Фондовіддача: формула розрахунку за балансом

0

Фінансовий аналіз будь-якого підприємства не може обійтися без вивчення ефективності застосування основних засобів. Для цього аналітиками використовується такий показник, як фондовіддача. Формула її розрахунку по балансу дозволяє виявити негативні сторони в організації основних факторів виробництва, наявних у компанії. На основі проведеного аналізу економісти і фінансисти можуть зробити висновки про шляхи поліпшення структури балансу, які дозволять отримувати більший прибуток у майбутньому періоді. Саме тому розрахунок формули фондовіддачі є таким часто застосовуються в фінансово-економічному аналізі.

Визначення

Фондовіддача основних засобів виступає фінансовим коефіцієнтом, формула якого дає характеристику ефективності їх використання. Вона показує, скільки виручки отримує підприємство на одиницю вкладених у виробничі фонди ресурсів. Іншими словами фондовіддача, формула розрахунку по балансу якій буде розглянуто далі, дає оцінку доцільності використання засобів праці щодо одержаної в результаті їх використання виручки.

Щоб провести оцінку ефективності використання основних засобів показник фондовіддачі необхідно аналізувати в динаміці. Це дозволить визначити фінансовий стан і грамотність управлінської діяльності в аспекті використання фондів. Широко застосовується практика порівняння отриманого показника з такими ж результатами підприємств-конкурентів.

Формула розрахунку

Фондовіддача, формула розрахунку якої представлена далі, наступна:

Ф = Виручка від реалізації/Основні засоби

Щоб зробити правильні висновки на основі отриманих даних, показник кількості виробничих фондів слід брати як середньоарифметичне значення за звітний період.

Провести обчислення допоможуть дані бухгалтерського звіту № 1і № 2. Фондовіддача, формула розрахунку по балансу якої дозволяє зробити висновки про стан факторів виробництва, має такий вигляд:

Ф = с. 2110 ф. 2/(с. 1150 поч. ф. 1 + с. 1150 кін. ф. 1)/2

За своїм загальним принципом представлений показник схожий на коефіцієнти оборотності.

Нормативне значення

Фондовіддача, формула якої була розглянута вище, не має загального нормативного значення. У кожній галузі розглянутий коефіцієнт відрізняється своїм значенням. У галузях, що потребують у процесі виробництва готової продукції великої кількості обладнання, дорогої техніки, показник фондовіддачі буде нижче, ніж у виробництва, застосовує дешеву техніку в малій кількості.

Тому порівняння результатів аналізу проводять в динаміці і спираючись на показники дослідження фінансово-економічної діяльності підприємств у даній галузі. Тільки на основі подібних досліджень можна робити висновки про грамотності управління виробничими фондами.

Аналіз фондовіддачі

Фондовіддача, формула розрахунку по балансу якої проведена аналітиками за кілька років, повинна трактуватися правильно. Якщо в розглянутому періоді коефіцієнт знизився, це свідчить про зменшення фінансової стійкості компанії і не досить ефективної політики в галузі використання виробничих потужностей.

При поступовому зростанні фондовіддачі можна зробити висновок про правильному, гармонійному розвитку компанії. Грамотне, доцільне використання виробничих фондів призвело підприємство в цьому випадку до підвищення фінансової стійкості.

Показник фондовіддачі, формула розрахунку якого допомагає прорахувати среднеотраслевое значення, повинен порівнюватися з результатами аналізу діяльності конкурентів. У разі перевищення коефіцієнта фондовіддачі над міжгалузевим значенням можна сказати про зростання конкурентоспроможності аналізованої організації. І навпаки.

Двохфакторну і четырехфакторный аналіз фондовіддачі

Щоб визначити, які фактори впливають на зміну показника виробничих фондів, слід виробляти певний тип аналізу. Він дозволяє поглянути на коефіцієнт глибше. За допомогою двофакторного аналізу фондовіддача, формула по балансу якого розраховується аналітиком на початковому етапі, вивчається в аспекті впливу на неї структури виробничих фондів. Двофакторна модель розраховується так:

Ф2 = Аф/Ф*Про/Аф, де Аф ‒ активна частина фондів виробництва, Ф ‒ основні фонди виробництва, Про ‒ обсяг реалізації продукції.

Аналіз може враховувати і 4 фактора ‒ рівень спеціалізації, потужності роботи компанії, структури виробничих фондів і оборотності активних засобів виробництва.

Ф4 = Про/Оосн.*Оосн./Мсред.*Аф/Ф*Мсред./Аф, де Оосн. ‒ основна продукція підприємства, Мсред. ‒ середньорічна потужність підприємства.

Семифакторый аналіз фондовіддачі

Семифакторная модель виконання аналізу дозволяє глибоко оцінити всі елементи, що впливали на коефіцієнт ефективності виробничих потужностей. Фондовіддача основних засобів, формула якого показує лише загальну картину стану засобів праці, була б неповною без наступного аналізу.

Ця методика дозволяє оцінити ступінь впливу в процесі виробництва структури основних засобів, обладнання, машин, змінність роботи верстатів, середньорічну вартість кожної одиниці обладнання, тривалість роботи обладнання, його ефективність.

Методика обчислюється так:

Ф7 = Аф/Ф*См/Аф*Кс/М*Дп*1/Ст*Чс/Кс*Про/Чс, де См ‒ середньорічна вартість машин і верстатів, Кс ‒ кількість змін устаткування, Ст му середня вартість засобів праці, М ‒ кількість машин, Дп ‒ тривалість періоду, Чс ‒ кількість годин, відпрацьованих обладнанням.

Управління фондовіддачею

Після обчислень фондовіддача, формула якої була представлена вище, потребує коригування. Керувати цим показником можна за допомогою виручки і розміру основних засобів. Щоб збільшити фондовіддачу, потрібно збільшити продуктивність праці, обладнання.Для цього можна провести автоматизацію виробничих процесів, збільшити завантаження обладнання.

Також можливо збільшити фондовіддачу шляхом впровадження наукових розробок та інновацій у виробничий процес. Збільшити продажі дозволить збільшення мережі дистрибуції. Підвищуючи якість продукції, можна домогтися гарних результатів.

Ознайомившись з таким коефіцієнтом, як фондовіддача, формула і аналіз якої обов’язково використовуються аналітичними службами, можна зрозуміти шляхи його поліпшення. Виправдано нарощуючи виробничі потужності, впроваджуючи технології інновації, розширюючи мережу дистрибьюци, і забезпечити розвиток і процвітання виробництва буде нескладно.

Comments are closed.