Подорожній лист легкового автомобіля: приклад заповнення та бланк

Подорожній лист легкового автомобіля (форма № 3) необхідний при плануванні, організації, обліку та управлінні перевезеннями. Оформлення документа здійснюється відповідно до інструкції, що регламентує порядок розрахунків транспортування. До іншим первинним паперів відносять також журнал, у якому здійснюється облік руху подорожніх листів, а також товарну накладну.

Обов’язкові документи

Під час роботи на легковому автомобілі водієві, що складається в штаті організації, необхідно мати:

  • Посвідчення на право керування засобом відповідної категорії або тимчасовий дозвіл.
  • Реєстраційні папери на транспорт і на причіп (за його наявності).
  • Подорожній лист легкового автомобіля.
  • Товарну накладну на вантаж.
  • Спеціальний дозвіл на транспортування небезпечного або великогабаритного товару.

Подорожній лист легкового автомобіля. Зразок заповнення

Відповідальність за правильне оформлення документа лежить на керівникові організації, а також осіб, що беруть участь в процесі внесення даних в папір і які відповідають за експлуатацію транспорту. Водій не заповнює подорожній лист легкового автомобіля. При прийомі (перед виїздом) і здачі (після повернення) він ставить свій підпис. До передачі папери водієві уповноважена особа або диспетчер вносить необхідні відомості до подорожній лист легкового автомобіля. Бланк містить рядки, в яких вказується:

  • дата (рік, місяць, число), відповідає тій, яка стоїть в журналі обліку;
  • режим роботи (відрядження, будні, щоденний або підсумований графік, святковий або вихідний, понаднормовий та ін.);
  • марка і тип засобу, його державний і гаражний номер.

При наявності напівпричепа або причепа відомості про нього вносяться у відповідний розділ. У рядку «Супровід» зазначається інформація про осіб, що беруть участь в транспортуванні. Розділ «Робота автомобіля і водія» містить відомості про час (у годинах та хвилинах) відправлення та повернення транспортного засобу. У розділі «Завдання» в графі «В чиє розпорядження» згідно з заявкою вписується найменування замовника. У рядку «Час прибуття» відображається час (години і хвилини), яке транспорт прибув в пункт призначення.

Подорожній лист легкового автомобіля містить також відомості про пальне. Ця інформація вказується на лицьовій стороні документа. Тут прописом уповноважена особа вносить відомості про кількість палива, необхідного для виконання завдання за договором. При цьому враховується залишок пального з попереднього робочого дня. У разі якщо подорожній лист легкового автомобіля складено правильно, уповноважена особа ставить свій підпис у відповідному рядку. Так диспетчер підтверджує правильність оформлення документа.

Виїзд кошти з гаража

Безпосередньо перед відправкою транспорту подорожній лист легкового автомобіля у відповідних графах заповнюється механіком (техніком по ПММ). Це уповноважена особа вносить інформацію в рядок розділу «Рух пального». Тут він вписує інформацію про кількість палива, яке було видано, номери та серії талонів. Відповідність відомостей дійсності завіряється механіком власним підписом.

Інформація про передрейсовий огляд

Подорожній лист легкового автомобіля містить відомості про стан здоров’я водія. Їх в документ вносить медпрацівник організації. На підставі передрейсового огляду робиться висновок про допуск водія до керування транспортом і виконання завдання. В разі незадовільного стану здоров’я виїзд автомобіля скасовується.

Відправлення з КПП

Безпосередньо перед виїздом з території організації механік пропускного пункту вносить у подорожній лист легкового автомобіля показання спідометра. Вони вказуються у графі 4 розділу «Робота транспортного засобу і водія». Цю інформацію може внести і механік ВТК.

Крім показань спідометра, уповноважена особа записує в шляховий лист легкового автомобіля фактичний час, в яке засіб виїхало з території. У розділі «Рух пального», в графу «Залишок на момент відправлення», вноситься інформація про кількість палива в баку.

Передача транспорту водієві в справному стані, а також відповідність інформації дійсності засвідчуються підписом механіка. Водій, відповідно, також розписується під усіма заповненими рядками. Так він підтверджує приймання автомобіля в справному стані, а також одержання робочого завдання.

Відомості про рух транспорту на лінії

Внесення цієї інформації здійснюється у певній послідовності. Рядок «Час прибуття» відображає годинник і хвилини, в які водій передав подорожній лист замовнику. Останній розписується в документі, засвідчуючи прибуття транспорту. Графи «При вибутті» та «прибуття» містять показання спідометра на момент в’їзду водія на територію замовника та виїзду з неї. У графу «Особливі відмітки» вносяться відомості, які не передбачені формою документа. До них, зокрема, відносять позначки замовника при відмові, співробітників дорожньої служби та ін.

Повернення транспорту в гараж

Після виконання завдання оформлення подорожнього листа здійснюється в зворотній виїзду послідовності. Перша відмітка робиться на КПП. Механік або інша уповноважена особа в графу «Робота автомобіля і водія» вносить відомості про фактичний час повернути кошти на територію організації.

Разом із цим заповнюється рядок, що містить показання спідометра і дані про залишок палива. Технік по пальному заповнює рядок «Здано», вписуючи туди залишок в баку за фактом. Правильність відомостей підтверджується підписом уповноваженої особи.

Механік КПП приймає у водія автомобіль. У рядку «Прийняв» уповноважена особа ставить підпис про прийняття кошти в справному (несправному) стані. У графі «Здав» розписується водій, підтверджуючи повернення транспорту. Подорожній лист легкового автомобіля здається диспетчеру. Він, у свою чергу, ставить підпис у відповідному рядку документа і здійснює його реєстрацію в журналі обліку.

Додаткові відомості

Як правило, подорожній лист видається водієві на 1 робочий день. При цьому повинен бути зданий документ за попередню добу. У разі виконання міжміських перевезень оформлення здійснюється на більш тривалий термін. У ряді випадків організація може використовувати подорожній лист легкового автомобіля на місяць. Такий документ повинен бути затверджений відповідно до облікової політики компанії.

Скачати Подорожній лист легкового автомобіля (форма 3

Comments are closed.