Обєднання юридичних осіб — це що таке?

Об’єднання юридичних осіб – це вельми поширені форми ЮО некомерційної спрямованості в обороті майнового плану. Подібна картина дозволяє повноцінно забезпечити різні інтереси абсолютно всіх членів. Якими особливостями визначаються дані структури? Які існують об’єднання, які не є юридичними особами? Наділені вони хоч в якійсь мірі практичним значенням? Ці та інші не менш важливі питання розглянуті в статті.

Об’єднання і їх характеристика

Сьогодні існують різні види об’єднань юридичних осіб (наприклад, спілки чи асоціації). Формуються вони зазвичай організаціями та іншими структурами для захисту інтересів на професійній основі. Слід зауважити, що нова структура в будь-якому випадку виступає як некомерційне особа. Представлене положення є дійсним незалежно від актуальних цілей діяльності структур до возз’єднання (іншими словами, нове об’єднання буде вважатися некомерційним навіть коли його елементи окремо вважалися комерційними).

Доцільним буде підкреслити, що формами об’єднання юридичних осіб є конкретні форми організаційно-правового значення. У відповідності з чинним Цивільним кодексом (а саме, стаття 123) асоціація або союз вважається добровільним або в разі певних обставин обов’язковим об’єднанням ЮО. Ключова його мета – захист, а також представлення інтересів в спільному ключі; реалізація завдань, які є корисними для суспільства, досягнення інших місій некомерційного плану, які не заборонені чинним законодавством. Зазвичай об’єднання юридичних осіб – це союз, асоціація або інша структура, яка основною метою має на увазі управління економічною діяльністю, а також захист і представлення власних професійних, майнових чи інших інтересів загального характеру. Винятком тут виступають інтереси беруть участь, визначаються трудовою спрямованістю, тобто союз або асоціація не можуть бути створені для охорони прав, пов’язаних з працею.

Правоздатність структур

Слід знати, що об’єднання громадян, а також громадське об’єднання юридичних осіб як обов’язкового, так і добровільного характеру набуває певні зобов’язання, а також права. Важливо знати, що останні випливають з операцій з боку союзу і конкретної установчої документації. Названі об’єднання наділені особливою різновидом правоздатності, яка визначається безпосередніми учасниками. Крім цього, правоздатність обмежується цілями та різновидами діяльності, які передбачені статутом.

Слід знати, що об’єднання юридичних осіб – це категорія, яка має право займатися господарською діяльністю виключно для досягнення визначених статутом цілей. Тим не менш прибуток, отриманий з-за просування актуальної справи, не розподіляється між окремими ЮО. Коли статут категорії передбачає просування діяльності, що приносить прибуток, за законодавством капітал нової структури має дорівнювати або перевищувати мінімальний статутний капітал, визначений законодавством.

Економічні об’єднання юридичних осіб – це категорії, які реалізують діяльність, регламентовану через діючий Цивільний кодекс, а також Федеральний закон «Про організації некомерційного типу». Окремого законодавчого акту федерального значення для регулювання діяльності об’єднань не існує. Необхідно зауважити, що мета об’єднання ЮО досягається не тільки асоціаціями або спілками. Сьогодні існує широкий ряд різновидів структур. Вони охарактеризовані в наступних розділах статті.

Некомерційне партнерство

Сьогодні існує певна кількість підвидів спілок і асоціацій, які включають у власний склад громадян, громадські об’єднання, об’єднання юридичних осіб. Першим з них правильним буде розглянути структуру, яка виступає як некомерційне партнерство. Важливо знати, що подане визначення не співвідноситься з господарським партнерством, метою діяльності якого є отримання доходу.

Під некомерційним партнерством необхідно розуміти об’єднання, сформоване у відповідності з бажанням ЮО і ФО, де громадські об’єднання та об’єднання юридичних осіб вправі самостійно приймати вагомі рішення. Ключовою метою тут є полегшення роботи всіх членів, які входять в об’єднання ФО (ЮО часто служить базою для формування структури) для того, щоб досягти будь-якої мети, крім комерційних (іншими словами, у разі некомерційного об’єднання вилучення доходу недоречно).

Об’єднання типу саморегульованого

Самокерована об’єднання – організація некомерційного типу, що об’єднує або суб’єктів економічної діяльності в одній виробничої галузі (іншими словами, збутової в плані продукту), або суб’єктів професійно значущої діяльності конкретного виду. Об’єднання декількох юридичних осіб за даною формою говорить про встановлення деяких нормативів. Таким чином, сьогодні діє Закон «Про саморегулівні структурах», який роз’яснює юридичну базу діяльності.

Щодо більшості сфер діяльності членство в названому об’єднання визначається добровільним характером. Однак існує перелік отрастай, учасники яких обов’язково повинні виступати як члени тих чи інших саморегульованих структур у відповідності з характером просувається справи. Важливо знати, що індивід або ЮО не наділяється правом вступу в два і більше розглянутих об’єднань згідно з договором об’єднання юридичних осіб.

Об’єднання роботодавців

Об’єднання наймачів – це об’єднання ФО та ЮО некомерційного характеру, який утворюється в добровільному порядку. Формування такого роду структур реалізується для представлення та захисту актуальних інтересів їх учасників в областях профосвіти, охорони здоров’я, страхування і так далі, а також у відносинах соціально-трудової спрямованості. Діяльність даних організацій регламентується за допомогою Закону «Про об’єднання наймачів», за яким наймачі класифікуються у відповідності з галузевим і територіальним ознаками.

Інші об’єднання

Об’єднання спілок професійної спрямованості – об’єднання профспілок в добровільному порядку за територіальним принципом. Важливо знати, що, крім державних актів законодавства, які займаються регулюванням діяльності всіх об’єднань ЮО, існує закон федерального значення, виданий у 1996 р.

Торгово-промислова палата – союз і недержавної некомерційної природи, що включає в себе більше тридцяти учасників. Необхідно доповнити, що останні об’єднуються для захисту власних інтересів, а також поліпшення економічної та зовнішньоторговельної ситуації в країні. Слід зауважити, що рід діяльності розглянутої структури регулюється через відповідний федеральний закон.

Нотаріальна палата – об’єднання нотаріусів, обумовлене професійним характером. Важливо мати на увазі, що членство в такого роду палаті вважається примусовою для приватних нотаріусів. Крім цього, діяльність представлених об’єднань регулюється шостий головою нормативно-правового акта, номер якого 4462-1.

Що трапляється рідше?

Важливо зауважити, що об’єднання ЮО може бути втілено не тільки у формах, які перераховані раніше. Так, при необхідності є можливість переоформлення асоціації у наступні форми ЮЛ:

 • Автономна некомерційна структура – об’єднання, яке виключає членство. Зазвичай формується воно для надання послуг в соціальній області без отримання певної суми прибутку.
 • Громадське об’єднання – вид об’єднання юридичних осіб або добровільно створена самоврядна організація. Як правило, її завдання полягають у реалізації спільних інтересів беруть участь в об’єднанні.
 • Фонд – об’єднання, розвивальна діяльність на основі добровільних внесків спрямованості і виключає членство. Переважною метою формування тут є реалізація завдань, які корисні для окремих соціальних груп або суспільства в цілому.
 • Об’єднання без утворення юридичної особи.

Коло учасників

Для початку потрібно відзначити, що учасники асоціації наділені правом виступу в будь-ЮО. У відношенні членів союзу сьогодні є єдине обмеження. У відповідності з ним союз може бути створений або з участю комерційних структур, або виключно некомерційних. Важливо знати, що при вступі до назване об’єднання структура в будь-якому випадку зберігає повну правоздатність, у межах якої вона має право вступу навіть у більш ніж одне об’єднання ЮО (хоч це є зазвичай обмеженням). Як правило, учасники нового об’єднання наділяються абсолютно рівними правами (коли інші обставини не передбачаються законодавством), серед яких:

 • Право користування послугами союзу абсолютно безкоштовно.
 • Право реалізації управлінських функцій.
 • Право отримання нових відомостей про стан об’єднання.
 • Право отримання доступу до фінансової та бухгалтерської документації.

Відповідальність

Необхідно відзначити, що здійснюють певну діяльність в об’єднанні учасники несуть відповідальність, що відноситься до зобов’язань організації з субсидіарного принципом. Цікаво, що розміри її виявляються за допомогою установчої документації.

Учасники союзу, так чи інакше, зобов’язуються направляти членські та інші майнові внески, коли дане положення вказується у статуті нової структури. Слід зауважити, що учасники наділені абсолютним правом залишати організацію тоді, коли знайдуть це дія необхідним. Із-за чого все так просто? Тут ніяких внесків або виплат не провадиться (в цьому і справа). Тим не менш у відповідності з чинним цивільним законодавством категорія членства в союзі є невідчужуваною, а наслідки відходу у будь-якому випадку встановлюються статутний документацією.

Установа ЮО

Необхідно знати, що формування ЮО, так чи інакше, регламентується за допомогою законодавчого акта федерального рівня під сьомим номером. Союз або асоціація вважаються створеними виключно після їх реєстрації. В цілях успішної реєстраційної процедури потрібно хоча б 2 учасника (засновника). За правилами вони повинні придумати ім’я об’єднанню, яке обов’язково буде включати слова «асоціація» чи «союз». Крім цього, засновникам необхідно визначити особливості та основні цілі діяльності, а також підготувати папери, наведені в наступному розділі.

Документація

Для реалізації реєстрацію об’єднання ЮО потрібна наступна документація:

 • Заявний документ, оформлений згідно з формою РН0001.
 • Статутний документ, а також рішення з приводу створення нової структури.
 • Папір, що підтверджує вчинення учасниками операції по оплаті державного мита.
 • Відомості щодо юр. адреси.
 • Відомості безпосередньо про засновників об’єднання.

Що ж робити далі?

Після виконання реєстраційної процедури в Мін’юсті засновникам потрібно присвоїти ІПН та код КОАТУУ, а також придбати виписку з державного реєстру ЮО, документи з фонду обов’язкової процедури по страхуванню, а також з пенсійного фонду. Крім цього, слід створити розрахунковий рахунок для ефективного функціонування об’єднання. Тим не менше про останньому моменті потрібно повідомити державні служби з податків і зборів як можна раніше.

Єдиною і головною установчої папером, створюваного організацією, є статут. Приймається він учасниками асоціації згідно з загальним рішенням. На основі статуту встановлюється одноосібний орган виконавчої влади. Важливо знати, що без останнього функціонування нового об’єднання нездійсненно. Слід доповнити, що досить важливим органом керівництва є збори засновників структури.

Comments are closed.