Інвентаризація фінансових вкладень: акт інвентаризації, проведення

Процес проведення перевірки організаціями з боку або власними силами компанії з питання розміру реально витрачених коштів на придбання та утримання цінних паперів, а також правильності наданих даних і заповнення фінансової звітності називається інвентаризація фінансових вкладень.

Поняття

Фінансові вкладення – це інвестиції в початкові капітали компаній, цінні папери, різні витрати, які йдуть на отримання державних грошових документів, видані позички.

До фінансових інвестицій відносять:

 • грошові документи держави;
 • грошові документи організацій і підприємств;
 • акційна участь в початковому капіталі будь-якої компанії;
 • якусь частину акцій компанії;
 • депозитний рахунок;
 • дебіторську заборгованість, права на яку прийшли на підставі конкретного договору.

Класифікувати фінансові вкладення можна наступним чином:

1. За впливом на статутний капітал:

 • формують: акції, інвестиційні договори і т. д.;
 • не формують: облігації, ощадні договору і т. д.

2. За формою власності:

 • державні;
 • приватні.

3. За строками погашення:

 • довгострокові: діють понад 12 міс.;
 • короткострокові: діють до року.

Що перевіряють

Інвентаризація фінансових вкладень, її регламент, термін і список об’єктів, що перевіряються, встановлюються законодавством і визначаються самою компанією. Щоб в подальшому не виникало зайвих питань, всі нюанси цього процесу краще зафіксувати в обліковій політиці компанії.

Перед тим як почати перевірку, треба перевірити, чи відповідають активи та їх внесення в рахунок 58. Щоб рахунок відповідав всім вимогам, які він повинен виконувати три умови:

 • Правильно оформлені документи на право тримання активів і доходу від них.
 • Можливість переходу до різних ризиків за даними активами.
 • Реально можлива вигода від фінансового вкладення.
 • Щоб забезпечити достовірну інформацію при інвентаризації, необхідно перевірити зроблені за фактом витрати на цінні папери, капітали інших компаній і видані позики. Бухгалтерія приймає їх до обліку на підставі наступних документів:

  • угоду;
  • платіжка;
  • рахунок;
  • документ, що підтверджує факт передачі;
  • інші первинні документи, що доводять факт передачі.

  Якщо були видані позики, то потрібно перевірити своєчасність нарахування дивідендів та їх правильність.

  Так як фінансові вкладення – це інвестиції, то перед перевіркою слід впевнитися у наступному:

  • належне оформлення первинних документів;
  • відповідність дійсності вартості вкладень;
  • збіг реальної кількості цінних паперів з бухгалтерськими проводками;
  • своєчасне відображення в бухгалтерській звітності прибутковості від вкладень.

  Якщо папери перебувають в компанії, то інвентаризація фінансових вкладень здійснюється разом з повіркою грошових коштів в касі. Якщо папери знаходяться у спеціальних сховищах, то перевірка полягає у порівнянні залишків за бухгалтерськими проводками і виписок, представлених сховищем.

  Акт перевірки

  Інвентаризація фінансових вкладень повинна бути зафіксована, а її результати внесені в спеціальний бланк ІНВ–16 для інвентаризаційного опису. Даний бланк повинен містити всю необхідну інформацію та відповідати ч. 2 ст. 9 ФЗ № 402. Сюди відносяться такі реквізити:

 • Назва акта.
 • Коли був складений.
 • Найменування компанії, яка склала акт.
 • Тип операції.
 • Одиницю виміру.
 • Посада особи, відповідальної за проведення перевірки.
 • Підпис учасників інвентаризації.
 • Акт інвентаризації фінансових вкладень, зразок якого повинен бути наданий на розгляд керівнику, необхідно заздалегідь затвердити і внести його форму облікову політику компанії.

  Приклад проведення

  Бухгалтерський рахунок 58 враховує і аналізує всі інвестиції компанії. Коли здійснюється інвентаризація фінансових вкладень, проводки по рахунку повинні відповідати реальним діям з цінними паперами або позиками.

  Розглянемо приклад стандартного оформлення.

 • Дебет 58.2, Кредит 75.1: вступ акцій як інвестиції засновника в статутний капітал організації. Основний документ – протокол рішення засновників.
 • Дебет 58.1, Кредит 98.2: відображення вартості безоплатно отриманих паперів в доходах майбутніх періодів. Акт для відображення операції – документ, що підтверджує факт передачі.
 • Дебет 76.1, Кредит 58.1: списання застрахованих цінних паперів за рахунок компенсації від страховика. Документ, що відображає операцію – договір страхування.
 • Дебет 90.2, Кредит 58.1: відображення витрат від реалізованих цінних паперів. Основоположним угодою є документ, за яким одна сторона передає товар, а друга приймає і сплачує за нього грошові кошти.
 • Comments are closed.