Ключові функції політики в суспільстві

0

Під терміном «політика» прийняти розуміти керівництво, що допомагає приймати рішення і здійснювати дії, що полегшують шлях до досягнення наміченої мети. При цьому в осіб, які здійснюють її, залишається необмежена свобода дій.

Сутність політики

Філософ Платон першим визначив суть політичного мистецтва. Він розглядав його як навик складати з індивідуальностей єдине державне ціле.

Сутність політики полягає у формуванні сфери спільних інтересів і соціального блага. Вона реалізує інтегративну функцію і виступає у ролі мистецтва приведення інтересів різних груп до єдиного цілого.

Політику прийнято вважати прикладною сферою діяльності, призначеної приймати конкретні рішення в певних умовах, тобто вона щоразу знаходить різні виходи із ситуацій.

Практикуючі політики займаються пошуком тимчасових рішень, але це не означає, що дана сфера діяльності не бере на облік вічні закони науки і філософії, вони також значимі. Саме базові моделі та поняття служать кордоном, за які дипломатичні рішення не повинні виходити, вписуючись в моральні принципи. Вища сутність політики полягає у реалізації сенсу людського життя.

Функції в державі і суспільстві

Роль і значення політики як соціального інституту обумовлюється обов’язками, виконуваними в суспільному середовищі. Функції політики і їх кількість залежать від умов розвитку конкретного суспільства.

В ідеалі соціум – це збалансована система, узгоджена всередині, яка з’єднує різні сфери людського життя. Кожна галузь допомагає індивідууму реалізувати потреби з використанням специфічних для неї методів. Але дуже часто члени перехідних або традиційних товариств незрілість деяких галузей компенсують великим впливом політики. У таких ситуаціях вона починає виконувати свої функції й поступово втручається у всі сфери громадянської життєдіяльності. А це провокує різке зменшення шансів для індивідуумів на самореалізацію особистості.

Соціум, що розвивається з використанням політико-ідеологічних методів, дещо обмежений у розвиваючих ресурсах, але все ж має шанси досягти великих успіхів. Такі товариства, як правило, йдуть не від розвитку внутрішньої мотивації — натомість вони використовують зовнішню, тобто насильство та страх. Нижче розглянемо, які існують функції державної політики.

Ключове призначення політики

Сучасне суспільство формує основні функції політики, без яких воно просто не може нормально розвиватися.

Розглянемо їх перелік:

 • Функція забезпечення ефективності діяльності та мобілізації. Формулюючи цілі, що мають велике значення, політика реалізує їх, створюючи вдосконалений механізм мотивації. Також вона надає людині ефективний спосіб задовольнити соціальні потреби і навіть поміняти соціальний статус.
 • Функція забезпечення стабільності соціуму та його цілісності. Реалізується завдяки здатності політики визначати орієнтири проектів майбутнього, їх соціальну спрямованість і забезпечувати необхідними ресурсами.
 • Регулятивна та управлінська функції політики. Завдяки висловом значущих інтересів і потреб невеликих скупчень людей в суспільстві вдається забезпечити взаємодію цих сфер життєдіяльності, впливаючи на них через прийняття рішень політичної спрямованості. Саме вплив на прямі інтереси соціальних груп допомагає політиці регулювати і управляти процесами в суспільстві через насильство і примус.
 • Функція політичної соціалізації. Включення особистості в соціальні відносини надає шанс реалізувати індивідуальні або групові інтереси. З часом індивід накопичує досвід і навички перетворення, які допомагають ефективно виконувати необхідну роль.
 • Гуманітарна функція. Використовується для забезпечення свобод і прав індивідуумів, організованості, миру між громадянами.
 • Функція раціоналізації. Полягає у виробленні політикою загальних механізмів і правил для реалізації інтересів — як індивідуальних, так і суспільних.
 • Вищеописані функції політики допомагають раціоналізувати конфліктні ситуації та розв’язувати їх цивілізованим шляхом.

  Висновок

  Політика – це явище, яке може мати у своєму потенціалі явні і латентні функції, здатні видозмінюватися залежно від взаємодіючих суб’єктів діяльності.

  Comments are closed.