Розмір санітарно-захисної зони. Проект обгрунтування розмірів санітарно-захисних зон

0

Санітарно-захисні зони являють собою території, на яких діє спеціальний режим їх використання. Вони проходять уздовж кордонів шкідливих/небезпечних об’єктів і виробництв.

Актуальність СЗЗ

Санітарні зони формуються для забезпечення безпеки громадян, захисту їх від негативного впливу шкідливих викидів в атмосферу, шумів і виробничих відходів. Наявність таких територій дозволяє виробництвам здійснювати діяльність і експлуатувати небезпечні об’єкти без додаткових витрат на очищувачі повітря, звукоізолятор і інші фільтри. Вимоги про розробку санітарних зон поширюються на проектування, розміщення, спорудження, використання новозведених та реконструйованих об’єктів:

 • Транспорту.
 • Сільського господарства.
 • Зв’язку.
 • Дослідно-експериментальних виробництв.
 • Комунального призначення.
 • Промислового виробництва.
 • Торгівлі.
 • Спорту.
 • Громадського харчування та інших об’єктів, які виступають в якості джерела, що впливає на навколишнє середовище.

Необхідність створення санітарної зони виникає у випадках, коли рівень забруднення за межами виробничих майданчиків перевищує 0.1 ГДК або ГДР.

Документальне оформлення

Проект обгрунтування розмірів санітарно-захисних зон складається на підставі класу небезпеки виробництв та об’єктів. В документації зазначаються вимоги до площі таких територій. В документації вказуються умови, при яких допускається переглядати розміри санітарно-захисних зон промислових підприємств, порядок і методи їх встановлення для конкретних виробництв, об’єктів або їх комплексів.

У ній також встановлюються обмеження на використання ділянок/територій СЗЗ, вимоги до розміщення об’єктів у їх межах, благоустрою. Проект містить і правила, що стосуються формування санітарних розривів комунікацій, що представляють певну небезпеку (трубопровідних, залізничних, автомобільних, авіаційних тощо). Для ряду об’єктів в якості обов’язкової вимоги виступає складання паспорта безпеки. Наявність цього документа забезпечує зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій на виробництві.

ФЗ № 52

Цей нормативний акт регламентує забезпечення санітарного благополуччя людей, що проживають в близькості до небезпечних об’єктів. Згідно з цим документом, навколо виробництв і об’єктів, які відносяться до джерел впливу на навколишнє середовище та здоров’я громадян, повинні встановлюватися спеціальні території. Розмір санітарно-захисної зони підприємства знижує негативний вплив забруднень атмосфери (біологічного, хімічного, фізичного) до параметрів, визначених гігієнічними нормативами. Навколо об’єктів та виробництв, що належать до 1 і 2 кл. небезпеки, встановлюються СЗЗ такої площі, при якій шкідливий вплив додатково зменшується до показників прийнятного ризику для здоров’я людей. У відповідності зі своїм функціональним призначенням, території такого типу виступають як бар’єр, що забезпечує рівень безпеки громадян у процесі експлуатації об’єктів у штатному режимі.

Як визначити розмір санітарно-захисної зони?

Процес встановлення орієнтовних параметрів території передбачає два послідовних етапи. Обґрунтування розміру санітарно-захисної зони включає в себе наступні стадії:

 • Розрахункову. Попередній розмір санітарно-захисної зони підприємства залежить від вимірювання розсіювання забруднень в повітрі і фізичного впливу на нього (вібрація, шум тощо).
 • Встановлену. Остаточний розмір санітарно-захисної зони встановлюється у відповідності з натурними спостереженнями і вимірами, якими підтверджуються розрахункові показники.
 • В якості основного критерію при розробці документації і створення СЗЗ виступає неперевищення по зовнішній межі і за нею максимально допустимої концентрації (ГДК) забруднюючих сполук для атмосфери населених пунктів і гранично дозволених рівнів (ПДУ) фізичного впливу на повітря. Для виробництв, об’єктів або їх вузлів (комплексів) встановлюється єдиний розрахунковий та остаточний розмір санітарно-захисної зони. При цьому враховуються сумарні викиди в атмосферу і фізичний вплив джерел, розташованих в межах єдиної території.

  Об’єкти безпеки

  Організації, промислові виробництва, їх комплекси, споруди, що виступають як джерела впливу на здоров’я населення і навколишнє середовище, зобов’язані відокремлювати свої майданчики санітарними зонами від:

 • Житлової забудови.
 • Курортних територій.
 • Ландшафтно-рекреаційних ділянок.
 • Зон відпочинку.
 • Санаторіїв.
 • Лікувально-профілактичних закладів стаціонарного типу.
 • Територій котеджної забудови і садівницьких товариств, колективних і індивідуальних дачних і городніх ділянок.
 • Розриви

  Законодавство вимагає дотримуватися розмір санітарно-захисної зони від:

 • Автодрому.
 • Злітно-посадочної смуги.
 • Ліній ж/д транспорту, метрополітену.
 • Автостоянок і гаражів.
 • Від цих джерел фізичного, біологічного або хімічного впливу встановлюється відстань, знижує негативний вплив до параметрів гігієнічних нормативів. Розмір санітарно-захисної зони від автодрому або іншого вказаного у переліку вище об’єкта розраховується індивідуально в кожному випадку. При цьому враховуються показники розсіювання забруднень в атмосфері і фізичних впливів (електромагнітних полів, вібрації, шуму тощо) з подальшим проведенням натурних вимірювань і досліджень.

  Орієнтовні параметри СЗЗ

  Як вище було зазначено, розмір санітарно-захисної зони встановлюється відповідно до класу небезпеки об’єкта:

 • 1 кл. — 1000 м.
 • 2 кл. — 500 м.
 • 3 кл. — 300 м.
 • 4 кл. — 100 м.
 • 5 кл. — 50 м.
 • Розмір санітарно-захисної зони для об’єкта 1 або 2 класу може бути змінена за рішенням Державного головлікаря РФ або його заступника у порядку, передбаченому в нормативних актах. Для виробництв або комплексів інших категорій коригування здійснюється регіональним головним лікарем або його заступником. Розміри санітарно-захисної зони для цеху металоконструкцій — 100 м. Даний об’єкт, відповідно до Санпін, відноситься до 4 класу небезпеки. Розміри санітарно-захисної зони від пожежного депо — 50 м. Згідно з нормативами, цей об’єкт включений в п’ятий клас небезпеки.

  Важливі моменти

  Вимірювання фізичного впливу, лабораторні дослідження повітря здійснюються на межі СЗЗ об’єктів і виробництв, в житловій забудові. Цей обов’язок лежить на органах, акредитованих в установленому законом порядку на виконання такого роду робіт. Проектування СЗЗ проводиться на всіх стадіях розробки планів будівництва, експлуатації та реконструкції, містобудівної документації для кожного окремого виробництва, об’єкта або комплексу. Встановлення меж і визначення розмірів санітарних зон для об’єктів 1-3 класу небезпеки є обов’язковим.

  Додаткові заходи

  У проекті санітарних зон на спорудження нових, технічне переоснащення або реконструкцію діючих об’єктів, виробництв та споруд повинні передбачатися засоби та заходи на організацію СЗЗ. До них, зокрема, відносять і відселення жителів при необхідності. Виконання всіх передбачених заходів зобов’язані забезпечувати посадові особи зазначених виробництв та об’єктів.

  Кордону

  Межі санітарно-захисних територій встановлюються безпосередньо від джерела фізичного, хімічного, а також біологічного впливу або від лінії земельної ділянки, що належить об’єкту/промисловому підприємству для ведення ним відповідної господарської діяльності і оформлений у встановленому порядку. Такий наділ іменується в документах виробничою площадкою. Параметри встановлюються СЗЗ до зовнішньої лінії земельної ділянки. Згідно з характеристикою викидів для виробництв та об’єктів, по яких визначальним чинником при визначенні санітарної зони виступає хімічний вплив на атмосферу, її розмір проходить від джерела викидів або від межі проммайданчика.

  Обмеження і допуски

  На ділянках з показниками забруднень, що перевищують гігієнічні нормативи, не допускається розміщення виробництв і об’єктів, які виступають в якості джерела негативного впливу на здоров’я населення і середовище її проживання. Для працюючих комплексів дозволена реконструкція/перепрофілювання за умови зменшення всіх типів впливу до ГДК або ГДР. Після проведення необхідних заходів в обов’язковому порядку виконується експертна оцінка промислової безпеки. У разі якщо розмір розрахункової СЗЗ і отриманої у відповідності з перевіркою ризику (для об’єктів 1-2 кл.), натурними показниками вимірювань і досліджень фізичного, біологічного, хімічного впливів на атмосферу не збігаються, рішення по площі зони приймається згідно з варіантом, яким забезпечуватиметься максимальна захист здоров’я населення.

  Скорочення СЗЗ

  В межі проектованої санітарної зони можуть входити невиробничі об’єкти. Наприклад, це можуть бути соціальні установи, житловий масив. У цьому випадку, незалежно від присвоєного об’єкту класу небезпеки, складається обґрунтування скорочення зони. Необхідно сказати, що для ряду виробництв зі сформованим щодо житлової забудови географічним розташуванням зменшення СЗЗ є єдиним варіантом. Скорочення радіуса зони допускається при певних умовах. Зокрема, повинні бути реалізовані наступні заходи:

 • Зменшено обсяги шкідливих скидів і викидів.
 • Вдосконалено технологічний ланцюжок виробництва.
 • Створені очисні споруди в межах території підприємства.
 • Для зменшення радіуса СЗЗ проводяться неодноразові виміри показників забруднення на кордоні, відповідно до вимог, що пред’являються до Санпін.

  Заборони

  У встановлених санітарних зонах не допускається розміщувати:

 • Котеджі та інші житлові будівлі.
 • Ландшафтні зони.
 • Лікарні, лікувально-профілактичні установи.
 • Території садівничих об’єднань.
 • Зони пансіонатів і курортів.
 • Дитячі майданчики.
 • Спортивні споруди.
 • Індивідуальні/колективні дачні ділянки.
 • Дитячі установи.
 • Облік відомостей

  При використанні територій, в межах яких розташовуються санітарні зони, в державний земельний кадастр нерухомості вноситься в обов’язковому порядку така інформація:

 • Опис місця розташування.
 • Назва органів державної, територіальної влади, згідно з рішенням яких була встановлена СЗЗ.
 • Реквізити постанов, про створення, зміну зони, найменування офіційних видань, де вони опубліковані.
 • Опис обмежень на використання виробництв і об’єктів у межах СЗЗ.
 • В кадастрових паспорти (картах) будь-яких типів, в лісовому, водному реєстрах також повинні бути відомості про межі і розміри зон. СЗЗ можуть виступати в якості об’єктів землеустрою. Інформація щодо захисних територіях відбивається в документації містобудівної діяльності:

 • У картах, присутніх в генпланах і схемах планування території. У містобудівній документації по зонуванню і в складі регламентів правил забудови та землекористування описуються заходи, спрямовані на захист жителів від негативного впливу шкідливих домішок, що викидаються в атмосферу, а також фізичного впливу. На картах також проводиться функціональне поділ території СЗЗ і встановлюється режим її використання.
 • У документації по обґрунтуванню планувального проекту території, на межових кресленнях.
 • Встановлені в схемах і планах межі СЗЗ узгоджуються з органами Росспоживнагляду. Затверджені межі виступають в якості ліній містобудівної регламентації.

  Comments are closed.