Індекс рентабельності інвестиційного проекту

0

Коли мова заходить про інвестиції, незмінно виникає питання про їх доцільність. Зробити оцінку фінансування проекту допоможе індекс рентабельності. Він робить можливим підрахувати, яким буде співвідношення доходів і витрат інвестора в плановому періоді. За допомогою індексу рентабельності виражається в цифрах, скільки прибутку принесе кожна грошова одиниця вкладень своєму власникові.

Рентабельність проекту

За допомогою індексу рентабельності проекту проводиться оцінка його прибутковості. Ці розрахунки застосовні до будь-якого рівня та виду економічної діяльності.

Індекс рентабельності проекту дозволяє визначити рівень прибутковості проекту. Якщо таких кілька, цей показник зробить можливим вибрати такий, при якому мінімальні витрати призведуть до максимально можливого прибутку інвестора.

Розглянутий показник універсальний, тобто дозволяє оцінити рентабельність проекту як на мікро-, так і на макрорівні. Масштаби для нього не мають значення. Також розглянутий показник ще називають індексом рентабельності вкладеного капіталу.

Від точності, якості вироблених розрахунків залежить можливість зробити адекватні висновки про інвестування. За проведення збору даних і їх аналіз відповідальні фінансові менеджери.

Індекс рентабельності

Що він собою являє? Індекс рентабельності (від англ. Profitability Index, PI) є одним із інструментів фінансового аналізу при оцінці реалізації інвестиційної діяльності. Він пов’язаний з іншим важливим поняттям.

Сутністю розрахунку індексу рентабельності є модифікація такого показника, як NPV (Net Present Value) — дисконтована приведена вартість.

Різниця цих двох показників полягає в можливості PI (індексу рентабельності) враховувати початкові інвестиції. NPV дає оцінку лише майбутньому дисконтований (чистому) грошового потоку.

Така ситуація говорить про перевагу PI, якщо потрібно з декількох можливих варіантів вибрати один. Ранжувати наявні шляхи інвестування за допомогою формули індексу рентабельності вигідно при обмеженості фінансових ресурсів.

Розрахунок індексу

Індекс рентабельності, формула якого представлена нижче, дозволяє отримати величину співвідношення очікуваної вартості вкладень інвестора.

PI = NPV/I, де:

  • NPV — чисті грошові потоки;
  • I — інвестиції.

Інвестиції в цьому разі розглядаються як фінансовий показник і в розрахунок беруться без мінуса.

NPV = CFn/(1+r)n, де:

  • CFn — грошовий потік в n-періоді;
  • r — ставка дисконту;
  • n — інвестиційний період.

Іноді розрахунок індексу рентабельності проводиться для крупних проектів, в яких інвестиції виробляються неоднаково в часі. У цьому випадку інвестиції дисконтуються за середньорічною нормою віддачі.

Якщо PI>1, проект рентабельний, його приймають до подальшого розгляду. Трапляється PI = 1. Це свідчить про необхідність оцінити бізнес-план по іншим показникам. Такі дії допоможуть зрозуміти, відкинути її або прийняти.

У разі, коли індекс рентабельності PI менше 1, проект збитковий і з розгляду знімається.

Схема дослідження

Дослідження з визначення прибутковості інвестування повинно проводитися за певною схемою.

Спочатку слід визначити, який обсяг фінансових ресурсів інвестор або підприємство може спрямувати в оборот без шкоди для себе і своєї основної діяльності. Слід розуміти, що капітал інвестується з метою збільшити доходи в області основної діяльності. Тому для розрахунків береться до уваги тільки величина доходів основної діяльності.

Наступний етап передбачає здійснити оцінку ризиків. Чим вони вищі, тим більший доход повинен отримати інвестор.

На основі проведеного аналізу визначається ставка дисконтування. Після цього індекс рентабельності, формула якого була розглянута вище, дозволить розрахувати найбільш ефективні способи дій.

Останній етап полягає у розрахунку величини майбутніх приведених грошових потоків, які надійдуть в результаті інвестиційної діяльності.

Складності розрахунків

Зовнішня простота проведення таких розрахунків має і свої складності. Однією з них є визначення ставки дисконтування. Індекс рентабельності визначається протягом певного періоду. За цей час на ставку дисконтування впливає безліч факторів, які деколи дуже складно спрогнозувати. Це можуть бути самі різні внутрішні і зовнішні політичні, економічні і навіть природні події.

Чим більше життєвий термін проекту, тим сильніше стає чинник невизначеності. Це може призвести до помилковості розрахунків за допомогою індексу PI.

Також важкопрогнозованою є оцінка розміру майбутніх надходжень від здійснення інвестиційного проекту.

Ставка дисконту

Щоб розрахунки були зроблені правильно, необхідно оцінити плановану ставку дисконту. Наприклад, при здійсненні інвестування у вигляді кредитних коштів нижньою межею ставки дисконтування буде ставка відсотків по кредиту.

У випадку, коли інвестор фінансує проект з особистих коштів, то норма прибутковості цих вкладень повинна бути вище або дорівнює нормі прибутковості наявного у нього капіталу. Тому в розглянутому випадку ставка дисконтування повинна бути менше ставки податку на прибуток працюючого капіталу.

Щоб розрахунки були максимально правильними, аналіз слід проводити відразу за кількома показниками.

Ознайомившись з таким поняттям, як індекс рентабельності, можна розрахувати прибутковість інвестування з урахуванням кількості фінансуються коштів. Цей показник також допоможе виконати ранжування декількох проектів і виділити найбільш прийнятний. Показник слід використовувати в аналізі разом з низкою інших показників.

Comments are closed.