного пункту залежить від рішення задач
1.1. Збільшити обсяги реалізації продукту

1.2. Нарощувати випуск продуктів з високою рентабельністю

1.3. Оптимізувати асортимент

1.4. Підвищити частку продуктів високої якості

2.1. Підвищити ефективність використання ресурсів 3.1. Збільшити обсяг і результативність капітальних вкладень

3.2. Підвищити питому вагу для інвестицій в інновації

Стратегія та цілі Apple

Чому стратегія Apple є виграшною?

Сфера діяльності компанії – інформація і радикально нові продукти для роботи з нею. У пріоритеті процес створення контенту і його споживання.

Наприклад, Apple звернула увагу на культурні аспекти. Була поліпшена модель споживання музики. З iPod слухати музику на цифрових носіях і знаходити в Інтернеті стало зручніше.

Лінійка iPod, iPhone і iPad виправляє мінуси, удосконалює основні способи створення та використання інформації. Дана модель, що застосовується для ноутбуків, настільних комп’ютерів, телебачення, дозволить «яблучної» корпорації і далі нарощувати прибуток.

Підсумком десятиріччя стали три універсальних винаходи і бізнес-платформи. Вони є не самоціллю, а засобом, що дозволяє достигчь мети: отримання доступу до основних способів інформаційного споживання.

Закономірно, що генеральною стратегією Apple є розвиток вже існуючої лінійки продуктів.

Побудова дерева цілей організації на прикладі Apple

Основна мета будь-якого бізнесу – розширення ринкових кордонів, завоювання нескінченного числа клієнтів. Apple не є винятком і ставить у пріоритет вдосконалення своєї лінійки в інтересах споживача.

Розглянемо дерево цілей компанії для такого продукту, як iPhone, цінність якого відображає девіз «Просто. Зручно. Естетично». В якості головної мети дерева визначимо поліпшення iPhone з урахуванням інтересів потенційних користувачів.

Основними конкурентними і значущими для споживача факторами даного ринку є:

 • вартість продукту;
 • різноманітність функцій і енергоємна батарея;
 • популярність бренду;
 • технології для цінителів;
 • дизайн та розмір;
 • асортимент (був скасований Apple).

Дерево цілей допоможе відповісти на питання: «Що робити?». Наприклад, щоб знизити вартість, належить спростити інтерфейс.

Які галузеві фактори необхідно створити? Які властивості покращити? Це обсяги пам’яті, дизайн, ігри та розваги. На що орієнтуватися: на функціональну складову або емоційну?

Таблиця з подцелями iPhone за трьома рівнями

Дерево цілей компанії Apple представлено у спрощеному варіанті у вигляді таблиці.

Вдосконалення iPhone з урахуванням інтересів споживачів
Цілі першого рівня
1. Скасувати асортимент і популярність бренду 2. Спростити інтерфейс 3. Збільшення привабливості для споживача 4. Підвищення ергономічності
Цілі другого рівня
2.1. Спростити технологічність 3.1. Створення нового дизайну 4.1. Особливий статус власника
3.2. Збільшення обсягу пам’яті 4.2. Рішення «останньої милі»
3.3. Посилення розважального аспекту 4.3. Зменшити розмір

Для вирішення «останньої милі» були виділені наступні завдання:

 • Використовувати touch screen і домогтися відсутності кнопок.
 • Створити додаткові опції.
 • Збільшити екран.
 • Наступний крок – це заповнення «листя» або заходів для досягнення підцілей. Для цього обов’язково вказуються конкретні терміни виконання завдань, необхідний обсяг, ресурси, вартість і значущі кількісні показники.

  Останній крок – зображення цілей у формі дерева з розгалуженнями.

  Дерево завдань. Приклад

  Завданнями називаються підцілі. Вони не потребують декомпозиції і увязках «мета-засіб». Дерево цілей включає в себе цілі вищої і нижчої ступені.

  Завдання є основою для створення програми з досягнення окремої мети низового рівня. Рішення задачі – це сукупність дій.

  Дерево цілей, як варіант, може містити наступні завдання.

  1. План доходів і витрат соціальної сфери 2. Підготовка плану капітальних ремонтів
  1.1. Складання кошторису витрат 2.1. Створення списку об’єктів
  1.2. Зведена кошторис 2.3. План матеріалів і приладів, які необхідно придбати
  1.3. Розрахунок нормативів 2.4. Розробка структури фонду підлягає ремонту
  2.5. Підготовка кошторису витрат

  Таким чином, упорядочивающим інструментом для створення програми розвитку фірми стає дерево цілей. Приклади підтверджують принцип його формування «повнота редукції»: цілі «дробляться» на підцілі, поки вихідна мета не стає ясною і досяжною.