Ліцензування керуючої компанії в сфері ЖКГ. Закон про ліцензування управляючих компаній

В даний час обов’язковим є ліцензування керуючої компанії (КК) у сфері ЖКГ. Важливо визначити, які вимоги повинні пред’являтися до КК, яку документацію слід надати з метою отримання дозволу, які підстави для позбавлення ліцензії КК і відповідальність за порушення закону.

Що таке ліцензія?

Отже, під ліцензією розуміється документ, який видає місцевий орган державної влади, він, у свою чергу, повинен відповідати вимогам закону про ліцензування управляючих компаній та надавати право керувати багатоквартирними будинками. Серед прав виділимо здійснення повного спектру послуг, які відносяться до управління. Сьогодні відбувається видача двох видів ліцензій. Це відноситься до всіх керуючих компаній і ТСЖ.

У відповідності з законом про ліцензування управляючих компаній у сфері ЖКГ, управління багатоквартирними будинками здійснюється за дозволом (ліцензією), за винятком здійснення управління ТСЖ або іншої уповноваженої на це компанії.

Вимоги

Особа, яка претендує на отримання даного дозволу, повинна відповідати наступним вимогам:

 • Повинна бути реєстрація ІП або ТОВ.
 • Посадова особа ТОВ або ІП повинен мати кваліфікаційний атестат, який видається на термін до п’яти років. Відповідно, на підставі екзаменаційних результатів. Здає іспити безпосередньо посадова особа ліцензійної комісії. При цьому необхідно відповісти на кілька питань за короткий проміжок часу. З усіх питань більша частина повинна бути вірною.
 • Посадова особа ТОВ або ІП не повинно мати непогашену судимість за економічні злочини різного роду тяжкості.
 • Не повинно бути даних про посадову особу ТОВ або ІП в реєстрі про осіб, чиї ліцензії були анульовані, або зовсім була застосована адміністративна відповідальність стосовно управителя.
 • Не повинно бути анульовано раніше виданий дозвіл на управління багатоквартирним будинком.
 • Що ще передбачає ліцензування керуючої компанії?

  Заява на отримання ліцензії заповнюється із зазначенням сайтів, інших джерел інформації, де одержувач оповідає про власну діяльність.

  Робота комісій

  Ліцензування КК здійснюють регіональні комісії. Серед членів комісії слід виділити представників державної влади, громадських організацій. Раніше передбачалося включити в число таких представників учасників СРО. При здійсненні ліцензування управляючих компаній у сфері ЖКГ необхідно залучити приблизно двадцять осіб з метою прийняття рішень. Але фактично залучити можливо лише третину від названої кількості. Атестацію на предмет володіння знаннями в області чинного законодавства РФ проводить безпосередньо та сама комісія при використанні тестового матеріалу. Особа, яка планує пройти атестацію, у свою чергу, відповідає за майно будинку. Це може бути і співробітник КК. Зазвичай на атестацію з КК відправляють начальників підрозділів, які несуть відповідальність за обслуговування будинків.

  Здається кваліфікаційний іспит для ліцензування управляючих компаній ЖКГ.

  Присутність у всіх суб’єктах

  Основні повноваження по ліцензуванню ЖКГ даний закон покладає на ліцензійні комісії. Вони повинні бути присутніми у всіх суб’єктах. Ліцензійні комісії зобов’язані приймати кваліфікаційний іспит і вирішити питання видачі дозволу або пред’явити відмова від цього. До цієї комісії входять громадські представники. З них 1/3 припадає на частину СРО, громадські об’єднання, інші некомерційні організації, які здійснюють житловий контроль. Отже, держава прагне до посилення значення громадського контролю в структурі ЖКГ.

  Ким регулюється ліцензування керуючої компанії?

  Хто видає ліцензії?

  Видача ліцензій для керуючих компаній відбувається на підставі постанови Уряду РФ від 28.10.2014 року № 1110. Ця постанова затверджує положення щодо ліцензування діяльності керуючих компаній по багатоквартирним будинкам.

  Звернення у вигляді заповнення заяви на отримання ліцензії повинен розглядатися в лицензирующем органі. Сюди важливо прикріпити дублікат кваліфікаційного атестата, опис документів. Держмито становить тридцять тисяч рублів. Така заява підлягає розгляду органом державного житлового нагляду в строки, що не перевищують тридцяти днів з моменту його надходження. Період створення відповідного наказу із змістом інформації щодо того, надавати ліцензію чи ні, не повинен перевищувати 45 днів з моменту надходження заяви.

  Відповідне рішення повинно прийматися відповідно думку комісії з ліцензування управляючих компаній. Відмова у видачі ліцензії може вчинити, коли індивідуальний підприємець або ТОВ не мають ніяких відповідностей з пред’явленими вимогами до осіб, які мають право претендувати на отримання ліцензії, або надали неправдиві відомості та документи.

  Втрата ліцензії

  Бувають випадки, при яких керуюча компанія може втратити ліцензію. В аналізованому законі передбачені деякі положення з метою збільшення рівня відповідальності КК. До них відноситься те, що можлива втрата прав на управління будинком керуючою компанією у випадку, якщо протягом року не буде виконано припис органу державного житлового нагляду.

  Також важливо відзначити, що керуюча компанія може бути позбавлена ліцензії. Таке рішення приймається судовим органом за заявою вищезгаданого органу нагляду.

  Перевірка заявника

  Підкреслимо, що ще при прийнятті рішення органом нагляду про видачу ліцензії на управління багатоквартирними будинками претенденту здійснюється перевірка даного заявника, де подаються запити до МВС, ИФНС, Міністерство будівництва і ЖКГ, а також передбачено отримання інформації з Казначейської служби для перевірки наданих відомостей від заявника. Регіональне міністерство заповнює реєстр про осіб, які були позбавлені ліцензії і несли адміністративну відповідальність як дискваліфікації. Електронні відомості здатні прискорити процес перевірки. Процес ліцензування є публічним. У деяких суб’єктах ліцензійні комісії має право витребувати дані з інших підрозділів, а в інших суб’єктах претенденти на отримання ліцензії самостійно подають запити із належною оплатою за підсумкову роботу. Таке свого роду нераспределение потребує доопрацювання з боку і ліцензійних комісій та органів нагляду у сфері ЖКГ по 255 ФЗ.

  Реєстр

  Органами влади ведеться загальнодержавний та регіональний реєстр осіб, які отримали ліцензію, кваліфікаційний атестат на управління будинком. Загальнодоступні відомості, що містяться в реєстрах:

  • про видачу ліцензій;
  • про отримувачів ліцензій;
  • про осіб, які були дискваліфіковані за порушення ліцензійних умов.

  Крім цього, в даний час створюються регіональні та загальнофедеральні реєстри. Отримавши дозвіл, кожен дізнається про те, які будинки знаходяться під безпосереднім управлінням їх компанії. У разі прийняття на себе відповідальності за управління багатоквартирним будинком як доповнення необхідно внести зміни у вигляді додатка до ліцензії. Отримання дозволу знов не потрібно. Видача ліцензії здійснюється одноразово, продовжувати або переоформляти її не потрібно.

  Контроль

  Мінрегіону здійснює контроль за системою ліцензування. Перевірка в області виконання вимог до ліцензування КК здійснюється у плановому та позаплановому порядку. Планова перевірка здійснюється цим міністерством, позапланова, на підставі заяв зацікавлених у цьому осіб.

  Штрафи

  Важливий аспект у даному законі – це розмір штрафів при його невиконанні. Наприклад, за здійснення діяльності у сфері управління багатоквартирними будинками у відсутності отримання ліцензії передбачено покарання у вигляді штрафу: посадовим особам — 50000-100000 рублів або проведення дискваліфікації на період до 3 років, відповідно, підприємцям 150000-250000 тисяч рублів або дискваліфікація до 3 років, юридичним особам — 150000-250000 рублів.

  Вимоги до керуючої компанії при ліцензуванні повинні обов’язково дотримуватися.

  Адміністративний штраф може бути призначений і для учасника ліцензійної комісії. Наприклад, за неосновательное прийняття рішення щодо видачі, або необґрунтовану відмову в отриманні ліцензії передбачений штраф для посадових осіб в розмірі 50000-100000 рублів. Це підтверджує 255 ФЗ.

  Висновки

  Таким чином, після аналізу законодавчих аспектів щодо ліцензування управляючих компаній невідомо, як його вступ відображено на якості послуг, які надаються цими компаніями. Головне значення даного нормативного акта полягає саме в залишенні на ринку тих компаній, які в сумлінному порядку найбільш якісно і чесно виконують власні обов’язки управління багатоквартирним будинком. Проте це робить важким функціонування тих компаній, які часто порушували умови закону і несли адміністративну відповідальність за ці порушення.

  Власники квартир мають право самостійно вирішити питання про залишення керуючої компанії або її заміні, відмову від її послуг. При цьому найбільша частина відповідальності покладається на органи державного житлового нагляду, адже їхні обов’язки полягають у здійсненні видачі або позбавлення ліцензій, а також здійснення ліцензійного контролю. Отже, керуючі компанії повинні строго дотримуватися всі приписи, отримані ними від вищезгаданого органу контролю, оскільки за недотримання умов цих приписів також передбачена адміністративна відповідальність.

  Ми розглянули, як проходить ліцензування керуючої компанії.

  Comments are closed.