Рахунок 68 в бухгалтерському обліку: проводки

Рахунок 68 в бухгалтерському обліку служить для збору інформації про обов’язкові платежі в бюджет, які відраховуються за рахунок підприємства, так і співробітників. Розмір і порядок сплати податкових сум відображені в НК РФ, згідно з яким повинні проводитися розрахунки. Бухгалтер фіксує всі зобов’язання перед державою, які потім в певний період йому перераховуються і одночасно списуються з рахунку.

Що враховують на рахунку 68?

Відповідно до Типового плану рахунків, 68-й має назву «Розрахунки за податками і зборами». З цього цілком очевидно випливає, що він створюється для обліку розрахунків з державним бюджетом. Всі комерційні організації так чи інакше стикаються з поняттям податків. Що це таке? Податки – фіксована сума, що підлягає до сплати в обов’язковому порядку фізичною або юридичною особою, для фінансування держави. Повна характеристика кожного з платежів міститься в НК РФ.

Якщо з податками все більш-менш зрозуміло, то що мається на увазі під поняттям «збирання»? Це внесок, зобов’язання за яким виникає в тому випадку, коли фізичній особі або підприємству необхідно отримати юридичні послуги від держави або інших органів. Збір може бути також встановлений для комерційних компаній як обов’язкова умова ведення підприємницької діяльності на певній території.

Податкові зобов’язання організацій

Платежі з податків і зборів можуть бути направлені у федеральний, регіональний чи місцевий бюджет. Це залежить від типу зобов’язання. До федеральним відносять ПДВ, акцизи, податки на прибуток. Місцеві та регіональні складаються в основному з сум, нарахованих за користування землею та майном.

Розглядаючи податкові зобов’язання підприємства, було б правильно систематизувати платежі у розрізі цього суб’єкта економіки. Згрупуємо основні види податків і зборів, дані про яких заносяться на рахунок 68 у бухгалтерському обліку, за способом їх сплати:

 • із суми виручки від продажу, акцизи, ПДВ, митні витрати;
 • списання на собівартість продукції (робіт, послуг) – податки на землю, водні ресурси, видобуток корисних копалин, на майно і транспорт підприємства, гральний бізнес;
 • з чистого прибутку – податок на прибуток юридичної особи.

Крім того, рахунок 68 використовується також для сплати ПДФО, що стягуються з доходів фізичних осіб (працівників підприємства).

В залежності від того за яким податковим режимом працює підприємство, змінюються ставки платежів та їх загальну кількість. Наприклад, організації, які використовують УСН, можуть бути звільнені від сплати ПДВ, податку на майно і прибуток, ПДФО.

Характеристика рахунку

Рахунок 68 в бухгалтерському обліку – активно-пасивний. На кінець періоду може утворитися як дебетове, так і кредитове сальдо. У цьому разі суми в кредиті говорять про величину зобов’язань підприємства перед державою, а в дебеті – навпаки. Виходить, що будь-яке нарахування відбувається по кредиту, а списання – за дебетом. Найчастіше, звичайно, організація має кінцеве кредитове сальдо по рахунку 68.

Дебетові обороти говорять або про сплату податків і зборів, або про суми ПДВ до відшкодування при купівлі товарів у постачальників. Кредитові обороти виникають при утворенні зобов’язань і виникнення ПДВ до сплати згідно з рахунком-фактурою.

Аналітичний облік

Як видно по характеристиці зобов’язань підприємства перед державою, кількості податків досить, щоб перетворити 68 рахунок в плутанину. Для систематизації даних створюють субрахунки по групі податкових платежів і зборів: так завжди можна буде переглянути необхідну інформацію.

Розглянемо приклад аналітичних рахунків за основними видами податкових платежів і зборів з юридичної особи:

 • 68/01 – ПДФО;
 • 68/02 – ПДВ;
 • 68/03 – акцизи;
 • 68/04 – податок на прибуток;
 • 68/05 – податок на транспортні засоби;
 • 68/06 – податок на майно;
 • 68/07 – інші збори і податки;
 • 68/08 – єдиний податок (при УСН).

Встановлений перелік шифрів субрахунків синтетичного рахунку 68 відображається у обліковій політиці підприємства. Дані групують у оборотні відомості. Сума кінцевих результатів за аналітичними рахунками має збігатися з даними синтетичного обліку рахунку 68.

Проводки по ПДФО

ПДФО – один з основних податків, утримуваних з фізичних осіб, ставка якого для середньостатистичного працюючого громадянина дорівнює 13%. Здійснювати розрахунок суми, що належить державі з доходу працівника необхідно тільки після вирахування пільг, якщо такі мають бути застосовані. Для збору інформації про суми ПДФО з працівників підприємства використовується 68.01 рахунок бухгалтерського обліку.

Проводка, описує нарахування податку, складається так: Дт 70 Кт 68.01 на суму ПДФО. При перерахуванні платежу до бюджету, рахунок 68.01 дебетується: Дт 68.01 Кт 51.

Відображення сум ПДВ

68.02 рахунок бухгалтерського обліку створюється для обліку ПДВ на підставі виставлених і прийнятих рахунків-фактур. Розглянемо ситуацію: наприклад, підприємство здійснило покупку матеріалів у постачальника на енну суму. Продавцем спрямований рахунок-фактура. Які записи покупець заносить у рахунок 68 в бухгалтерському обліку? Проводки здійснюються у два етапи:

 • Дт 19 Кт 60 – фіксується «вхідний» ПДВ.
 • Дт 68.02 Кт 19 – списана сума в залік розрахунків за ПДВ.
 • У тому випадку, якщо підприємство реалізовує продукцію, виникає необхідність виставлення рахунку-фактури у визначений термін. Операція записується в 68.2 рахунок бухгалтерського обліку проводкою: Дт 90.3 68.02 Кт.

  Виходить, що в ході економічної діяльності у підприємства в дебеті субрахунка 68.02 накопичується ПДВ до відрахуванню, а в кредиті до сплати. Разом фактично організація виплачує різницю між сумами ПДВ виставленими та прийнятими. Необхідно відзначити, що всі операції, з цього податку здійснюються тільки при наявності рахунку-фактури.

  Проводки по іншим податкам і зборам

  Рахунок 68 у бухгалтерському обліку використовується у кожної комерційної організації, оскільки будь-яка економічна діяльність має приносити вигоду не лише підприємцю, але й державі. У таблиці наведені найбільш часто зустрічаються проводки по нарахуванню і сплаті сум у бюджет:

  Контирування за рахунком 68

  Дт Кт Характеристика господарської операції
  91 68.06 Нарахований податок за використання водних ресурсів і на майно підприємства
  20 68.07 Прийнята до обліку сума земельного податку, що підлягає до сплати
  99 68.04 Нараховано податок на прибуток організації
  70 68.01 Виділена сума до сплати з ПДФО
  75 68.07 Нараховано податок з виплачених дивідендів
  90 68.03 Відображена сума акцизного податку з проданого товару
  68 51 Сплачена сума зобов’язань перед державним бюджетом
  68 66 Погашена заборгованість по податках за допомогою позики

  Рахунок 68 формує одну з основних статей зобов’язань підприємства. Своєчасні податкові відрахування і достовірність відображеної інформації – запорука успішної та законної діяльності компанії.

  Comments are closed.