Що включає тарифна система оплати праці?

Тарифна система оплати праці включає певну сукупність нормативно-правової бази, в рамках якої відбувається регулювання і диференціація величин заробітної плати серед різних категорій і груп працівників в залежності від ступеня труднощі й інтенсивності робочого процесу, рівня кваліфікацій, а також особливостей типу виробництв і робіт, на яких складаються громадяни.

Елементи тарифної структури як інструмент оплати праці

Що ж включає в себе тарифна система оплати праці? Найбільш важливими елементами, які становлять тарифну структуру, виступають такі інструменти, як ставки, сітки і відповідні коефіцієнтні показники.

Тарифна система оплати праці робочих включає загальну сукупність різних кваліфікаційних розрядів і мають до них відношення коефіцієнтів, якими розраховується величина тарифних окладів і ставок, тобто таким чином відбувається встановлення залежності оплати праці від кваліфікації співробітників, а також рівня складності виконуваних робіт і управління.

Тарифні коефіцієнти визначають співвідношення кваліфікаційних рівнів громадян за їх розрядів і наочно демонструють, наскільки тарифні ставки наступних показників розрядів переважають над ставками першого. Тарифна система оплати праці включає такі елементи, їх розглянемо нижче.

Ставки і тарифні коефіцієнти

За рахунок тарифних ставок визначається рівень оплати праці штатного працівника відповідного кваліфікаційного типу за одну одиницю тимчасового відрізка, наприклад, години, дні, або місяця. На основі ставок і тарифних коефіцієнтів, що мають відношення до першого розряду, відбувається безпосередня диференціація тарифних окладів за розрядами згідно з ознаками рівня складності здійснюваних видів робіт і ступеня кваліфікацій співробітників.

Згідно статті № 60 Трудового кодексу, тарифна система оплати праці працівників включає місячні або річні ставки.

Включення до зарплати інших факторів за її диференціації, таких як важкість, напруженість праці, умови, значимість області його застосування, галузеві нюанси, якісні та кількісні результати колективного та індивідуального видів зайнятості, відбуваються за рахунок інших інструментів складання грошової оплати. У їх відношенні тарифна ставка або оклад в якості оплати праці за норму вважається базою формування загальної заробітної плати.

Також тарифна система оплати праці включає посадові оклади, які визначають рівень оплати робочої діяльності для працівників установ. Вони фінансуються з бюджету, при цьому активно використовуються державні дотації.

Державні тарифи

Вище ми розглянули, що тарифна система оплати праці включає тарифні ставки. Дані норми, спрямовані на оплату праці, розраховуються виходячи з єдиної сітки співробітників, відповідного довідника професій, а також фахівців і службовців. Ця база була затверджена в рамках встановленого порядку і тарифних ставок 1-го розряду.

Збільшення тарифних коефіцієнтів єдиної тарифної сітки або скорочено ЄТС за діапазонами розрядів діє в наступних обсягах:

 • З першого по четвертий розряди на шістнадцять відсотків.
 • З четвертого по шостий — на десять.
 • З шостого по двадцять третій розряди — на сім відсотків. Як ми вже сказали, тарифна система оплати праці включає елементи, і від цього залежить розмір заробітку.

Від чого залежить диференціація мінімального рівня оплати праці?

В рамках функціонування єдиної тарифікаційної сітки відбувається забезпечення диференціації мінімального рівня оплати праці в залежності від таких факторів, як:

 • рівень складності трудового процесу або кваліфікації у сфері тієї чи іншої професії або посади;
 • зміст і характер праці в працівників, фахівців, керівників підрозділів та об’єднань у сфері адміністративно-господарського обслуговування, керівників підприємств, організацій, установ, технічних виконавців, а також виробничих і функціональних відділів;
 • загальні умови трудової діяльності, складності, пов’язані з випуском нової продукції та наданням послуг, соціально-побутові фактори;
 • режими роботи і відпочинку, а також інші специфічні нюанси, характерні для видів тієї чи іншої діяльності.

Нюанси тарифної системи

Ми розглянули, що в себе включає тарифна система оплати праці робітників.

Розраховуються згідно з єдиною тарифною сіткою працівників показники, які встановлюються безпосередньо регулюються законодавством, являють собою абсолютну гарантію надання оплати праці працівникам відповідної кваліфікаційної сфери, які фінансуються за рахунок бюджету, а також користуються державними дотаціями.

Для працівників виробничої сфери структура єдиної тарифної сітки складається з двадцяти трьох відповідних розрядів і володіє абсолютно тими ж співвідношеннями коефіцієнтів, які також відносяться і до працівникам бюджетної сфери. Керівники установ зобов’язані використовувати державні тарифи для грамотної диференціації оплати праці громадян в якості мінімальних гарантій за розмірами трудових виплат.

Тарифно-кваліфікаційні довідники

Кваліфікаційні та тарифні переліки робіт і професій штатних співробітників виступають в якості систематизованих списків діяльності та різних професій, які є на підприємствах і в установах. У них повністю сформульовані всі необхідні характеристики і вимоги кваліфікаційного характеру, які пред’являються до працівників, що виконують різні за своїм змістом, ступенем складності і профілем роботи. У них також перераховані вимоги, що мають відношення до виробничих навичок, прийомів праці, професійних знань та умінь з організації робочого місця, а крім того, враховується ступінь відповідальності, яка покладається на працівників за правильне і належне здійснення своїх обов’язків.

Тарифно-кваліфікаційні довідники безпосередньо призначаються для проведення відповідних робіт і присвоєння розрядів працівникам. За допомогою даних тарифно-кваліфікаційних інструментів здійснюється тарифікація штатних співробітників з першого по восьмий розряди, що, безумовно, дає можливість оцінити ступінь труднощі тієї чи іншої професії за допомогою одних і тих же вимірників, а саме номінальної величини показника.

Державне регулювання тарифних механізмів

Тарифні та кваліфікаційні вимоги до співробітників визначаються за допомогою Кваліфікаційного довідника службовців (КДС).

Механізми регулированиях заробітної плати в сучасних умовах ринкових відносин повинні ґрунтуватися виключно на взаємному поєднанні договірного та державного взаємодії. Система в області контролю оплати праці є визначальною у питанні формування відповідних тарифів.

Одне з головних завдань державного регулювання – це, насамперед, чітке встановлення найменшого показника заробітної плати, тарифних ставок лідируючого розряду, а також необхідних коефіцієнтів. Договірний характер передбачає використання тарифних, загальних і галузевих угод, а також колективних і трудових документів.

Мінімальний розмір заробітної плати

Поняття про мінімальний розмір заробітної плати наведено у статті № 59 Трудового кодексу. Дана категорія являє собою найменший державний розмір у відношенні грошових або реальних виплат штатному працівнику його наймачем період одного місяця за проведення діяльності у нормальних умовах. Тут також важливо дотримання встановленої тривалості робочого періоду і належне виконання встановлених в однойменному документі трудових норм. До складу мінімальної зарплати не включаються такі категорії, як:

 • різні доплати;
 • надбавки;
 • премії;
 • заохочувальні і компенсаційні виплати.

Сума мінімального обсягу по оплаті праці розраховується, виходячи з найменшого значення споживчого бюджету, який виражається певним набором матеріальних послуг і благ, які вважаються необхідними для повного забезпечення життєдіяльності громадянина і збереження його здоров’я. Що стосується бюджету прожиткового мінімуму, то тут мова йде про вартісної величини його ліміту.

Категорія споживчих кошиків

Матеріально-натуральний елемент мінімальної точки споживчого бюджету створюється за допомогою нормативного методу, в рамках підстави структури так званих споживчих кошиків. Споживча корзина являє собою певний набір послуг і товарів, які життєво необхідні людині:

 • харчування;
 • взуття;
 • одяг;
 • предмети культурно–побутового характеру;
 • елементи в області санітарії та гігієни;
 • оплата комунальних послуг;
 • лікарські препарати;
 • витрати на побутові послуги;
 • використання та оплата транспорту.

Багатьом цікаво, що вона в себе включає. Тарифна система оплати праці працівників відбувається в порядку, який визначається наявністю колективних документів — договорів та угод у залежності від ступеня складності і особливих умов трудових даних громадян, а також їх кваліфікації.

Інфляція та індексація

На базі інфляції, яка викликана зростанням вартості споживчих послуг і товарів, відбувається пряма індексація оплати праці. Даний захід проводиться на обсяг індексу споживчих цін із змінами стосовно різних часток доходу за шкалою нормативів, які встановлюються законодавчими органами країни. Таке відбувається в тому випадку, коли індекс цін споживчого характеру, обчислений зростаючим підсумком з моменту попередніх індексацій, переходить п’ятивідсотковий показник. Таким чином, процес індексації заробітної плати здійснюється під виглядом одноразового перегляду таких величин трудових виплат, як оклад і ставки.

Ми розглянули, що в себе включає тарифна система оплати праці.

Comments are closed.