Що собою являє сільське господарство Челябінської області?

В даний час розвитку сільськогосподарської галузі в Росії приділяється велика увага. В останні роки Челябінська область входить в десятку кращих регіонів РФ з виробництва продовольства. Буквально десять років тому сільське господарство Челябінської області перебувало в серйозному занепаді. Зараз же спостерігається різке зростання агропромислового сектору регіону. Область за цей час стала однією з провідних у Російської Федерації по виробництву і реалізації продукції АПК.

Основні тенденції в розвитку агропромислового комплексу

На території області з метою створення сучасного технологічного виробництва здійснюється 17 інвестиційних проектів. В основному вони стосуються таких галузей АПК, як рослинництво, тваринництво і птахівництво. В останні роки значна увага приділяється модернізації технічного оснащення галузі та впровадження нових ресурсозберігаючих технологій. Крім того, здійснюється вдосконалення управлінської системи технологічними процесами в провідних галузях сільського господарства області, що тягне за собою скорочення витрат і збільшення обсягів виробленої продукції.

Уряд і міністр сільського господарства Челябінської області активно підтримують сільськогосподарську галузь, купуючи нові комбайни, трактори і різне обладнання і передаючи їх в оренду місцевим товаровиробникам.

Використання ресурсозберігаючого обладнання сприяє економії ПММ, забезпечення щадного режиму по обробці грунту, вирішення проблеми з відсутністю висококваліфікованих кадрів. Завдяки модернізації відбувається укрупнення сільських господарств, створюються організовані бригади механізаторів, які обробляють великі посівні площі. Одночасно з цим вирішується і питання сільської зайнятості.

Структура

Сільське господарство Челябінської області залежить в першу чергу від кліматичних умов зон області (гірська, степова або лісостепова), а також від ґрунтового покриву. У степовій зоні, для якої характерний посушливий клімат, найменш ресурсномістким є вирощування зерна.

У зоні лісостепу переважає молочне скотарство, а вирощування зерна належить найменша частка у структурі сільського господарства, що пов’язано з вологим кліматом, який не сприяє гарному врожаю зернових. М’ясне скотарство переважає в структурі галузей північного лісостепу.

Рослинництво

У 2016 році в структурі рослинництва Челябінської області найбільша частка належала ярої пшениці (68,47%), картоплі (37,2%), ярового ячменю (21,73%), овочівництва (11,87%). У 2016 році було вироблено 1947,7 тисяч тонн зерна. При цьому показник минулого року збільшився на 14,7%. Збір овочів склав 230,2 тисяч тонн, а картопляне виробництво — 722,0 тисяч.

Тваринництво

У тваринництві Челябінської області здебільшого переважає свинарство, птахівництво і скотарство. Згідно зі статистичними даними, в кінці грудня 2016 року галузь налічувала 270,8 тисяч голів великої рогатої худоби, що на 5,1% менше, ніж у 2015 році. Істотно зросла м’ясне скотарство, а також виробництво яєць. До початку 2017 року забезпеченість кормами була на 9,7% менше, ніж у минулому році.

Крім того, в 2016 році відбулося суттєве збільшення реалізації худоби та птиці в живій вазі (465,4 тисяч тонн), молока (142,7 тисяч т.) та яєць (1329,1 млн. шт.).

Проблеми АПК

Сільське господарство Челябінської області має ряд серйозних проблем:

  • Наслідки економічної кризи та посухи останніх років негативно позначилися на фінансовій стійкості АПК.
  • Недостатній розвиток ринкової інфраструктури.
  • Нестабільність ринків продукції сільськогосподарської галузі.
  • Недостатній прихід приватних інвестицій.
  • Низькі темпи модернізації галузі.

Сільське господарство Челябінської області: перспективи і заходи щодо вирішення проблем

Можна запропонувати наступні заходи по вирішенню проблем в аграрній сфері:

  • Виробництво зерна може бути збільшено екстенсивним шляхом, тобто за рахунок додаткових орних площ. Це можливо, так як багато території області в даний час занедбані. Даний захід не тільки призведе до збільшення посівних площ, але також і підвищить виробництво недорогого корми, що в свою чергу спричинить зростання м’ясо-молочної галузі тваринництва.
  • Розвиток інтенсивним шляхом буде актуальним застосувати для молочного скотарства. Це дозволить сформувати велике поголів’я худоби в передмісті. В результаті підвищиться технологічна та економічна ефективність молочного виробництва.
  • Що стосується м’ясного скотарства, то збільшення чисельності стада буде ефективним лише при використанні промислових технологій, що характерно для ВАТ «Дубровський». Іншим господарствам актуальніше запроваджувати ресурсозберігаючі технології.

Міністерство сільського господарства Челябінської області розробило програму розвитку сільськогосподарської галузі на 2013-2020 рр., передовий метою якої є підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору на внутрішньому і зовнішньому ринках шляхом запровадження інновацій.

Таким чином, Челябінська область визнана добре розвиненим аграрним регіоном. В даний час продукція сільського господарства Челябінської області є неконкурентоспроможною на ринку, тому саме підвищення її якості і зниження виробничих витрат є пріоритетними напрямками інноваційного розвитку АПК. Управління сільського господарства Челябінської області значну увагу приділяє створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва в аграрній сфері. Зокрема, домашнім господарствам даються кредити за пільговими програмами на розвиток сільського господарства, а також надаються субсидії. Крім того, урядом передбачено заходи щодо розвитку меліорації земель, мають сільськогосподарське значення, що дозволяє гарантувати отримання продукції і не залежати від погодних умов.

Comments are closed.