Наказ про роботу у вихідний день: зразок. Вихідні, святкові дні. Оплата роботи у вихідний день: трудовий кодекс

4

Вихід на роботу у вихідні, святкові дні може мати місце внаслідок виробничої необхідності, невідкладних ремонтних робіт або виконання службового завдання, носить складний характер. Так, у Трудовому кодексі Російської Федерації передбачається можливість виклику працівника при строгому умови згоди з його боку. У даній статті ви дізнаєтеся про всі аспекти роботи у вихідні, святкові дні або в нічні години. Крім цього, у читача є можливість побачити відображає наказ про роботу у вихідні дні зразок та ознайомитися з іншою документацією, актуальною для поточної теми.

Загальні відомості

На сьогоднішній день робота у святкові і вихідні дні для більшості структур – не що інше, як виробнича необхідність. У відповідності з російським законодавством в даний час допускається можливість здійснення трудової діяльності в офіційно неробочі дні строго по наступних випадках:

 • Певні вимоги виробничо-технічної природи з боку робочого процесу.
 • Гостра потреба в галузі обслуговування населення (кафе, ресторани, магазини, транспорт, медицина і так далі).
 • Навантажувальні та ремонтні роботи, що носять невідкладний характер.

Важливо відзначити, що наказ про роботу у вихідний день передбачає при таких серйозних обставинах спеціальні правила щодо виклику співробітників для здійснення трудової діяльності. Крім цього, їх робота, так чи інакше, підлягає компенсації понад покладеного часу. Які ж нюанси в будь-якому випадку необхідно мати на увазі? Відповідь на дане питання можна знайти в наступних главах.

Коли дозволено і коли заборонено

Сьогодні робота в вихідні дні (ТК РФ ст. 113 ч. 1) практично у всіх випадках заборонена. Однак, як і в будь-яких правилах, тут є винятки, згідно з якими російським законодавством наймачеві надається право залучення своїх працівників до здійснення трудової діяльності в ці дні.

Таким чином, зважаючи на виникнення непередбачуваної роботи, від термінового виконання якої при будь-яких обставин залежить нормальна діяльність організації в цілому, однак запланувати і спрогнозувати її раніше було неможливо з боку керівництва, наймач вправі викликати працівника у вихідні. Тим не менш наведена ситуація обов’язковим чином передбачає письмову згоду працівника відповідно до частини другої статті 113 російського Трудового кодексу.

Наприклад, залучити до роботи у вихідний день можна співробітників бухгалтерії під час здачі бухгалтерської звітності. Так, за кілька днів або напередодні передбачуваного виходу працівник зобов’язується оформити згоду на здійснення трудової діяльності в дні відпочинку письмово. Важливо доповнити, що часовий період, за який необхідно попередити співробітника, законодавчим чином на сьогоднішній день не встановлено. Тоді, коли письмова згода працівника на здійснення трудової діяльності у вихідні, святкові дні наймач отримати не встиг (наприклад, співробітник погодився, однак тільки усно), здійснити дану операцію є можливість і необхідність саме в той день, коли він виходить на роботу.

Сувора обов’язок

Крім наведеної вище інформації, в даний час існують ситуації, коли працівник зобов’язується вийти на роботу у свята або вихідні дні навіть тоді, коли він не давав власного згоди на це. Серед них наступні пункти:

 • Вихід на роботу для усунення або запобігання наслідків стихійного лиха, виробничої аварії або катастрофи.
 • Робота у вихідні дні (ТК РФ) для запобігання псування або знищення майнових комплексів наймача, муніципального або державного майна, а також нещасних випадків.
 • Вихід на роботу для виконання доручень, необхідність чого обумовлюється введенням воєнного чи надзвичайного стану, а також робіт невідкладного характеру за умови надзвичайного роду обставин, тобто при лихо або його загрозу. Сюди можна віднести пожежа, повінь, голод, землетрус, епідемію або эпизоотию. Крім перерахованих обставин, необхідно звернути увагу й на інші випадки, які так чи інакше ставлять під загрозу нормальні умови життя або безпосередньо життя соціуму (його частини). Необхідно доповнити, що порядок залучення до роботи у вихідні і святкові дні в даному випадку регламентований пунктами 1-3 частини третьої статті 113 російського Трудового кодексу.

Корисні сервіси та додаткові відомості

Коли ж на законодавчому рівні можлива понаднормова робота у вихідний день? Сьогодні дізнатися, який день у поточному 2017 році є святковим, вихідним або скороченим, є можливість у виробничій календарі. Саме за допомогою його можна заволодіти інформацією з приводу норми робочих годин на квартал, місяць або тиждень за умови різної тривалості робочого тижня.

Слід звернути увагу на те, що наказ про роботу у вихідний день не передбачає прирівнювання роботи в неділю або суботу у відповідності з графіком змінності до здійснення трудової діяльності у вихідні дні. Тоді, коли зміна випадає на свято, актуально застосування положень статті 113 російського трудового законодавства. В даний час судові органи підкреслюють, що свята є такими для абсолютно всіх співробітників різних компаній, що не залежить від того, чи передбачена робота в ці дні в графіку змінності.

Таким чином, при залученні до здійснення трудової діяльності працюючого в режимі змінності у святковий день (навіть тоді, коли цей день виявлений у відповідності з графіком як робочий) оплата праці провадиться у підвищених розмірах.

Актуальна для виклику працівника документація

На сьогоднішній день основною папером, яка служить підставою для притягнення працівника до здійснення трудової діяльності в неробочі і вихідні дні, є наказ про роботу у вихідні дні (зразок представлений вище). Дане положення відповідає частині восьмій статті 113 російського трудового законодавства. Важливо зазначити, що оформлення його виробляється в довільному вигляді. Проте практика показала, що наказ про роботу у вихідний день чи свято включає певні вимоги, актуальні безпосередньо в процесі оформлення. Серед них наступні пункти:

 • Обов’язкове зазначення прізвища, імені, по батькові співробітника.
 • Конкретні дні, коли працівник повинен працювати.
 • Наказ про роботу у вихідний день також включає структурний підрозділ, де співробітник буде здійснювати трудову діяльність.

Для того щоб уникнути можливих суперечок і розбіжностей, доцільним є складання наказу в двох примірниках і видача одного паперу працівнику під підпис. Так, у двох сторін буде документальне підтвердження даного виклику, і в разі необхідності наймач зможе пред’явити доказ того, що працівник був повідомлений з приводу виклику в вихідний або святковий день. Крім цього, можна попросити оформити згоду працівника на роботу у вихідний день окремої папером. Необхідно доповнити, що її складання також відповідає довільній формі.

Актуальні сьогодні форми

Важливо відзначити, що сьогодні час роботи у вихідні та святкові дні, а також інші умови визначаються наказом, складеним у відповідності з однією з двох форм:

 • Т-12 «Табель розрахунку оплати праці та обліку часів роботи».
 • Т-13 «Табель обліку часу роботи».

До речі, в даний час існує і третій варіант оформлення наказу, проте він використовується набагато рідше. Так, можна передбачити в папері, оформлюваної безпосередньо керівником, два рядки для проставлення співробітником підписи: «Згоден» і «Не згоден». В текст наказу повинна бути включена цитата з частини другої статті 113 російського трудового законодавства із зазначенням права працівника на відмову від здійснення трудової діяльності у вихідні або святкові дні. До речі, у разі згоди співробітникові передбачається компенсаційна виплата або відгул за роботу у вихідний день (ТК РФ).

Необхідно зазначити, що здійснення трудової діяльності співробітником у свята або вихідні дні також потрібно відображати в табелі обліку часу роботи (наведені вище уніфіковані форми). Для цього необхідно у відповідній графі під датою у верхній частині комірки проставити код з літер «РВ» або з цифр «03». Він говорить про тривалість роботи у святкові і вихідні дні. У нижній частині клітинки потрібно вказати конкретну кількість годин, які відпрацював працівник у цей день.

Оплата роботи у вихідний день (Трудовий кодекс РФ)

В даний час за допомогою чинного законодавства передбачається два варіанти того, щоб компенсувати роботу працівників у святкові та вихідні дні. Серед них наступні пункти:

 • Надання додаткового дня для відпочинку і стандартна оплата дня.
 • Подвійна оплата роботи у вихідний день (Трудовий кодекс ст. 153).

Необхідно відзначити, що варіант отримання компенсації вибирається безпосередньо працівником. Він має право оформити окремий заявочний документ вже після відпрацьованого вихідного, святкового дня або вказати необхідні відомості у злагоді, яке оформляється письмово і подається до виходу на роботу.

Доплата за роботу

Якщо торкнутися теми конкретного розміру доплати, то він складається в залежності від оплати праці працівника. Так, щодо відрядників компенсаційна виплата повинна встановлюватися у розмірі, що дорівнює або перевищує подвійну відрядну розцінку, а щодо тих, чия праця оплачується у відповідності з денними (часовими) тарифними ставками – в розмірі, що дорівнює або перевищує подвійну ставку. Крім цього, нічна робота у вихідний день визначається правилами, які встановлює безпосередньо роботодавець. Дані положення регламентуються частиною першою статті 153 чинного трудового законодавства Російської Федерації.

Доцільним буде розглянути на конкретному прикладі, яким чином наймач зобов’язується оплатити роботу в свято для різних категорій працівників тоді, коли останні вибрали компенсаційну виплату, а не додатковий вихідний день.

Приклади

Отже, для початку корисним буде ознайомитися з розрахунком розміру компенсаційної виплати за роботу в святкові і вихідні дні в разі відрядної оплати трудової діяльності. Співробітник Х працює як кур’єр. У травні поточного року він розвіз товарну продукцію у відповідності зі 109 адресами. При цьому він здійснював власні трудові обов’язки 01.05.2017 і 09.05.2017. Ні для кого не секрет, що це дні вважаються святковими. Кур’єр справив чотирнадцять виїздів протягом двох днів. При цьому розмір оплати будь виїзду становить 250 рублів.

Розрахувати основну заробітну плату за травень за винятком обліку роботи у свята можна наступним чином: (109 — 14) х 250 = 23 750 рублів. Доплата за здійснення трудової діяльності 01.05.2017 і 09.05.2017 становить: 14 х 250 х 2 = 7000 рублів. Так, загальна сума заробітної плати кур’єра дорівнює 30 750 рублів.

Крім того, доцільним буде провести розрахунок розміру компенсаційної виплати за роботу в святкові і вихідні дні у випадку оплати праці згідно з годинною тарифною ставкою. У травні поточного року співробітник відпрацював 151 годину. Необхідно брати до уваги, що він виконував власні трудові обов’язки також у суботу (20.05.2017) і відпрацював вісім годин. При цьому годинна ставка дорівнює 350 грн. на годину.

Так, основна заробітна плану за місячний період, якщо не брати в облік роботу у вихідний день, становить: (151 — 8) х 350 = 50 050 рублів. Доплата за здійснення трудової діяльності у вихідний день дорівнює: 8 х 350 х 2 = 5600. Таким чином, загальна сума заробітної плати кур’єра за травень поточного року становить 55 650 рублів.

Необхідно звернути увагу, що за допомогою чинного трудового законодавства Російської Федерації встановлюється лише мінімальна сума доплати за здійснення трудової діяльності у святкові та вихідні дні. Конкретну суму структура вправі встановити самостійним чином, прописавши це положення в трудовому (колективному) договорі. Крім того, російським податковим законодавством дозволяється враховувати абсолютно всю суму доплати у витратах на заробітну плату для обчислення податку на прибуток фізичних осіб.

Компенсація як додатковий день відпочинку

У заключній главі доцільним буде розглянути такий варіант компенсації роботи у свято або вихідний день, як додатковий день відпочинку. Проте в даному випадку необхідно обов’язково взяти до уваги кілька нюансів. Спочатку слід відзначити, що на отримання такої компенсації співробітник так чи інакше зобов’язується виявити власну згоду допомогою оформлення відповідної заяви у довільній формі. Необхідно доповнити, що вказати актуальну інформацію також можна письмової згоди на здійснення трудової діяльності у святковий або вихідний день. У чинному трудовому законодавстві Російської Федерації на сьогоднішній день не міститься прямої вказівки, проте судові органи підкреслюють, що звичайного підпису в наказі з приводу виклику співробітника у святковий або вихідний день недостатньо для того, щоб надати йому додатковий день відпочинку.

Крім цього, саме наявність згоди у письмовій формі з боку працівника на отримання додаткового відпочинку так чи інакше дозволить у майбутньому уникнути можливих суперечок і розбіжностей з співробітником, а також підтвердити факт обрання їм іменного цього виду компенсації. Важливо відзначити, що в чинному трудової законодавстві Російської Федерації немає суворого вказівки на те, коли наймач повинен надати працівникові дня відпочинку. Саме тому останній має право запросити абсолютно будь на власний розсуд день.

У тому випадку, коли співробітник вирішує звільнитися, проте робота в свято або вихідний залишається для нього некомпенсованої додатковим днем відпочинку або у матеріальному плані, то йому повинна спрямовуватися грошова компенсація. Тоді, коли співробітник самовільним чином взяв «вихідний», заздалегідь не погодивши це з наймачем, дане поведінка, як правило, визнається прогулом, а значить, мова йде вже про дисциплінарне стягнення (зазвичай, у вигляді пояснювальної записки безпосередньо з боку винного працівника). Тут вже все залежить виключно від серйозності трудових обов’язків працівника, тому що три основних види дисциплінарних стягнень, які відомі на сьогоднішній день (пояснювальна, догана або звільнення), застосовуються в різних випадках.

Comments are closed.