Фінансування бізнесу: основні джерела та програми

Де взяти джерело фінансів для бізнесу чи окремих проектів? В рамках статті будуть розглянуті всі варіанти: як легкі, так і складні. Також увага буде приділена як і популярним способів отримання грошових коштів, так і досить маловідомим або складним.

Загальна інформація

Фінансування бізнесу – це можливість надання коштів, на які будуть здійснюватись внутрішні процеси компанії або підприємства. Умовно джерела грошей в залежності від місця їх виникнення можна поділити на дві групи:

 • Внутрішні.
 • Зовнішні.
 • До перших відноситься чистий прибуток, амортизаційні відрахування, кредиторська заборгованість, стійкі пасиви, резерви майбутніх витрат і платежів, а також доходи майбутніх періодів. До других відносять статутний капітал, кошти держави, громадян, фінансово-кредитних організацій, засновників і учасників.

  Коли і де і що використовується?

  Внутрішнє фінансування бізнесу передбачає використання тих ресурсів, які утворюються при здійсненні господарської діяльності комерційної структури. У цілому і загальному це більш бажаний варіант. Тоді як зовнішнє фінансування бізнесу передбачає надходження коштів із зовнішнього світу. Умовно їх можна розділити на ті, що поступають в порядку розподілу й мобілізуються на ринку грошових інструментів. Перш ніж продовжувати статтю, давайте перерахуємо усі джерела фінансування бізнесу.

  Де можна отримати гроші?

  В якості основи і групування завжди виступають джерела формування:

  1. Утворюються завдяки власним коштам.

  I. Статутний, додатковий і резервний капітал.

  II. Чистий і нерозподілений прибуток.

  III. Амортизація.

  IV. Кредиторська заборгованість.

  V. Стійкі пасиви.

  VI. Доходи майбутніх періодів.

  VII. Цільові надходження.

  VIII. Резерви майбутніх платежів і витрат.

  IX. Інші надходження.

  2. Мобілізуються на фінансовому ринку.

  I. Кредит.

  II. Дивіденди та проценти, отримані від володіння цінних паперів інших емітентів.

  III. Доходи від операцій з дорогоцінними металами і іноземною валютою.

  IV. Відсотки за використання раніше наданих коштів.

  V. Продаж власних цінних паперів.

  3. Надійшли в порядку розподілу.

  I. Фінансові ресурси, що формуються на пайових засадах.

  II. Бюджетні субсидії.

  III. Страхові внески.

  IV. Надходження від асоціацій, галузевих структур і холдингів.

  Особливості

  Слід відзначити такий приємний факт: фінансові ресурси, на відміну від трудових і матеріальних, відрізняються винятковою взаємозамінністю. А тепер про негатив: вони ж схильні девальвації та інфляції. І ще один момент, але він більше питання особистої позиції. Раніше було дано поділ тільки на дві основні групи. Деякі дослідники зовнішні джерела як такі не згадують, а говорять про залучених і позикових коштах, а також про змішаному (комбінованому) фінансуванні. Ці три можливості будуть розглянуті окремо.

  Найбільш актуальною проблемою, для вирішення якої власне і залучаються гроші, є необхідність розширити або оновити основні виробничі фонди. Тому про специфіку пошуку коштів і фінансування бізнесу буде розказано з прицілом на цей аспект.

  Внутрішні джерела

  Підприємства самостійно займаються розподілом тієї частини доходів, яка залишається в їх розпорядженні після вирахування сум собівартості і сплати податків. Раціональне використання грошових коштів передбачає реалізацію планів щодо подальшого розвитку підприємства з одночасним дотриманням інтересів власників, інвесторів і працівників. При цьому є одна закономірність. Чим більше прибутку йде на розширення господарської діяльності, тим менше потреба в додатковому фінансуванні. При цьому величина багато в чому залежить від рентабельності здійснюваних операцій і прийнятої в рамках дивідендної політики підприємства.

  У цього способу отримання коштів є чудові переваги: немає потреби нести додаткові витрати, і зберігається контроль над підприємством з боку власника. На жаль, є і недоліки. Найбільш значущим є неможливість застосування даного підходу. Так, у випадку з основними фондами може бути вычерпан амортизаційний фонд. І тоді доводиться шукати інші способи отримання фінансування.

  Залучення коштів

  Цей шлях досить різноманітний, він має безліч як позитивних, так і негативних моментів. З-за широких можливостей зовнішніх джерел буде приділено найпильнішу увагу. Коли здійснює пошук вливань подібного типу, то слід віддавати собі звіт, що інвесторів цікавить висока прибуток, безпосередньо сама компанія, а також частка власності, яку вони отримають.

  Чим більше грошей буде вкладено, тим менше контролю залишиться за початковими власниками підприємства. Може бути окремо обумовлено викуп за ринкову ціну або певний коефіцієнт, що залежить від доходу підприємства. І необхідно розуміти, що це більше підходить хоча б для середніх підприємств і крупніше. Про фінансування малого бізнесу сказати що-то можна, але це швидше виняток, ніж регулярна практика. Що ж, у такому випадку залишається сконцентруватися на позикових засобах. Для бізнесу найбільш придатними є лізинг і кредит. Багато хто порівнює їх і кажуть, що вони буквально ідентичні, але це не так. Давайте розберемо, чому ж.

  Кредити

  Це найвідоміші основні джерела фінансування бізнесу. Під кредитом розуміється позика в грошовій (рідше в товарній) формі, що надається на умовах повернення. При цьому передбачена виплата відсотків за його використання. Перевагою кредиту є те, що отримання та використання коштів, як правило, не регулюється спеціальними умовами. А в разі видачі банком, де обслуговується підприємства, він оформляється досить оперативно і без зволікань.

  Є, щоправда, й певні недоліки. Так, термін видачі рідко коли перевищує три роки. Тому для підприємств, що орієнтуються на довгострокову прибуток, він непосильний. Також недоліком є вимога надання застави, який еквівалентний видається сумі. Можуть, хоч і рідко, бути висунуті певні спеціальні умови на кшталт відкриття розрахункового рахунку в банку, що пропонує кредит. А це не завжди може бути вигідно підприємству. Також через використання стандартної схеми амортизації компанія змушена буде виплачувати податок на майно весь час, поки використовує кредит.

  Лізинг

  Закінчуємо розглядати джерела фінансування малого бізнесу і сконцентруємося на не дуже популярному і відомому інструменті, який, тим не менш, є досить гідним, якщо зрозуміти його суть.

  Отже, лізинг – це особлива комплексна форма підприємницької діяльності, що дозволяє одній стороні ефективно оновлювати використовувані основні фонди, а інший розширювати межі свого подання. І це відбувається на умовах, що задовольняють обидві сторони. Якщо говорити про програми фінансування бізнесу з зовнішніх джерел, то це можна назвати найкращим варіантом.

  У чому полягають переваги лізингу? В першу чергу відсутністю початкового внеску і вимоги негайно починати оплату. Тоді як у випадку з кредитом потрібно внести від 15% до 60% початкового внеску. Завдяки цьому підприємство, яке не володіє значними фінансовими ресурсами, може почати реалізовувати великий проект. До того ж, скористатися цим інструментом значно легше, ніж довести, що тобі по кишені позика. Саме фінансування бізнес-проектів на стадії їх початку і дозволяє робити вибір на користь лізингу. До того ж, укладається угода є більш гнучким. Адже в такому разі підприємство самостійно розраховує, скільки доходів у нього буде, і за якою схемою працювати. Можна домовитися, що погашення заборгованості буде йти з коштів, що надійдуть від реалізації продукції. А після виплати всієї суми майно переходить у власність компанії.

  Comments are closed.