Рахунок 77 Відстрочені податкові зобовязання

Рахунок 77 «Відстрочені податкові зобов’язання» використовують юрособи, які здійснюють відрахування з прибутку. Ця стаття в обліку має ряд особливостей. Розглянемо докладніше рахунок 77. У статті також наведено приклади проводок по операціях.

Різниця при підрахунку прибутку

При веденні податкової звітності та бухобліку момент отримання доходу збігається далеко не завжди. У зв’язку з тим, що законодавство передбачає спеціальні правила для узагальнення інформації про бухгалтерської прибутку, результати після закінчення року істотно відрізняються від задекларованих показників. Така ситуація виникає, наприклад, при різних методах обчислення амортизації. Прискорений розрахунок сум, що використовується в податковому обліку, неприйнятний для бухгалтерської звітності. Виникаючі витрати при обчисленні бази будуть вище витрат з бухобліку.

Що ВОНО таке?

Якщо витрати з бухобліку виникають пізніше і в більшому обсязі, ніж податкової звітності, а доходи при цьому визначаються більш раннім терміном, в організації формуються умови для появи відстрочених зобов’язань. Існує кілька факторів, що обумовлюють таку ситуацію. Серед основних з них необхідно виділити наступні обставини:

 • Використання організацією касового методу в процесі здійснення нарахувань в рамках податкового обліку. Він передбачає, що підприємство отримує виручку при відвантаженні продукції до моменту надходження реальних коштів від контрагента.
 • Відмінності при розрахунку амортизації по майну.
 • Внаслідок разі виникнення тимчасових різниць згодом буде збільшуватися сума відрахування з прибутку. Для розрахунку відстроченого зобов’язання використовується формула:

  ВОНО = оподатковуваний тимчасова різниця х поточну ставку.

  Облік

  Рахунок 77 зобов’язані використовувати суб’єкти, віднесені до середнього бізнесу. Правила узагальнення інформації по виникаючих різниць при визначенні прибутку закріплює ПБО 18/02. У ньому встановлюються конкретні витрати за отриманими підприємством сум. Зокрема, ПБО:

 • Розділяє отримані різниці на тимчасові і постійні. До останніх відносять чинники появи доходів або витрат в одному з обліків. Вони обумовлюють виникнення постійних зобов’язань. Тимчасові різниці, що мають місце при різних строках і способах визначення надходжень і витрат в обліках. З ними пов’язані відстрочені зобов’язання.
 • Відрахування з прибутку відображається у наступних періодах. Виник умовний дохід або витрата при бухобліку коригують на величину ВОНО і множать на ставку. Сума, отримана в результаті, відображається в декларації.
 • Винятки

  Деякі підприємства можуть не вести рахунок 77 в обліку. До них відносять організації, що використовують спрощений режим оподаткування. До таких компаній відносять підприємства малого бізнесу, некомерційні установи, а також учасників проекту «Сколково». Відповідне рішення зазначеним юридичним особам необхідно закріпити у фінансовій політиці.

  Визначення поточного відрахування з прибутку

  Порядок, згідно з яким воно буде розраховуватися, необхідно зафіксувати у фінансовій політиці. Підприємства можуть скористатися одним з наступних варіантів визначення: з урахуванням ВОНО у відповідності з актуальною інформацією бухобліку або не приймаючи останню до уваги. Між тим, в будь-якому випадку величина поточного відрахування повинна дублювати дані з декларації за відповідний часовий проміжок. Якщо підприємство обирає другий варіант, то їй також необхідно вести облік ВОНО.

  Рахунок 77: 1С

  ВОНО утворилося на підприємстві, кореспондує з двома статтями: 99 і 68. Використовуючи 77 рахунок бухгалтерського обліку, фахівець складає наступні проводки:

 • Дт рах. 68 Кд рахунку 77 – відрахування, що зменшує розмір доходу/витрати.
 • Дт рах. 77 Кд рахунки 68 – погашення ВОНО. Ця запис формується при розрахунку податку з прибутку по закінченні звітного періоду.
 • Дт 77 Кд рахунку 99 – анулювання ВОНО. Ця операція виконується за умови вибуття активу або усунення обставини, що призвів його утворення.
 • Рахунок 77 повинен відображати відомості по кожному типу активу окремо.

  Операції основного страхування

  До них відносять отримання внесків і виплату відшкодування. Для обліку операцій застосовують рах. 22, 92 і рахунок 77.1. Аналітика за останній статті ведеться за типами страхування та видів договорів. Облік операцій основного страхування проводиться «по нарахуванню». У разі настання відповідальності складається запис:

  Дб рахунку 77.1 Кд 92.1.

  Особливості методу нарахування

  При обліку витрат цим способом, відповідно до статті 330 НК, страхові відрахування за договором, включаються у витрати на дату виникнення зобов’язання щодо їх виплати на користь застрахованої особи або страхувальника. При цьому нинішній випадок повинен бути виражений в абсолютній сумі, розрахованої за правилами, передбаченими законодавством. При застосуванні методу нарахування робиться два записи:

 • Нарахування відшкодування та розмір компенсації витрат, здійснених для зменшення збитку, якщо вони були необхідні або зроблені за розпорядженням страховика – Дб рах. 22.1 Кд рах. 77.1.
 • Виплата зазначеної вище суми – Дб рах. 77.1 Кд рах. 51.
 • Нараховані страхові відшкодування можуть зараховуватися в черговий внесок. В цьому випадку робиться запис:

  Дб 77.1 Кд 92.1.

  За рахунок відшкодування допускається погашення позик, взятих у страхової організації, згідно з умовами договору (Дб 77.1 Кд 58) та % за ним (Дб 77.1 Кд 91).

  ПДФО

  За деякими страхових відшкодувань слід нараховувати податок з доходу фізособи за встановленими ставками. Виплата компенсації в таких випадках проводиться після вирахування ПДФО. Страхова компанія зобов’язана утримати і відрахувати цей податок з виплат у випадках, встановлених нормативними актами. До них відносять:

 • Дострокове розірвання угоди про добровільне довгострокового страхування життя до закінчення терміну дії та повернення викупних сум.
 • При укладенні договорів, предметом яких виступає захист майна від ризиків. До них, зокрема, відносять угоди про страхування відповідальності при знищенні/загибелі матеріальних цінностей.
 • Розрахунок та утримання ПДФО проводиться і при укладенні договорів, що забезпечують відшкодування на випадок псування майна особи.

  Comments are closed.