Рахунок 29 «Обслуговуючі виробництва і господарства»

Рахунок 29 використовується виробничими підприємствами, які володіють власними обслуговуючими господарствами. Тут збирається інформація про витрати, що виникають в процесі випуску продукції або виконання робіт (надання послуг), які необхідні для здійснення основного виду діяльності організації. З якою метою створюються обслуговуючі господарства і як виробляють їх облік, дізнаємось зі статті.

Поняття та призначення

Виробнича структура будь-якого промислового підприємства будується на взаємозв’язку його підрозділів. Сюди входять залежні і дочірні підприємства, представництва та філії, а також окремі лінії по виготовленню продукції. Серед них виділяють великі промислові підрозділи (заводи), а також його складові частини – відділи (цехи, ділянки, бригади. Виробнича структура може включати в себе обслуговуюче господарство. Його підрозділу не беруть участь у створенні продукції на продаж, але забезпечують потреби основного та допоміжного виробництва.

Основне завдання обслуговуючого господарства – забезпечення безперервного і оптимального функціонування допоміжного і основного виробництва, за допомогою задоволення різних промислових потреб. При необхідності його цехи можуть взяти на себе частину замовлень. Таке трапляється при поломці устаткування або при потребі здійснити збільшені поставки продукції.

Склад обслуговуючого виробництва

Це промислове підрозділ відіграє важливу роль в процесах виконання виробів за основним видом діяльності підприємства. Обслуговуюче виробництво здатне забезпечити напівфабрикатами, матеріалами і різними послугами усі інші відділи. Зазвичай це підрозділ складається з:

 • Транспортного цеху – надає послуги з транспортування вантажів, обладнання, МПЗ та інших необхідних для виробництва матеріальних цінностей. Важливо те, що перевезення здійснюється тільки всередині підприємства. За структурою може підрозділятися на ділянки (експлуатаційний, диспетчерський, ремонтний тощо).
 • Служби збуту і постачання – забезпечує необхідними МПЗ, обладнанням, проводить роботи з утилізації матеріалів та інших цінностей, які не придатні до використання. Здійснює збут незатребуваних МПЗ.
 • Складського господарства – зберігає і збирає матеріали та обладнання, які у подальшому можуть знадобитися основного або допоміжного виробництва.
 • Побутових приміщень і відділів громадського харчування.

Крім того, багато великі промислові підприємства мають свій соціально-культурний комплекс, що складається з дитячих установ (табори, сади), будинків культури або баз відпочинку, гуртожитків для співробітників. Витрати на утримання таких приміщень аж до комунальних послуг також відображаються у частині витрат обслуговуючого виробництва.

Бухгалтерський рахунок 29

Велика кількість інформації про діяльність обслуговуючого господарства передбачає виділення окремого рахунку для збору даних і фіксування їх в бухобліку. У розділі III Типового плану рахунків розташовується 29 рахунок, який і служить для таких цілей. Він має активну структуру, т. к. відображається в активах балансу. В процесі здійснення господарських операцій відбуваються які записи у дебеті означають збільшення прямих витрат на діяльність обслуговуючого виробництва, а у кредиті – їх списання, розподіл за статтями.

Цей рахунок, подібно іншим рахунками III розділу, за період накопичує витрати. В кінці місяця відбувається списання сум в дебет інших рахунків. Таким чином, сальдо на кінець періоду не утворюється. Рахунок 29 має відмінну особливість – на ньому враховують тільки прямі витрати, які пов’язані з безпосереднім функціонуванням обслуговуючих господарств і підрозділів.

Аналітичний облік

Обслуговуюче виробництво може складатися з безлічі підрозділів. Діяльність кожного з них повинна документуватися. Для цих цілей відкриваються субрахунки 29 рахунки, які призначені для збору інформації на певній ділянці і за схожим цілям. Підприємство може вести облік щодо обслуговуючого господарства на наступних аналітичних рахунках:

 • 29/1 «ЖКГ» – для обліку витрат по утриманню житлових об’єктів (гуртожитків, комунальних господарств) на балансі підприємства;
 • 29/2 «підсобні Сільські господарства» – збирання витрат, спрямованих на відгодівлю птиці або худоби, вирощування сільськогосподарських культур;
 • 29/3 «побутове Обслуговування» – для обліку витрат на утримання побутових організацій і його персоналу (лазні, перукарні, пральні та інше);
 • 29/4 «Дитячі дошкільні заклади» – збір інформації про витрати дитячих дошкільних установ;
 • 29/5 «Утримання санаторіїв та інших оздоровчих закладів»;
 • 29/6 «Культурні установи» – для обліку витрат на утримання належних підприємству палаців культури і витрат на проведення розважальних заходів;
 • 29/7 «Підрозділу громадського харчування» – утримання їдалень, буфетів на балансі підприємства.

Аналітичний облік витрат на виробництво, здійснення робіт (надання послуг) обслуговуючими підрозділами повинен бути організований по кожному з видів діяльності осібно.

Дебет рахунку 29

Читачеві вже відомо, що рахунок 29 – активний. Це означає, що будь-яке надходження коштів буде відображено в дебеті. В даному випадку надходженням вважається утворення нових витрат обслуговуючого виробництва. Тут вказують прямі витрати, які виникли у зв’язку з виконанням робіт або виготовленням продукції для власних потреб. Суми використаних матеріалів та інших цінностей списуються з кредиту рахунків їх обліку в дебет 29. Витрати допоміжного виробництва у разі їх виникнення також списують проводкою Дт Кт 29 23.

Варто знати, що загальногосподарські витрати, які виникли в результаті виготовлення продукції або надання послуг (виконання робіт) не враховуються в складі прямих витрат обслуговуючого виробництва, якщо призначалися для власних потреб (за винятком будівництва та капітального ремонту). Якщо ж результат діяльності був переданий сторонньої організації, то частина загальногосподарських витрат списують на прямі витрати обслуговуючого виробництва: Дт Кт 29 26.

Кредит рахунку 29

Витрати на випуск продукції або виконання робіт обслуговуючим виробництвом повинні бути враховані у фінансовому результаті діяльності підприємства. Їх списання проводять по кредиту рахунку 29. Крім того, в цій частині також враховують суми фактичної собівартості виробленої продукції або наданих послуг.

Рахунок 29 «Обслуговуючі виробництва і господарства» при цьому взаємодіє з рахунками обліку ТМЦ або витрат підрозділів. Якщо результати діяльності спрямовані на продаж сторонньої організації, то суми списують в дебет рахунки 90.

Типові операції за рахунком 29

Зрозумівши принцип взаємодії рахунку 29 з іншими рахунками бухобліку в процесі здійснення господарських операцій, можна приступити до розгляду типових проводок.

Контирування за рахунком 29

Дт Кт Характеристика господарської операції
29 71 Витрати обслуговуючого виробництва списані на підзвітну особу
29 28 У собівартість продукції включені втрати від шлюбу, виробленого обслуговуючим господарством
45 29 Виготовлена обслуговуючим виробництвом продукція відвантажена сторонньому підприємству
90.2 29 Списано собівартість реалізованої продукції, виготовленої обслуговуючим виробництвом
80 29 Незавершене виробництво обслуговуючого господарства в повному обсязі передано члену товариства
97 29 Витрати обслуговуючого виробництва включені до складу витрат майбутнього періоду
29 11 Списано вартість молодняку, що використовується для потреб обслуговуючого господарства

Приклад складання проводок по рахунку 29

Розглянемо ситуацію, в якій підприємство має оздоровчий дитячий табір. Поступово будуть формуватися статті витрат, які потрібно буде відображати в даних бухгалтерського обліку. Наприклад: за підсумками першої зміни відпочинку дітей виникли такі витрати:

 • амортизація ОЗ на суму 3200 р.;
 • користування комунальними послугами – 21 000 р. (ПДВ 3784 р.);
 • заробітна плата персоналу – 100 000$;
 • обов’язкові внески – 22 000 р.

Рахунок 29 поповниться такими записами:

 • Дт 29 Кт 02 на 3200 р. – відображена сума амортизації майна табору;
 • Дт 29 Кт 60 на 17 216 р. – враховані витрати на комунальні послуги (без ПДВ);
 • Дт 19 Кт 60 на 3784 р. – прийнятий до обліку ПДВ по комунальних платежах;
 • Дт 29 Кт 70 на 100 000 р. – нарахована заробітна плата персоналу табору;
 • Дт 29 Кт 69 22 000 р. – проведена сума внесків у позабюджетні фонди.
 • Облік витрат на виробництво (в даному випадку на надання виховних та оздоровчих послуг) позначився в дебеті 29 рахунку. Кінцевий результат буде списано на рахунок 91.

  Обслуговування власних виробництв

  Як будуть виглядати проводки, якщо обслуговуюче виробництво буде здійснювати роботу з метою забезпечити основне або допоміжне виробництво необхідними матеріалами або іншими засобами? Відобразити операції такого типу досить просто. Для початку слід віднести в дебет рахунку 29 витрати, пов’язані з процесом виготовлення продукції на обслуговуючому виробництві (вартість матеріалів, заробітної плати, спожитої електроенергії та інше). Після завершення процесу всі накопичені витрати у зв’язку з виконанням цього завдання списують в дебет рахунки обліку основного або допоміжного виробництва.

  29 рахунок бухгалтерського обліку служить для відображення інформації про діяльність обслуговуючого виробництва або господарства, яке часом утворює великий комплекс підрозділів різної спрямованості. Після накопичення в дебеті рахунка витрати підлягають списанню в залежності від характеру їх виникнення. Рахунок закривається, а з нового місяця починається все заново.

  Comments are closed.