Колективне страхування СРО. Вид страхування саморегулівної організації

Всі будівельні співтовариства повинні за пропозицією держави створити СРО (розшифровка – саморегулівна організація). Це дозволить створити надійну систему контролю якості при проектуванні і будівництві, що, відповідно, забезпечить безпеку на будь-якому його етапі. Страхування СРО в будівництві необхідно, щоб уникнути ситуацій, при яких можливе заподіяння шкоди стороннім особам. Адже від нещасних випадків повністю відгородитися не вийде.

Виправдана міра

Для вступу в таку організацію підприємство повинно підтвердити свою фінансову спроможність, тому в обов’язковому порядку укладається договір страхування. На будь-якій стадії діяльності СРО в будівництві можуть виникати ризики, що спричинюють різні незаплановані витрати. Тому страхування при веденні будівельних робіт — обов’язкова умова. У разі виникнення незапланованих витрат у будівельної фірми, тільки у страховика є можливість компенсувати їх у повному обсязі. Укладаючи договір страхування, організація може не тільки використовувати методики довгострокового планування, але і з плином часу підвищувати свою фінансову захищеність. Сам по собі вид страхування саморегулівної організації значно зменшує ризики. Крім звичного страхування цивільної відповідальності, сьогодні практикується такий варіант, як колективне страхування для СРО. Ми розповімо про те, що це таке, спробуємо розібратися в тонкощах питання.

Завдання страхування саморегулівних організацій

Цивільна відповідальність членів СРО полягає в організації фінансової захисту учасників СРО з використанням інструментарію страхування. А також певною захисту компенсаційних коштів незалежно від величини збитку, нанесеного членами СРО фізичним і юридичним особам, а також об’єктам майна або навколишнього середовища, представників флори і фауни, архітектурно-культурних об’єктів. На практиці це означає, що страхування є вельми вигідну підприємство як для компаній, так і для СРО. У зв’язку з цим, коли мова заходить про відшкодування шкоди в особливо великих розмірах, то відразу ж з’являється думка про те, що колективне страхування – нагальна необхідність і дуже ефективний інструмент.

Колективне страхування СРО

Що це таке? Як правило, учасниками СРО (розшифровка — саморегулівна організація) розробляється модель подвійного захисту компенсаційних фондів, яка дає уявлення про особливості роботи представленої системи. Побудова такої моделі страхування складається з двох частин. Перша частина представлена індивідуальною страховкою, а друга договором колективного страхування СРО цивільної відповідальності. Таким чином, індивідуальні страховки необхідні в цілях забезпечення учасників СРО захисту від можливого збитку, що може виникнути в ході роботи. А в результаті дії договору за програмою колективного страхування, захищеним виявляється кожен член СРО від відшкодування збитків, що становлять суми, які найбільше страхових виплат, встановлених в індивідуальних страхових договорах.

Також така форма страхування являє собою істотну захист від можливого великого збитку від великих катастроф, викликаних робітниками. Фахівцями наголошується, що при такому способі здійснення колективного страхування СРО виникає можливість значного зменшення небезпеки фінансових втрат для підприємств малого і середнього бізнесу. Так як їх коштів зазвичай не вистачає для забезпечення безпеки від заподіяння великого шкоди.

Можливість внесення поправок

Також учасниками СРО та страховиками, можуть бути внесені зміни в текст колективного договору страхування. Це уточнення меж відповідальності страховиків щодо кожного із страхових випадків, а також їх числа. Такі домовленості є абсолютно виправданими, а крім того, вони істотно зменшують вартість страхових послуг.

Доводи «проти» такого страхування

Опоненти називають кілька причин, які говорять проти колективного страхування СРО. За загальним договором страхування можуть обмежуватися права членів організації на вільний вибір страховиків. Тарифи страхових компаній при страхуванні цивільної відповідальності визначені таким чином, що враховується обсяг і види роботи, наявність досвіду та хорошої репутації страхувальника, кількісний склад і рівень професіоналізму працівників, може прийматися до уваги навіть ділова репутація компанії, а також і інші фактори. При цьому підсумкова сума колективного страхування СРО іноді істотно зростає.

Доводи «за» захист

По складу СРО являють собою співтовариство компаній середнього рівня або зовсім маленьких. У більшості випадків тут вибір між мінімальним внеском і максимально можливої страховою премією. Наприклад, при мінімальної страхової суми, яка згідно з індивідуальним договором страхування становить 3000000 рублів, сума щорічної страхової премії буде налічувати від восьми до десяти тисяч рублів. Якщо в СРО налічується сто учасників, то вони можуть зібрати компенсаційний фонд у розмірі 30000000 рублів. Якщо учасники СРО уклали колективний договір з оформленням єдиного страхового полісу, в цьому випадку сукупна страхова сума за договором страхування буде налічувати 150000000 рублів, якщо сума страхової премії становить близько 30 000 рублів щороку. Також існує ліміт відповідальності до 30000000 рублів або на настання одного страхового випадку, або на кожного з членів СРО.

Двостороння зацікавленість

Таким чином, використання компенсаційного фонду можливе тільки в самому крайньому випадку. Така схема дозволяє витрачати досить невеликі суми (близько сорока тисяч рублів щорічно), але при цьому надійно забезпечувати безпеку компенсаційного фонду саморегулівної організації. Також з метою зменшити ризики страховиків у колективному договорі додається пункт про франшизу, сума якої буде дорівнює страховій виплаті згідно з індивідуальним договором. Зацікавленість страхових компаній виражається в активних пропозиціях все більшого числа аргументів на користь колективного страхування.

Висновок

Сьогодні існують можливості встановлення різних страхових внесків та премій для організацій, що беруть до уваги наявність індивідуальних особливостей учасників СРО. Серед численних пропозицій страхових компаній є варіанти комбінованого страхування, особливості якої виявляються у поєднанні колективних та індивідуальних договорів. Метою в даному випадку буде оптимізація тарифів на страховий захист, яка стосується як невеликих за обсягом, так і цілком вагомих збитків. У договір можна внести найменування всіх організацій-учасників СРО, чию відповідальність страхують. При цьому необхідно вказівку загального ліміту за договором, а також уточнення по подлимитам кожного з учасників. Така схема приймається відповідно всім загальноприйнятим стандартам якості. Для самої страхової компанії різниця між оформленням індивідуальних договорів страхування і колективних не суттєва.

Comments are closed.