Заява про спонукання укладення договору

Примушування до укладення договору – спосіб захисту прав зацікавленими особами, чиї інтереси порушуються їх контрагентами. Закон надає свободу договору, але вона не повинна порушувати чужі права та інтереси. Розглянемо особливість позову та його змісту.

Свобода договору

Закон забороняє когось примушувати до вчинення правочину, не можна використовувати при цьому насильство або інші незаконні методи. Якщо подібне відбувається, є підстави для звернення в правоохоронні органи.

Закон дає право зацікавленим особам звернутися в суд з позовом про спонукання до укладення договору. Підставами служать нормативні акти або раніше укладені угоди, наприклад, попередній договір.

Процедура укладання

Компанії або ІП, які надають відповідні послуги пропонують підписати угоду, направляючи проект. Другій стороні залишається підписати його або направити відповідний лист із зауваженнями щодо умов. Наявні зауваження оформляються в протоколі розбіжностей.

Якщо ж вони відсутні, документ підписується і повертається з підписом.

Загальний строк відповіді на пропозицію – 30 днів, законодавчими актами пропонуються і інші варіанти.

Обов’язкова письмова форма

Угоди, що перевищують певний ціновий поріг, оформляються у письмовій формі – закон зобов’язує викласти умови на папері.

ЦК також передбачає, що сторона, яка вчинила дії по прийняттю послуги або товару погодилася з договором, значить на неї лягають в повній мірі і права і обов’язки. Але подача в майбутньому заяви про спонукання до укладення договору не виключена.

Типові випадки

Публічні договору. Підприємець або організація зобов’язуються укласти угоду на вимогу споживача. Право на відмову виникає лише при неможливості надати послугу або товар. Якщо ж має місце ухилення чи відмова від підписання договору, виникає право звернутися до судді.

Попередній договір зобов’язує в майбутньому сторони вчинити правочин на заздалегідь обговорених умовах. Дійсність такої угоди обмежена річним терміном. Сторони мають право від нього відмовитися за взаємною згодою. Необов’язково, щоб у його основі лежала нормативні акти.

Збільшується кількість позовів про спонукання до укладення договору, в яких відповідачем стає держава. Приклади – відмова від приватизації, від підписання договору соціального найму, від підписання угоди про опіку і т. д.

Хто має право звернутися

Закон не обмежує у праві звернення до суду другу сторону взаємин. Підприємці і організації мають таке ж право подати позов до суду. Умова звернення – порушення прав та інтересів позивача, а також третіх осіб.

Якщо підприємець зобов’язаний піти на угоду, а споживач такої обов’язки не має, право на звернення до суду виникає у споживача. У комерційних організацій і підприємців такого права в даному випадку не виникає.

Підготовка до позовом

Суддя, розглядаючи позовну заяву, його відповідність закону, з’ясовує, чи мали місце спроби залагодити питання мирним шляхом, без його участі. Прямував чи другій стороні проект договору або звернення з відповідним проханням.

Використання готового проекту у відносинах між сторонами застосовується у відносинах між комерційними структурами або підприємцями. Громадянам достатньо пред’явити докази заяви або прохання. Без цього спонукання до укладення договору в судовому порядку неможливо.

Суддя, не маючи свідоцтв спілкування між позивачем і відповідачем, не прийме позов або відмовить в ньому.

Особливості досудової процедури

В одному з судових справ суд прийшов до висновку, що позивач не вжив усіх заходів до обговорення можливості укладання такої угоди. Подібний підхід виключає формальний підхід у відносинах з потенційним партнером.

Сторони попереднього угоди має право звернутися до суду, якщо спрямований проект договору в рамках дії основної угоди.

В який суд звертатися

Економічні спори розглядаються в арбітражних судах, цивільні справи за участю простих громадян — у районних або світових судах за місцем проживання чи перебування відповідача. При досягненні в цивільному справі суми піврічних платежів позначки 50 тис. руб. позов про спонукання до укладення договору передається в районний суд.

Трохи про терміни

Особливість подібних процесів в моменті виникнення права судового захисту. Поки не закінчився час, відведений на відповідь, позивач не має формально ніяких прав. Якщо ж пропозиція надіслано листом, поштою, слід почекати, поки служба не видасть папери відправнику.

Особливості заяви

Обов’язково потрібно вказати:

  • найменування суду;
  • відомості про позивача (повністю Ф. В. О. або назва організації згідно з установчими документами);
  • відомості про відповідача (повністю Ф. В. О. або назва організації згідно з установчими документами);
  • обставини справи;
  • прохання зобов’язати укласти договір;
  • перелік доданих документів;
  • підпис заявника і дата подання.

Описуючи обставини справи, позивач зобов’язаний обґрунтувати своє право вимагати укладення договору шляхом посилання на нормативні акти чи раніше досягнуті угоди. Як це довести, описано вище.

Позовна заява про спонукання до укладення договору оформляється в кількох екземплярах – один для суду, другий для відповідача.

Державне мито

Громадянин за розгляд позову заплатить 300 руб., організація – 6000 руб. в районному чи світовому суді. В арбітражному суді позов для громадян і організацій обійдеться в 6000 руб.

Є суперечка про те, чи вважати подібні позови майновими чи ні. Від відповіді залежить, розраховувати суму мита, виходячи з ціни об’єкта або платежів, або оплачувати її по твердій ставці.

Особливості спорів при операціях з нерухомістю

Примушування до укладення договору купівлі-продажу проводиться, якщо раніше були належним чином оформлені домовленості.

Ще один варіант – зазначення в нормативних актах, наприклад, продаж електроенергії.

У позові перелічуються істотні умови і одна з вимог зобов’язати відповідача укласти договір на умовах, визначених попередніми угодою або проектом договору в редакції (із зазначенням дати), якщо раніше велися переговори.

Примушування до укладення договору оренди

Суди приймають рішення на користь позивачів за умови наявності розпорядження владних органів, яке не виконується.

Продовження оренди земельних ділянок є більш перспективною справою, якщо на них розташовані об’єкти нерухомості, що знаходяться у власності або оренді позивача.

У продовженні угод про оренду будівель або споруд орендарям відмовляють в суді, посилаючись на наявність права просити продовження або переукладення. У рішеннях зазначається про відсутність права вимоги у позивача та обов’язки відповідача.

Типові договори

Значне число угод укладається на основі типових форм, затверджених владою. У позові просять або зобов’язати до висновку щодо проекту, запропонованого раніше, або на основі такої форми.

Друга сторона має право оскаржити умови проекту, якщо він не відповідає законодавчій формі. І компанії, зобов’язані використовувати типову форму, схильні вносити в них зміни, які потім виявляються досить помітними.

У випадку з комунальними послугами, при відхиленні запропонованого тексту від типової форми, застосовується автоматично типова форма. Також споживачеві простіше оскаржити пропозицію про укладення угоди при протиріччі тексту з законодавством.

І суд, прийнявши до уваги вимоги позову, може погодитися з ним, встановивши умови, визначені нормативними актами.

Судова практика про примушення до укладення договору

Практично всі справи розглядаються арбітражними судами. Спори з громадянами виникають рідко. Причина в способі укладання договорів – прийняття товарів або послуг в обмін на оплату.

Чи вдасться домогтися укладення угоди чи ні, визначається сформованим підходом суден в конкретному регіоні. ЗС РФ не завжди дотримується власної позиції, і його рішення передбачити неможливо.

Вище шанси у позивачів, будують позицію на нормативних актах. Попередній договір приймається в якості підстави за умови визначеності та достатності формулювань. У тексті повинні бути викладені всі істотні умови майбутньої угоди.

Інформація щодо істотних умовах може міститися в пропозиції про укладення правочину та відкликання другої сторони, а також документи, у яких відбиваються їхні переговори. Якщо з наданих матеріалів можна сформулювати істотні умови, то суд вважає позов необґрунтованим.

Ще в період існування ВАС вироблена позиція, що не має значення, яку форму ухилення набуває відмову: він зафіксований документально або має місце ухилення.

Використання показань

Процесуальні кодекси перераховують серед засобів доказування показання свідків. Наскільки реально використовувати? В арбітражних справах у першу чергу приймаються документальні докази. Слова свідків служать доповненням, що заповнюють прогалини. Вони не підміняють собою папери. Той же принцип діє і в цивільних справах. Його пом’якшення спостерігається у спорах споживачів з комерсантами, виключення безпосередньо вказані в нормативних актах.

Висновок

Примусити до угоди закон дозволяє виключно в рамках судової процедури. Всі інші дії вважаються незаконними. Позивач обґрунтовує своє прохання до суду, оперуючи нормативними актами або положеннями попередніх домовленостей.

Відсутність узгодженості умов в листуванні або на переговорах дає суду право відмови у позові.

Позови подібного роду пов’язані з багатьма нюансами, і вивчення судової практики послужить чудовою опорою при підготовці до процесу.

Comments are closed.