Як скласти наказ про призначення генерального директора

1

З чого починається діяльність будь-якої організації? Звичайно, з її реєстрації. Але це ще не все: в організації повинен бути керівник і офіційний представник в одній особі. Саме з його призначення починається господарська діяльність фірми. Як правильно надати йому повноваження?

Хто має право призначати генерального директора?

Незалежно від форми власності, право призначати керівника організації має її господар. Якщо підприємство приватне, то власником є засновник або засновники. Державним підприємством володіє держава, що подається державним органом, а комунальні — територіальна громада в особі місцевої ради.

В залежності від свого статусу власник приймає рішення про призначення генерального директора в установленому порядку: державні та комунальні установи приймають рішення і укладають контракт з керівником, як того вимагає закон. Приватні фірми оформляють протокол засновників, а якщо засновник один, то рішення про призначення генерального директора оформяется письмово.

Таким чином, призначення керівника здійснюється на підставі зазначених рішень, які згодом, у свою чергу, стають підставою для видання наказу про призначення керівника. Немає тут повтору або дублювання? Аж ніяк: наказ — це документ про вступ на посаду першої особи, адже легітимність його повноважень і дата їх надання виключно важливі для господарської діяльності підприємства.

В яких випадках видається наказ про призначення генерального директора?

Бланк наказу законодавчо не затверджено і складається самостійно у вільній формі. Наказ про призначення може бути виданий власником у двох випадках:

  • На початку господарської діяльності новоствореного підприємства. У цьому випадку директор призначається вперше.
  • При зміні керівництва, коли закінчився термін попереднього контракту або колишній керівник звільнився з яких-небудь причин.

У другому випадку власник повинен подати в органи реєстрації повідомлення про зміну керівника у встановленій формі.

Генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю, наприклад, може бути призначений найманий працівник або ж один із засновників. Наказ про призначення генерального директора ТОВ видається на підставі протоколу зборів засновників.

Може бути і так, що єдиний засновник ТОВ призначає сам себе директором: підставою в цьому випадку буде його рішення та відповідний наказ.

Обов’язкові реквізити наказу

Уніфікована форма наказу законом не передбачена, тому його вміст буде залежати від того, як власник уявляє собі статус директора і які повноваження йому надає.

При оформленні наказу необхідні такі обов’язкові реквізити:

  • повна назва організації;
  • реєстраційний номер і дата видання наказу;
  • термін набрання чинності наказу (він може збігатися з датою видання);
  • зміст наказу (як правило, 2-3 пункту);
  • підстава наказу;
  • підпис власника;
  • відмітка про ознайомлення з наказом призначеного керівника.

Такий документ зберігається в організації безстроково, так як є основою всіх наступних повноважень першої особи. Разом з наказом обов’язково повинні зберігатися документи, що послужили йому підставою: контракт, протокол, рішення, заяву та інші.

Наказ про призначення генерального директора: зразок

ТОВ «Назва»

№ дата

Наказ про призначення генерального директора ТОВ «Назва»

У зв’язку з початком господарської діяльності ТОВ «Назва», зареєстрованого в установленому порядку (дата), та на підставі протоколу № від (дата) зборів засновників про призначення генеральним директором Ф. В. О. приступити до своїх обов’язків.

З моменту набрання чинності наказу Ф. В. О. надаються повноваження генерального директора, передбачені Статутом ТОВ «Назва», а також забезпечуються усі гарантії згідно з трудовим законодавством.

Наказ набуває чинності з моменту його реєстрації в ТОВ «Назва».

Підстава: протокол № від (дата) зборів засновників ТОВ «Назва», заява Ф. В. О. про прийняття його на посаду генерального директора.

Засновники ТОВ «Назва»:

(підпис) Ф. В. О.;
(підпис) Ф. В. О.;
(підпис) Ф. В. О.

З наказом ознайомлений: (підпис) (дата) Ф. В. О.

Comments are closed.