Посадова інструкція слюсаря-ремонтника: особливості

Існують професії, які задіяні практично в будь-якій галузі народного господарства. Без певного роду спеціалістів нереально уявити належне функціонування промислових підприємств, харчового сектору, фармакології та інших сфер життя людини. Тому цілком логічно, що такий документ, як посадова інструкція слюсаря-ремонтника, розроблено та затверджено вже досить давно. Адже працівник з такою спеціалізацією може бути задіяний скрізь, де розташоване різне технологічне обладнання. Тому з цієї офіційної ділової папером варто познайомитися ближче, щоб мати уявлення про те, що ж може робити слюсар, які його права і обов’язки.

Введення

Посадова інструкція слюсаря-ремонтника розроблялась і була затверджена у відповідності з усіма положеннями Трудового кодексу РФ, а також інших нормативно-правових актів. Всі ці документи безпосередньо регулюють трудові відносини на всій території Російської Федерації.

Загальні положення

Стандартна посадова інструкція слюсаря-ремонтника повною мірою визначає його обов’язки, ступінь відповідальності, права, умови роботи, посадові зв’язки (стосунки). Також документ дозволяє провести оцінку ділових якостей працівника, вивчити результати його роботи за підсумками виконання завдань за фахом. Слюсар-ремонтник знаходиться в підпорядкуванні керівника, керуючого відповідною службою на підприємстві. Наприклад, механічним сектором металургійного заводу.

Необхідний обсяг знань

Працівник зобов’язаний вивчити і знати:

 • Правила охорони праці.
 • Норми санітарії на виробництві.
 • Основи протипожежної безпеки.
 • Правила використання засобів індивідуального захисту.
 • Всі вимоги, які висуваються до якості здійснюваних ним робіт.
 • Різновиди браку, способи його усунення і запобігання.
 • Виробничу сигналізацію.
 • Методи раціоналізації праці на своєму робочому місці.

Вимоги на основі розрядної сітки

Посадова інструкція слюсаря-ремонтника 3 розряду зобов’язує його:

 • Чітко знати будову обслуговуваного устаткування.
 • Володіти навичками ремонту, розбирання, складання машин, агрегатів, механізмів у визначеній технологічній послідовності.
 • Знати принцип взаємодії і призначення сполучних механізмів і вузлів.
 • Бути знайомим з технічними умовами випробувань, регулювання та приймання обладнання.
 • Знати властивості матеріалів, що піддаються їм обробці.
 • Вміти користуватися універсальними пристроями і застосовуваними контрольно-вимірювальними приладами.
 • Знати квалитеты точності, параметри зазначеної шорсткості на кресленнях, систему посадок і допусків.
 • Володіти правилами стропування та переміщення вантажів.
 • Правильно експлуатувати вантажопідйомні засоби і машини, керування якими здійснюється з підлоги.
 • У свою чергу, посадова інструкція слюсаря-ремонтника 4 розряду свідчить, що працівник повинен:

  • Знати, що ремонтується обладнання, агрегати і машини з точки зору технічного пристрою.
  • Вміти регулювати вузли і механізми.
  • Володіти способами усунення дефектів під час ремонту, складання, випробування закріпленого обладнання.
  • Бути знайомим з пристроєм, призначенням і правилами користування контрольно-вимірювальними приладами.
  • Знати особливості і конструктивні нюанси спеціальних і універсальних пристосувань.
  • Знати параметри допусків, посадок, квалитетов точності, шорсткості.
  • Властивості різних сплавів.
  • Основні позиції планово-попереджувальних ремонтів устаткування.

  Посадова інструкція слюсаря-ремонтника 5 розряду свідчить, що працівник зобов’язаний володіти знаннями в області:

 • Конструктивних особливостей устаткування, гідравлічних і кінетичних схем ремонтованих складних машин.
 • Методів діагностики, збирання/розбирання, ремонту і монтажу, випробувань і перевірки на міцність обладнання, що вийшло з ремонту.
 • Допустимих навантажень на працюючі вузли, деталі, механізми.
 • Профілактичних заходів щодо своєчасного попередження різних несправностей.
 • Технологічних процесів ремонту, випробувань та введення в експлуатацію технічно складного обладнання.
 • Посадова інструкція слюсаря-ремонтника 6 розряду вимагає від робітника:

  • Володіти знаннями в області конструктивних особливостей обладнання.
  • Орієнтуватися в кінематичних і гідравлічних схемах машин і агрегатів.
  • Знати збірку, монтаж, ремонт, перевірку на точність машин і процес випробування відремонтованих агрегатів.

  Обов’язки

  Посадова інструкція слюсаря-ремонтника зобов’язує здійснювати прийом-здачу зміни, прибирання робочого місця, утримання в належному стані інструментів, вести встановлену технічну документацію. Наприклад, журнал рапортів чергових співробітників. В залежності від розряду, працівник повинен виконувати:

 • Ремонт обладнання, машин, вузлів, агрегатів, здійснювати зборку і розбирання.
 • Проводити випробування на міцність.
 • Здійснювати слюсарну обробку до необхідного квалитета точності.
 • Виготовляти пристосування різного рівня складності для проведення ремонту і монтажу.
 • Складати відомості дефектів для проведення запланованого ремонту.
 • Проводити такелажні роботи.
 • Контролювати роботу устаткування, своєчасно виявляти та усувати виявлені дефекти.
 • Підганяти роботу обладнання під задані параметри.
 • Права

  Слюсар-ремонтник вправі розраховувати на:

  • Наявність роботи, яка обумовлена його трудовим договором.
  • Відповідність робочого місця всім державним вимог з охорони праці та колективного договору.
  • Своєчасну виплату заробітної плати в повному обсязі. Заробітна плата при цьому повинна відповідати присвоєної кваліфікації, складністю праці, кількістю і якістю виконаної роботи.
  • Відпочинок у відповідності з законодавством (вихідні дні, відпустка, лікарняні).
  • Проходження професійної підготовки, курсів підвищення кваліфікації у встановленому законом порядку.
  • Входження у профспілку з метою забезпечення захисту своїх законних інтересів, прав і свобод.
  • Отримання інформації про виконання колективного договору.
  • З вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів на підставі Трудового кодексу РФ та інших законів країни.
  • Компенсацію шкоди і збитків, отриманих у результаті виконання своїх професійних обов’язків.
  • Отримання обов’язкового соціального страхування, передбаченого федеральним законодавством.
  • Можливість ознайомлення з документами і матеріалами, що мають безпосереднє відношення до його діяльності.

  Висновок

  На робочому місці посадова інструкція слюсарю-ремонтнику надається для докладного вивчення його безпосереднім керівником. Той згодом приймає іспит і допускає працівника до самостійної роботи.

  Comments are closed.