Досудову угоду про співпрацю: порядок укладення

0

Досудову угоду про співпрацю в кримінальному праві – найважливіший інститут, значення якого переоцінити складно. Воно передбачає домовленість між обвинуваченням і захистом. Розглянемо особливості досудового угоди про співпрацю, порядок та умови його укладення.

Загальні відомості

Сторона обвинувачення на досудовому угоді про співробітництво у кримінальному процесі представлена не всіма суб’єктами, зазначеними у положеннях 5 статті КПК. У ньому не беруть участь:

 • приватний обвинувач;
 • потерпілий;
 • цивільний позивач;
 • представники зазначених осіб.

Перелік учасників досудового угоди про співпрацю обвинуваченого зі стороною обвинувачення вважається закритим і не підлягає розширювальному тлумаченню.

Законодавство чітко не регламентує процедуру складання та обговорення документа. Однак враховуючи принцип змагальності учасників провадження, видається, що кожна сторона має право висловлювати свою думку про зміст домовленості та обґрунтовувати свою позицію.

Особливий порядок

Досудову угоду про співпрацю може ініціювати будь-який учасник виробництва.

У законодавстві закріплено наступний порядок укладення. Захисник роз’яснює обвинуваченому/підозрюваному можливість отримати свого роду «поблажки» в обмін на сприяння слідству. Якщо адвоката у особи немає, це робить слідчий або інший уповноважений службовець, який бере участь у виробництві. Згода обвинуваченого/підозрюваного оформляється офіційним документом.

Клопотання про досудовому угоді про співпрацю подається, як правило, на початковому етапі виробництва. Воно адресується на ім’я прокурора. Заява повинна бути письмовою і завіреним слідчим або адвокатом. Якщо клопотання підписує захисник, воно направляється спочатку до слідчого, а потім передається прокурору.

Терміни

У триденний термін з дати отримання заяви слідчий вирішує задовольнити його або відмовити в цьому. Прийняття рішення здійснюється з урахуванням інтересів слідства. Якщо уповноважений службовець задовольняє заяву, він пише, в свою чергу, клопотання також на ім’я прокурора. Його долучають до заяви обвинуваченого/підозрюваного.

Прокурору на прийняття рішення також відводиться 3 доби. У разі задоволення клопотання сторони можуть переходити до безпосереднього укладення досудової угоди про співпрацю.

Після цього починається окреме провадження по справі.

Нюанси

Згідно з чинним порядком укладення досудової угоди про співпрацю, всі документи, що мають відношення до «операції», мають бути долучені до договору.

Якщо є підозра про те, що життя фігуранта або його родичів загрожує небезпека, матеріали опечатуються.

Завершальний етап

Після завершення розслідування прокурор повинен перевірити, чи виконані зобов’язання, закріплені досудовим угодою про співпрацю. Далі затверджується обвинувачення і складається клопотання про проведення розгляду в особливому порядку. Копія останнього передається обвинуваченому через захисника.

В процесі слухання у справі суддя ще раз перевіряє, чи за правилами було укладено досудову угоду про співпрацю, доцільно воно було взагалі. Вирок за результатами розгляду виноситься відповідно до положень 2 і 4 статей КК.

Важливий момент

Якщо пункти досудового угоди про співпрацю не були дотримані або виконані неналежним чином, справа може бути направлена на перегляд. Це можливо, зокрема, у разі замовчування обвинуваченим якихось відомостей або повідомлення неправдивої інформації. Якщо суб’єкту господарювання, який перебуває під слідством і уклав досудову угоду про співпрацю, повідомити фактично нічого, крім подробиць власних протиправних дій прокурор може прийняти рішення про анулювання домовленості і пом’якшення вироку. Простіше кажучи, злочинець-одинак, який не має спільників і не володіє цінними даними, для слідства інтересу не представляє.

Зміст договору

Предмет досудового угоди про співпрацю визначений у законодавстві у загальному вигляді. Якщо говорити про розслідування по конкретній справі, в документі необхідно розкрити зобов’язання, які бере на себе фігурант. Крім того, зазначаються дії, які йому необхідно здійснити для їх виконання.

Зобов’язання, які бере обвинувачений, можуть стосуватися лише частини обставин, відображених в законі. При вказівці дій, які належить вчинити фігуранту, необхідно їх конкретизувати, описати їх характер, а також межі сприяння суб’єкта в розслідуванні злочинів, виявленні та викритті громадян, причетних до них, розшуку викраденого майна і пр.

В якості таких дій можуть виступати:

 • дача показань;
 • участь у слідчих заходах (очної ставки, впізнання, експерименти тощо).

Обвинувачений може сприяти шляхом зазначення місць зберігання предметів, здобутих у рамках незаконної діяльності, приховування слідів злочину, трупів. Він може повідомити слідству про осіб, що мають відомості, необхідні для розкриття посягань, їх місцезнаходження і т. д.

Особливості укладення досудової угоди про співпрацю

Недоцільно оформляти домовленості, якщо зобов’язання фігуранта зводитимуться виключно до повідомлення їм про свою участь у протиправній діяльності.

У змісті угоди повинні наводитися обставини, що пом’якшують відповідальність, а також конкретні норми законодавства, які можуть бути використані у відношенні обвинувачуваного в рамках розслідуваної справи. Саме їх прокурор буде обґрунтовувати і відстоювати в процесі кримінального судочинства.

Коригування договору

В законодавстві прямо не передбачається можливість доповнення або зміни досудового угоди. Між тим при розкритті багатоепізодних і складних посягань необхідність у цьому неминуча.

У процесі розслідування таких справ може знадобитися вменение фігуранту додаткових епізодів, перекваліфікація вчиненого з більш тяжкими статтями КК, перерахунок розміру заподіяної шкоди в бік збільшення тощо

Приписи закону

У зв’язку з тим, що в угоді обов’язково має бути описано злочин, який вчинено фігурантом, і його дії кваліфіковані за конкретною статтею, до моменту підписання документа обвинувачення особі має бути пред’явлено офіційно.

З моменту укладення договору у відношенні громадянина діють всі заходи захисту свідків, потерпілих та інших учасників провадження, закріплені в ФЗ № 119. На родичів і близьких фігуранта також поширюються заходи безпеки. Зокрема:

 • їх особисті дані не наводяться у протоколах, що оформляються за результатами слідчих заходів;
 • встановлюється контроль і ведеться запис телефонних та інших переговорів;
 • впізнання проводиться в умовах, що виключають можливість візуального спостереження опознаваемыми;
 • слухання справи здійснюється в закритому засіданні.

Процедурні питання

Виділення справи в окреме кримінальне провадження допускається тільки після оформлення і підписання угоди. Після укладення договору слідство здійснюється за загальними правилами з урахуванням деяких нюансів. Їх перелік відображено в законі і включає в себе наступні положення:

 • документи, що підтверджують підписання досудового угоди, повинні долучатися до матеріалів справи, виділеного в окреме провадження;
 • слідчий має право винести постанову, згідно з яким зазначені документи будуть зберігатися в опечатаному конверті;
 • по завершенні слідства прокурор повинен не тільки затвердити обвинувальний висновок, але і додатково внести подання про виконання обвинуваченим зобов’язань, прийнятих в рамках угоди.

Можливість відмови

В законодавстві прямо не передбачається процедура односторонньої відмови обвинуваченого від досудового угоди. Не закріплені в нормах підстави і наслідки такої дії.

Між тим така відмова припустимо за аналогією статей за правилами гол. 40 КПК до початку судового розгляду.

Дії прокурора

Виходячи з положень статті 221 КПК, уповноважена особа в десятиденний строк розглядає:

 • кримінальну справу стосовно громадянина, що уклав угоду, яка надійшла від слідчого;
 • матеріали, доводяться виконання обвинуваченим взятих на себе зобов’язань.

Після перевірки прокурор зобов’язаний винести подання про проведення судового розгляду в особливому порядку, якщо буде затверджено обвинувальний висновок. Якщо справу повернуто слідчому для проведення додаткових заходів або вищестоящому прокурору, таке клопотання не складається.

Зміст подання

Цей документ розглядається не в якості акту реагування прокурора на винесене рішення суду. Подання є процесуальним документом, що оформлюються у справі з обвинувальним висновком та угодою про співпрацю. Серед обов’язкових обставин, що підлягають відображенню в ньому, слід зазначити:

 • межі та характер сприяння громадянина слідства;
 • значення та результати співробітництва;
 • підтвердження достовірності та повноти інформації, наданої обвинуваченим.

Зазначені обставини конкретизуються в окремих пунктах. Факт достовірності та повноти інформації, повідомленої обвинуваченим при виконанні ним зобов’язань у рамках угоди, засвідчується прокурором.

Додатково

Прокурор не може відмовити в оформленні подання про проведення судового розгляду в особливому порядку, якщо обвинувальний висновок було затверджено. Він тільки має право вказати у своєму клопотанні про те, що обвинувачений не надавав необхідного сприяння слідству або воно було незначним. При цьому прокурор повинен конкретизувати межі та характер сприяння.

Після внесення подання посадова особа вручає його копію не тільки самому обвинуваченому, а й його адвокату. Наявність/відсутність клопотання захисника про це значення не має.

Обвинувачений і його адвокат можуть висловити свої зауваження по отриманому поданням. Термін їх принесення в законі не визначено. За результатами вивчення зауважень прокурор виносить постанову, в якій мотивує своє рішення.

Висновок

Слід зазначити, що виділення справи, в рамках якого було укладено угоду, а також приховування документів, що відносяться до цієї процедури, в окреме провадження обумовлюється конфіденційністю інформації і необхідністю виконання зобов’язань, прийнятих обвинуваченим. Відповідно, інші фігуранти цього ж злочину не повинні мати доступ до цих матеріалів.

Як показує практика, багато обвинувачені йдуть на «угоду» зі слідством. Однак далеко не у всіх випадках вони виконують свої зобов’язання. Багато фігурантів, погоджуючись на співпрацю, вважають, що для отримання тих чи інших послаблень, пом’якшення відповідальності достатньо лише правдиво розповісти про власних протиправних діях. Між тим наслідок зацікавлене у встановленні й інших подробиць злочину.

Угода про співробітництво спрямоване, в першу чергу, на полегшення роботи слідчих органів. Якщо злочин складне або містить кілька епізодів, до яких причетні декілька осіб, домовленість з одним із фігурантів дозволить оперативно вийти на інших співучасників, виявити місця зберігання викраденого, зібрати якнайбільше доказів. Безсумнівно, громадянин, що йде назустріч слідству, повинен почувати себе в безпеці. Тому в законодавстві передбачено перелік заходів захисту. Обов’язком слідчих органів є їх реалізація на практиці.

Comments are closed.