Що перевіряє Ростехнадзор при плановій перевірці? Органи і повноваження Ростехнагляду

0

У будь-якій організації рано чи пізно відбувається той «щасливий» момент, коли з’являються співробітники Ростехнагляду і починають проводити планову перевірку. Якщо ви ведете свою комерційну діяльність у відповідності з встановленими правилами і положеннями, то вам зовсім не про що турбуватися. У будь-якому випадку буде не зайвим отримати інформацію про те, що перевіряє Ростехнадзор при плановій перевірці, а що не входить до повноважень цієї служби. Додаткова інформація ще ніколи і нікому не нашкодила.

Структура Ростехнагляду

Дана служба здійснює свою роботу на рівні федерального значення і являє собою не що інше, як орган виконавчої влади. Структура служби включає в себе кілька відділів, які займаються питаннями:

 • фінансів;
 • організаційно-контрольної діяльності;
 • служби і кадрів;
 • ліцензійно-дозвільної діяльності;
 • правового характеру;
 • захисту державної таємниці;
 • співробітництва між державами;
 • безпечної експлуатації ядерних установок;
 • енергозбереження;
 • безпеки у нафтогазової, гірничодобувної і вугільної промисловості;
 • нагляду в будівництві і взагалі в промисловості.

Деколи інспекція займається питаннями, які раніше знаходилися в компетенції Санепідемстанції. Територіальні органи Ростехнагляду включають в себе такі відділи, що займаються питаннями:

 • діяльність у сфері транспорту;
 • захисту прав споживачів;
 • торгівлі;
 • епідеміології;
 • екології;
 • санітарного стану.

На замітку! До компетенції територіальних органів входить розгляд звернень від юридичних і фізичних осіб, а також контролювання усунення виявлених порушень.

Повноваження Ростехнагляду

Дана служба має досить широкі повноваження. Вони включають в себе:

 • перш за все, захист прав споживачів;
 • здійснення контролю дотримання якісного надання послуг та правил продажу товарів населенню;
 • ініціювання проведення всіляких аналізів та експертиз;
 • надання оціночних висновків діяльності різноманітних організацій;
 • здійснення контролю діяльності організацій в плані санітарно-епідеміологічного стану.

Різновиди перевірок

На всій території Росії і, зокрема, в Москві Ростехнадзор може проводити планові та позапланові перевірки. Про це чітко сказано в Законі Російської Федерації під номером 294-ФЗ (від 26 грудня 2008 року). Планові ревізії проводять відповідно до графіку не частіше, ніж один раз в три роки (стаття 9, пункт 2).

Підстави для проведення позапланової перевірки:

 • Ініціювати таку перевірку може будь-яка фізична або юридична особа в тому випадку, якщо від нього отримано офіційне звернення з проханням розібратися у певних порушеннях (наприклад, у сфері громадського харчування, торгівлі, медицини, ЖКГ і так далі).

Важливо! Якщо особа, яка звернулася до органу державного контролю, що побажало залишитися невідомим, то така заява не приймають до розгляду, і воно не може служити підставою для призначення позапланової перевірки.

 • З подачі редакції якої-небудь програми в засобах масової інформації.
 • Закінчення строку, наданого юрособі або ВП для усунення раніше встановлених порушень.
 • Якщо існує очевидна загроза життю та здоров’ю населення, можливість заподіяння шкоди навколишньому природи і тварин, виникнення ситуацій надзвичайного характеру, а також погроза безпеки країни.

З чого починається перевірка

Перевірка починається з того, що інспектор Ростехнагляду пред’являє керівнику організації своє посвідчення (обов’язково з фотографією) та розпорядження про проведення перевірки, в якому чітко вказані цілі ревізії. Важливо! Документ, датований днем фактичної ревізії, повинен бути завірений в обов’язковому порядку печаткою та підписом керівника контрольної служби. Директор організації має повне право не допускати інспектора на підприємство в тому разі, якщо документи, пред’явлені їм, оформлені неналежним чином. Важливо! Всі особи, які провадять ревізію, повинні бути вказані у розпорядженні.

Що безпосередньо цікавить співробітників Ростехнагляду

В ході планової перевірки інспектори служби повинні перевірити:

 • Наявність ліцензії на здійснення певної діяльності, а також ІПН та Статут компанії або організації.
 • Документацію. Перевіряють наявність та правильність оформлення трудових договорів з працівниками підприємства, дипломів та сертифікатів про їх освіту, а також медичних книжок працівників. Крім цього, повинен бути представлений або договір оренди приміщення, в якому здійснюється діяльність, або документ, що підтверджує право власності на займану площу.

 • Наявність вивіски компанії і куточка споживача.
 • Наскільки точно і правильно оформлені цінники на всі товари.
 • Наявність інформації про виробників і терміни придатності представленої продукції, а також акцизних марок, сертифікатів та ліцензій.
 • Прейскурант цін на всі послуги, які фірма або організація надає.
 • Роботу касового апарату.
 • Наскільки правильно заповнений журнал обліку перевірок, здійснених в рамках компанії.

Як бачимо з вищевикладеного, перелік того, що перевіряє Ростехнадзор при плановій перевірці, не так вже й малий.

Які дії не входять в компетенцію Ростехнагляду

Як це ні дивно, але існують в роботі Ростехнагляду обмеження певного характеру. Співробітники цієї служби не мають права:

 • Починати і продовжувати перевірку без присутності керівника або працівника, який тимчасово виконує обов’язки директора.
 • Забір проб для подальшої експертизи без складання відповідних документів.
 • Вивчати надані документи довше терміну, відведеного законодавством Росії.
 • Надавати третім особам інформацію, отриману в ході перевірки.
 • Пред’являти вимоги, які не мають ніякого відношення до роботи даної служби.
 • Піддавати вивченню продукцію, що не має якогось відношення до перевірки.
 • Зупиняти роботу організації під час контрольних заходів (наприклад, магазинів або різноманітних підприємств громадського харчування).
 • Проводити контрольну закупівлю.

Важливо! З приводу цих дій в законодавстві немає чітких роз’яснень. Якщо інспектор Ростехнагляду вчиняє подібну закупівлю, то факт її здійснення повинен бути зафіксований представниками досліджуваної компанії або організації. Надалі можна, спираючись на цей документ, довести факт порушення законодавства.

Тепер з’явилася повне розуміння того, що перевіряє Ростехнадзор при плановій перевірці і що не входить в його компетенцію. Все дуже просто.

Завершальний етап перевірки

За результатами ревізії співробітник инспектирующей служби складає акт, в якому вказує всі виявлені порушення, порядок їх виправлення, терміни та штрафні санкції. Акти перевірок Ростехнагляду в обов’язковому порядку оформляють у двох примірниках: один залишають в контролюючій службі, а інший передають керівнику організації.

На замітку! Якщо на вимогу інспектора були надані всі ваші документи, але при цьому він сам не був допущений на підприємство, організація навряд чи обійдеться без адміністративного штрафу. Причому сума може становити до 2000 рублів для директора і до 1000 рублів для кожного із співробітників. У кожній компанії повинен бути журнал, у якому фіксують всі ревізії: дати їх проведення, хто проводив перевірку (тобто дані про контролюючій службі і конкретне прізвище перевіряючого інспектора), її цілі та виявлені порушення.

На замітку! Маючи на руках такий документ, директор будь-якого підприємства легко може довести факт проведення ревізії.

Додаткові повноваження інспектора Ростехнагляду

Після завершення перевірки та складання акта інспектор Ростехнагляду має повне право:

 • Передати інформацію про проведену ревізію та її результати в інші контролюючі служби (наприклад, в Санепідемстанцію).
 • Представити в органи внутрішніх справ матеріали по перевірці.
 • Донести до відома громадян через засоби масової інформації факт подібної інспекції та її результати.

Строки проведення перевірки

Природно, терміни перевірки Ростехнагляду не можуть бути розтягнуті «до нескінченності». Максимально інспекція може тривати протягом одного місяця.

На замітку! В окремих виняткових випадках, коли в інспектора є дуже вагомі аргументи для продовження контрольного заходу, строки можуть бути збільшені ще на один місяць.

Що перевіряє Ростехнадзор з енергозбереження

У відповідності з Федеральним законом під номером 261-ФЗ (від 23 листопада 2009 року, в редакції від 13 липня 2015 року) Ростехнагляд (а саме Федеральна служба по технологічному, екологічному і атомному нагляду) здійснює перевірки з енергозбереження. Якщо організація не потрапляє під енергетичне обстеження (тобто оборот енергоресурсів менше 10 млн, підприємство не є муніципальним, а будівля знаходиться в оренді), здійснюють контроль за дотриманням того, наскільки власник споруди виконує вимоги підвищення енергетичної ефективності та оснащеності використовуваних енергетичних установок приладами обліку.

Перевірка навчального закладу

Прийнято вважати, що в основному Федеральна служба з технологічного, екологічного і атомному нагляду (тобто Ростехнадзор) контролює роботу організацій у сфері будівництва, промисловості і енергетики. Але це помилкова думка. Співробітники Ростехнагляду можуть «прийти» і будь-яка бюджетна установа, наприклад, в школу або інститут.

Що перевіряє Ростехнадзор в освітній установі:

 • Неухильне дотримання вимог і положень по обслуговуванню та експлуатації електричних і теплових мереж і установок, обладнання (навчального це теж стосується), що представляє підвищену небезпеку.
 • Здійснює нагляд будівельних робіт, які може здійснювати установа (наприклад, будівництво нових корпусів або реконструкція старих).
 • Проводити оцінку технічного стану різноманітного підйомного обладнання (наприклад, ліфтів).

Перевірка автозаправних станцій

Що перевіряє на АЗС Ростехнадзор? Насамперед, дотримання правил і положень ліцензування. Справа в тому, що автозаправні станції, почали свою роботу 3-4 роки тому, в основному мають у своєму арсеналі всі необхідні документи і акти перевірок і пуску в експлуатацію. А ось на станціях, які почали здійснювати свою діяльність набагато раніше (40-50 років тому), такого огляду не проводилося. Тому відповідно до Положення про обов’язкове ліцензування виробничих об’єктів, які відрізняються підвищеною вибухонебезпечністю, на всій території Росії і, зокрема, в Москві Ростехнадзор проводить перевірки всіх АЗС. Крім цих заходів співробітники служби займаються питаннями реалізації палива (наприклад, перевіряють наявність чеків, касового апарату) і його якості.

Висновок

Сподіваємося, що тепер настала повна ясність в питанні про те, що перевіряє Ростехнадзор при плановій перевірці. А щоб дії інспекторів цієї служби не стали шоком, керівнику організації необхідно бути самому в курсі прав і обов’язків своєї компанії, питань, що входять в компетенцію перевіряючих служб, а також наявності необхідних документів, сертифікатів і санітарних книжок у своїх співробітників.

Comments are closed.