Розшифровка ФГОС — федеральні державні освітні стандарти. Вимоги ФГОС

0

Розшифровка ФГОС — тема сьогоднішнього матеріалу. Що це таке? Як розшифровується ця абревіатура? Це федеральний державний освітній стандарт. Даний документ є основою для програм загального значення, а також для розробки змісту навчального процесу по кожному з предметів.

Нові вимоги ФГОС

Цей акт створений на основі останнього закону про освіту, який прийнятий в 2012 році. До кінця двотисячних подібний стандарт носив назву ДЕРЖ. На відміну від старих редакцій, які регламентують процес навчання, під ФГОС Росії прописані не тільки вимоги до передачі знань, але і норми, згідно з якими має здійснюватися виховання.

Таким чином, можна підкреслити той факт, що вітчизняна освіта повернувся компонент, який був присутній в радянській школі, але був зведений до мінімуму в перебудовні роки.

Це нововведення зумовлене потребою передачі підростаючому поколінню необхідних життєвих установок. Вони, у свою чергу, потрібні для успішного існування людини в сучасних економічних та політичних умовах.

Різновиди вимог

Новий освітній стандарт встановлює правила процесу навчання трьох різновидів:

 • Зміст програм з певних дисциплін.
 • Норми, що пред’являються до умов здійснення педагогічної та навчальної діяльності.
 • Регламентація виховної роботи в рамках навчального процесу.
 • Області застосування стандарту

  Реалізація ФГОС відбувається в усіх навчальних закладах, що мають акредитацію. Комерційні університети можуть працювати за власними програмами, керуючись потребами тієї або іншої групи населення, і не спираючись на рекомендації, які висуває стандарт. Однак такі вузи не мають права видавати випускникам дипломи державного зразка.

  Вимог ФГОС керуються творці навчальної літератури, фінансування загальних програм, члени комісій, що забезпечують контроль діяльності освітніх установ. На основі його діють і медичні працівники, що проводять регулярний огляд дітей і перевірку закладів на відповідність певним стандартам і так далі.

  З урахуванням даного нормативного документа складаються різні методичні рекомендації для педагогів, які готуються до занять з ФГОС.

  Сучасний урок

  При проведенні навчального процесу з ФГОС у школі особлива увага приділяється головним на сьогоднішній момент формі, в якій здійснюється передача знань, — уроку. У цьому зводі приписів чітко позначені тривалість академічної години для кожної із ступенів, різновиди, а також вимоги до виховного процесу, який має здійснюватися у його рамках.

  Сучасний урок — ключове поняття в новому федеральному державному освітньому стандарті. Головні відмінності цієї форми від існуючих раніше полягають у тому, що тепер знання повинні підноситися навчаються не у вигляді готових наборів теоретичних і практичних інформаційних блоків. Замість цього дітям варто пропонувати певні види діяльності, в процесі здійснення яких школяр буде засвоювати нові теми по предмету.

  Також сучасний урок передбачає, що навчання і виховання будуть відбуватися не з метою передати йому певний набір знань, умінь і навичок в готовому вигляді, але розвинути особистісні якості, присутні в ньому, а також сформувати інші, необхідні для успішної самореалізації.

  Таким чином, в освітньому процесі здійснюється діяльнісний підхід, а також індивідуально-особистісний.

  На занятті, проведеному за ФГОС в школі, має бути не лише спілкування учнів з викладачем, але і колективні форми діяльності. Діти можуть оволодівати навичками ведення бесіди, наукового спору і здійснювати оцінку своєї активності в рамках уроку, аналізувати відповіді однокласників. Новий освітній стандарт дотримується раніше затверджених положень, які були прописані в попередніх документах, що регламентують педагогічний процес. А саме, в плануванні за ФГОСу уроків повинно враховуватися, що в сучасних умовах необхідно здійснювати навчання дитини за принципом взаємодії з педагогом, в якому кожен з учасників даного процесу є повноправним суб’єктом.

  Конкретний результат

  Розшифровка ФГОС при складанні навчальних програм вимагає наявності у них опису конкретних результатів, до яких повинен прийти дитина, пройшов певний курс. Ці цілі представлені не у вигляді набору абстрактних фраз, як це було раніше, а в якості списку умінь здійснювати певні дії.

  Міжпредметні завдання

  У федеральному державному освітньому стандарті прописані не тільки вміння, які повинен отримати учень в рамках програми з певного предмета, але і відомості про тієї універсальної інформації і способи діяльності, які він зможе використовувати при вивченні інших дисциплін, а також у своєму житті після закінчення школи. Таким чином, відбувається втілення компетентнісного підходу, затвердженого в законі «Про освіту» останньої редакції, формування знань, умінь і навичок, необхідних в умовах сучасного життя з її швидко протікає науково-технічним прогресом і часто мінливими економічними реаліями.

  Зараз важливим є не просто дати інформацію з тієї чи іншої теми, а навчити людину здійснювати самоосвіту впродовж всього свого життя.

  Взаємозв’язок уроків

  При реалізації представленого вище принципу на уроках російської мови за ФГОС учням пропонується написати твір у формі листа, також розповідається про те, якими рисами повинен володіти даний текст. Це може знайти своє продовження на уроці історії, коли дітям буде запропоновано вивчити послання одного політичного діяча конкретної епохи до іншої, і так далі. Подібним способом може здійснюватися взаємна спадкоємність різних дисциплін.

  Молодша щабель освіти

  У ФГОС про початковій школі містяться, серед інших, такі важливі положення:

  • Урок в перший рік навчання повинен тривати не більше 35 хвилин, а в подальший час він досягає стандартних 45. Також у першому класі додаються додаткові канікули – в березні.
  • У ФГОС початкової школи також прописано вимоги до наявності у навчальній програмі занять з освоєння навичок роботи з комп’ютером. Сьогоднішні діти повинні починати друкувати на клавіатурі одночасно з освоєнням листи. Це положення стандарту викликало численні обурення з боку батьків, так і схвалення. Зазвичай заняття в молодшій школі з використанням комп’ютерів знаходять позитивні відгуки у тих мам і тат, які самі змушені стикатися щодня з необхідністю роботи з електронними технологіями в своїй професійній діяльності.
  • Серед інших головних понять стандарту слід виділити таку як «освітня середовище». Цей термін включає в себе в тому числі і технічне оснащення навчальних закладів. Згідно вимогам, присутніх в цьому документі, у школі повинен бути обладнаний окремий інтерактивний клас, а також у кожному кабінеті необхідно мати один комп’ютер. Ця техніка використовується не тільки для виконання тестів і отримання інформації в електронному вигляді, але і з метою підтримання зв’язку між школою і батьками. Така взаємодія здійснюється за допомогою ресурсу, який носить назву dnevnik.ru. Він містить інформацію про успішність кожного з учнів.

  Взаємодія батьків та педагогів

  ФГОС (розшифровка абревіатури представлена в даному матеріалі) містить у собі ідею про те, що навчання в сучасній школі носить характер тристоронньої взаємодії. Крім дитину і викладача, цей процес також повинні бути неодмінно залучені батьки.

  Тому в стандарті прописані форми діяльності, які сприяють створенню і необхідної атмосфери співпраці між школою і сім’єю. Поряд з традиційними батьківськими зборами, які можуть бути класними і общешкольными, мами і тата запрошуються на індивідуальні співбесіди з педагогами, а також на різні заходи як розважального, так і інформаційного характеру.

  З певною регулярністю повинні проводитися лекторії для батьків, які бажають підвищити свій рівень знань про проблеми виховання і освіти дітей у сучасному суспільстві. Темами таких занять можуть бути різні питання, в тому числі і «ФГОС, розшифровка поняття і його зміст».

  Спільні розважальні творчі заходи

  Необхідну інформацію про питаннях виховання як загальних, так і стосовно будь-якої конкретної дитини батьки мають право отримати в особистій бесіді з учителем. Такі зустрічі можливі як у стінах школи, так і вдома.

  Викладачам необхідно проводити різні ігри, в які також слід залучати мам і тат. Це можуть бути як змагання, що передбачають участь осіб обох статей, так і ігри, де учасниками є тільки дівчатка з матерями, або хлопчики з батьками. Наприклад, широко поширена естафета «А нумо хлопці!», де хлопці зі своїми татами змагаються в традиційних для чоловіків уміннях і навичках, таких як забивання цвяхів, силові вправи і так далі.

  Досвідчені вчителі рекомендують всіляко сприяти зацікавленості батьків у проведенні робіт по благоустрою. Наприклад, вони можуть бути залучені до спорудження різних конструкцій для шкільного стадіону і так далі.

  Крім інформації про навчання і виховання дітей, батьки можуть отримувати необхідні відомості щодо забезпечення безпеки життєдіяльності, а також консультацію юриста, який здатний надати всі необхідні відомості, що стосуються прав та обов’язків дитини, згідно чинному законодавству.

  Інформаційні ресурси для педагогів

  Де можна ознайомитися з ФГОС (розшифровка абревіатури знайома кожному викладачеві РФ)? Даний нормативний документ, а також останню редакцію законодавства по цій темі і інші тексти можна прочитати на сайті Міністерства освіти. Також цій проблемі присвячено багато інші педагогічні електронні ресурси і регулярно виходять журнали для педагогів, такі як «Учительська газета», і так далі.

  Широкий простір для творчості

  У новому державному стандарті існує положення про те, що діяльність вчителя повинна бути підпорядкована певним планом, де чітко прописані частини уроку, і на кожну з них відведені суворі часові рамки. Однак педагогу також дається право змінювати хід заняття у відповідності з різними обставинами та ситуацією, яка виникла. Таким чином, можна сказати, що в даний час вчитель повинен не тільки володіти великими знаннями зі свого предмета, а також набором міждисциплінарних умінь і навичок, але й бути здатним імпровізувати. З іншого боку, цей стандарт передбачає прищеплення дітям здатності самостійно знаходити необхідний для поповнення знань і вибирати власний освітній маршрут в рамках досліджуваних предметів. А значить, школярі отримують можливість поглянути на освітній процес з творчої позиції.

  У даній статті були розглянуті найважливіші положення державного освітнього стандарту. Ця інформація може бути корисна педагогам. Крім того, деякі відомості без сумнівів виявляться цікавими і для батьків школярів.

  Comments are closed.