Соціальні проекти в школі: теми, приклади. Суть соціального проекту. Мета соціального проекту

0

Таке поняття, як «соціальні проекти» має латинське походження. В перекладі цей термін означає створення об’єкта, специфічну діяльність, в ході якої вивчається певне явище або процес. Проаналізуємо основні моменти, що стосуються соціального проектування.

Основа проектування

Саме соціальні проекти допомагають моделювати деякі ситуації. Існує певний порядок роботи, про який варто поговорити докладніше. У першу чергу визначаються теми соціальних проектів. При виборі напряму роботи, враховуються різні моменти: психологічні особливості учасників, спрямованість інтересів, технічні можливості для реалізації намічених планів.

Структура соціального проекту

Є спеціальна база, без якої неможлива реалізація соціального проекту:

  • планування;
  • проекція;
  • передбачення;
  • передбачення;
  • прогнозування результатів;
  • конструювання;
  • моделювання;
  • аналіз результатів.

Всі соціальні проекти, створені в освітніх установах, повинні бути чітко сплановані. Вони завжди спрямовані на розвиток навчаються дітей, формування у школярів корисних умінь і навичок.

Особливості планування

Планування передбачає висування наукових та практично обґрунтованих цілей дослідження. На даному етапі проводиться визначення термінів виконання поставлених завдань, алгоритм роботи. Крім того, під час планування, позначається суть соціального проекту, виявляється його унікальність, індивідуальність.

Постановка гіпотези

Передбачення припускає передбачення результатів дослідження. По суті, мова йде про ту гіпотезу, яку містить соціальний проект в школі, створений і реалізований за участю вихованців. Гіпотеза повинна містити ту основну думку, яка і буде розглядатися в процесі реалізації проекту. Після того як проект буде завершений, гіпотеза може бути повністю або частково підтверджена або спростована. Школярам складно самостійно висунути правильну гіпотезу, тому даний етап створення соціального проекту неможливий без активної участі наставника. В ролі консультанта по проекту можуть виступати як педагоги, так і співробітники спеціалізованих відомств, які володіють теоретичним і практичним матеріалом, що розглядаються у проекті.

Літературний огляд

Будь-який соціальний проект в школі, на виробництві, неможливий без повноцінного попереднього аналізу тієї проблеми, про яку піде мова в дослідженні. Немає необхідності «винаходити велосипед заново, для початку потрібно вивчити літературу, вибрати ключові моменти, пов’язані з тематикою дослідження. Тільки після отримання теоретичних знань, можна переходити до розробки власного соціального проекту.

Розробка плану дій за проектом

Далі, можна переходити до продумування всіх деталей. Якщо мета соціального проекту поставлена чітко, проблем з виділенням етапів не виникне. У плані дій бажано вказувати часові рамки, щоб в результаті отримати чіткий перелік.

Реалізація поставлених завдань

Даний етап буде найбільш тривалим, трудомістким, але найбільш цікавим і результативним. Саме під час реалізації намічених цілей, з’являється почуття задоволення від результатів проведеної роботи. Після завершення проекту, важливо провести повноцінний аналіз, зробити висновки, продумати рекомендації.

Приклади соціальних шкільних проектів

Якщо розглядати теми соціальних проектів, можна виділити два напрями: науково-технічне і гуманітарно-естетичний. Серед поширених шкільних досліджень, особливе місце належить екологічній тематиці. Наприклад, різноманітні соціальні проекти, що стосуються благоустрою території школи, присадибних ділянок, мають практичну спрямованість. Учасники подібних досліджень не просто створюють красу і затишок, але і отримують теоретичні знання про рослини, квіти, умов догляду за зеленими насадженнями. Безумовно, досвід, набутий в ході роботи над подібними проектами, є корисним для дітей.

Також, наводячи приклади соціальних проектів, які створюються і реалізуються з участю школярів, можна виділити турботу про людей похилого віку. Діти із задоволенням допомагають ветеранам війни прибирати приміщення, укладати дрова, полоти грядки від бур’янів на присадибній ділянці. Участь «важких підлітків» у подібних заходах допомагає їм зрозуміти важливість і значимість доброго відношення до дорослим. Хлопці, які допомагають одиноким літнім людям, змінюють свої погляди на життя, стають добрішими, не вчиняють протиправних вчинків.

Проект «Доступна середовище»

Є й такі соціальні проекти, які спрямовані на допомогу самим дітям. У нашій країні функціонує проект, що допомагає дітям з проблемами у фізичному розвитку, отримати повноцінну освіту. Проект «Доступна середовище» передбачає створення в звичайних державних освітніх установах нормальних умов для пересування дітей – візочників. За даним соціальним проектом, діти – інваліди навчаються разом зі своїми однолітками, тобто їх не позбавляють повноцінного спілкування з однолітками. Якщо за медичними показаннями, подібний варіант навчання неможливий, існують приклади соціальних проектів, які допомагають хворим дітям.

Інклюзивне навчання

Національний проект «Освіта» містить спеціальний розділ, присвячений індивідуальним і домашнього навчання дітей з відхиленнями у розвитку. Дистанційний педагог допомагає дитині не тільки отримувати певні знання, але й стає його другом і повноцінним співрозмовником. Перш ніж приступати до реалізації даного проекту, і діти, і педагоги проходять спеціальну курсову підготовку. Доступність навчання гарантує хворим дітям не тільки теоретичні знання з різних навчальних дисциплін, але й сприяє гармонійному розвитку особистості дитини. Проект передбачає оснащення комп’ютерним обладнанням і вихованця і педагога. Навчання в рамках даного соціального проекту для дітей безкоштовний.

Аналіз результатів проекту

Кожен соціальний проект припускає певні тимчасові рамки. Після того як усі етапи, передбачені дослідженням, будуть завершені, необхідно провести їх детальний аналіз. Наприклад, якщо реалізовувався проект, спрямований на допомогу в адаптації підлітків проводиться статистичний огляд. В ході анкетування виявляється реальна кількість учасників проекту, їх задоволеність в результаті дослідження. Далі, складається діаграму або графік, оцінюється результативність проекту.

Висновок

Останнім часом інтерес до соціальних проектів зріс. Якщо в минулому столітті подібного напрямку в школі практично не існувало, то на даний момент для кожної паралелі розробляються і реалізуються власні напрямки дослідження. Набирає популярність і проведення соціальних проектів самими школярами. З отриманими результатами, хлопці можуть виступати на конференціях і конкурсах різного рівня: шкільних, районних, муніципальних, російських. Крім того, існують спеціальні програми по підтримці талановитих соціальних проектів. Переможці та призери тих конкурсів, які включені до спеціального переліку, визначеного Міністерством освіти РФ, мають право на матеріальні гранти в розмірі 30 і 60 тисяч рублів.

Безумовно, така увага до даної діяльності, яка існує в сучасній системі освіти, сприяє позитивній динаміці, підвищення у школярів інтересу до науково-практичній роботі. Хлопці, які беруть участь хоча б в одному соціальному проекті, отримують безцінний досвід, який вони можуть використовувати у своїй подальшій життя. Часто, саме соціальні проекти допомагають школярам визначитися з вибором майбутньої професії, позначенням спрямування індивідуальних досліджень.

Для того щоб перший досвід соціального проектування, придбаний хлопцями під час навчання у школі, був позитивним, на їх шляху повинен зустрітися педагог, зацікавлений у подібній діяльності. Саме наставник пояснює дитині всі основні моменти соціального проектування, розробляє план спільних дій, оцінює результати.

Comments are closed.