Договір надання рекламних послуг: зразок. Рекламне агентство. Перелік рекламних послуг

2

Договір надання рекламних послуг – це угода між виконавцем та замовником, в якому йдеться про представлення цих послуг за заздалегідь обумовлену плату. Полягає він у відповідності з Цивільним кодексом Російської Федерації і включається в число договорів возмездного надання послуг.

Договором рекламних послуг є угода, в силу якого рекламорозповсюджувачем буде в обов’язковому порядку за завданням рекламодавця поширюватися рекламна інформація в межах певної території та в зазначені терміни, а рекламодавцем ці дії повинні бути оплачені.

Це регламентується Федеральним законом від 18.07.95 № 108 ФЗ «ПРО рекламу», нормами гол. 39 ГК «Оплатне надання послуг» та ст. 420-449 ЦК (загальними положеннями про договорі).

У договорі можуть брати участь кілька осіб як з боку рекламодавців, так і з боку рекламорозповсюджувача. Щодо взятих на себе зобов’язань вони виступають як солідарних боржників.

Істотна умова договору — його предмет. Їм є нематеріальні послуги (не результати діяльності, а саме самі дії) і термін.

Договір укладається в простій письмовій формі.

Загальним правилом, передбаченим у ст. 780 ЦК, буде обов’язок особистого виконання зобов’язання по наданню рекламних послуг, якщо інше не передбачає договір. Однак, по суті, особисто-довірчих відносин в даному випадку немає.

Предмет договору

В якості предмета виступає виробництво та розповсюдження реклами будь-якого об’єкта. У федеральному законі «Про рекламу» стверджується, що інформація, яка поширюється будь-якими способами, засобами і формами, є рекламою. Вона націлена на той чи інший об’єкт для того, щоб зацікавити споживача і сприяти ринкового просування. Об’єктом може виступити: виробник/продавець товару і сам товар; продукт інтелектуальної сфери; захід і т. д.

Боку

Сторонами в договорі надання рекламних послуг виступають рекламодавець (або замовник), тобто така особа, яке визначає об’єкт, що потребує реклами, і зміст останньої, а також рекламовиробник (розповсюджувач, виконавець). Функції останнього можуть виконувати і одне, і кілька осіб. Під час складання договору обговорюється ціна та спосіб розрахунку, терміни надання рекламних послуг, права та обов’язки сторін.

Обов’язково додаються до договору: графік платежів, завдання, копії ліцензій, сертифікатів і дозволів замовника на рекламований об’єкт, завдання. Договір повинен бути складений у двох примірниках і підписаний представниками обох сторін.

Від того, як правильно складений договір, залежить якість рекламних послуг.

Функції ринку реклами

Завдяки ринку реклами відбувається створення і регулювання на економічній основі взаємовідносин суб’єктів ринку. Вони координуються з допомогою механізму утворення цін, підтримує рівновагу між споживачем і виробником, попитом і пропозицією. Представляючи собою регулятор економіки, ринок реклами виконує наступні функції:

 • сприяє об’єднанню рекламопроизводителей і рекламодавців на економічних засадах, які, в свою чергу, базуються на задоволенні потреб у послугах реклами, що виражаються за допомогою попиту;
 • сприяє ліквідації несоразмерностей між пропозицією і попитом на послуги реклами, приводить їх у стан відповідності потребам ринку;
 • допомагає створити умови для функціонування рекламного бізнесу і виявляє лідерів, стимулює його ефективну роботу;
 • інформує суб’єктів ринку за допомогою економічних показників про всі процеси, які відбуваються в економіці;
 • усуває брак рекламних послуг і дозволяє розширити можливості суб’єктів, зайнятих підприємницькою діяльністю.

З розвитком суспільства і його відносин функції ринку реклами також не стоять на місці і характеризуються тенденцією до ускладнення.

Рекламні агентства

Агентство з реклами – це незалежна організація ділових та творчих людей, спеціалізацією яких є створення реклами і інших матеріалів, що мають до неї відношення. Крім того, агентство може залучати або купувати субпідрядників з метою купівлі місця для реклами та часу її розміщення в інших засобах масової інформації. В даному випадку представляються інтереси продавців і рекламодавців, що є клієнтами цієї організації, з метою пошуку реального покупця для наданих ними послуг і товарів.

Хто працює в агентствах?

В агентстві працюють не лише представники творчих професій, але і бізнесмени, застосовують широкі можливості рекламного мистецтва до виконання своїх ділових питань. До них належать художники, письменники, аналітики в ринковій сфері і засобах масової інформації, спеціалісти різних напрямків, дослідники, які використовують свої навички та таланти для того, щоб допомогти клієнтам досягти успіхів у їх справах. Вони постійно контактують з постачальниками за межами агентства, які роблять фотографії, ретушують їх, ілюструють реклами, набирають шрифт, знімають рекламні відеоролики, здійснюють запис звукового супроводу, тобто виконують ті види робіт, які необхідні для створення продукції високої якості. Вони завжди обізнані про останні технічні вдосконалення, поточних виробничих питаннях і коливаннях цін.

З ким співпрацює?

Рекламне агентство співпрацює з безліччю продавців для підвищення ефективності пошуків покупців і надаються або послуг і продуктів. Працюють вони безпосередньо на клієнта, а не на постачальника товарів або засоби масової інформації. Зобов’язання рекламного агентства з етичної, моральної і фінансової і деколи навіть юридичної точки зору полягає у забезпеченні клієнтам роботи найвищої якості, сприяння їх процвітання, матеріального добробуту, зростанню популярності. Рекламодавець – це не просто клієнт, який оплачує рахунки, але і роботодавець. Агентство задовольняє ж, у свою чергу, його запити, наймається тільки заради отримання прибутку для підприємства, і від такого роду послуг завжди можна відмовитися. Вартість рекламних послуг досить відчутна.

Види РА

В даний час на ринку реклами діє безліч різних рекламних агентств, які класифікуються за різними підставами у залежності від розв’язуваних завдань.

За масштабом і охопленням території рекламні агентства поділяються на:

 • глобальні виступають на міжнародному рівні, в різних регіонах і країнах;
 • національні – рекламовиробники в рамках тієї або іншої країни;
 • регіональні діють в межах конкретного міста чи регіону. У них можна укласти договір на надання рекламно-інформаційних послуг.

Між рекламодавцями і рекламними агентствами різного типу діє принцип інфраструктурного відповідності, який полягає в тому, що рекламні послуги поставляються в межах одного виду (наприклад, глобальні агентства виконують замовлення глобальних рекламодавців і т. д.).

За обсягом і характером надаваних послуг рекламні агенції поділяються на:

 • повносервісні, тобто надають всі послуги;
 • спеціалізовані, що надають окремі види послуг;
 • проміжне положення між попередніми типами мають багатопрофільні агентства, які надають ті чи інші послуги в комплексі.

А може бути договір на надання рекламних і маркетингових послуг одночасно? Про це далі.

Медійні агентства

Особливе становище на ринку реклами належить медійних агенцій, які беруть в оренду мережі рекламоносіїв, які планують і розміщають рекламу в усіх видах засобів масової інформації. Осібно стоять також внутрішньофірмові («домашні») агентства, які діють за положеннями ексклюзивного договору з якою-небудь компанією або входять до її складу (як правило, рекламні бюджети тут великі). Типовий договір надання рекламних послуг буде представлений нижче:

 • По цілі і виконуваної функції: ринки реклами політичної, соціальної, комерційної і т. п.
 • По галузі: ринки теле — і радіореклами, зовнішньої, в пресі та Інтернеті.
 • По тенденції розвитку: високо — і низкодинамичные, а також з де скорочується строком.
 • По перспективам: неперспективний, малоперспективний, перспективний і высокоперспективный.
 • Щодо конкуренції: ринки чистої монополії і олигополистической, монополістичної конкуренції, досконалої конкуренції.
 • За рівнем монополізації: немонополизированный, монополізований і абсолютно монополізований ринки.

Існує також класифікація рекламних агентств за двома підставами:

 • обсяг наданих послуг (універсальні чи спеціалізовані);
 • напрямок спеціалізації бізнесу (промислова або споживча сфера).
 • Приклад договору на надання рекламних послуг можна знайти в статті.

  Обидві групи містять у собі кілька підгруп. Універсальні агентства укомплектовані таким чином, що мають можливість надати своїм клієнтам послуги у всіх сферах рекламно-інформаційної діяльності. Принципово вони поділяються на два різновиди – рекламні і нерекламные. У перші включаються підготовка, розробка і безпосереднє виготовлення продукту реклами, а також підбір засобів масової інформації та проведення необхідних досліджень.

  Другий напрямок універсальних агентств реалізується в найрізноманітніших послуги: від упаковки товару до зв’язків з громадськістю та виробництва реклами, підготовки звітів за рік, зразків для виставок і матеріалів для навчання персоналу.

  Між ким може бути укладено договір про надання рекламних послуг?

  Два типи універсальних агентств

  Універсальні агентства бувають двох типів.

  Агентство споживчої реклами здатна представляти інтереси різного роду клієнтів, але на ділі виходить, що концентрація його діяльності зосереджується головним чином на виробництві споживчої реклами, що має відношення до компаній, які виготовляють товари, придбані безпосередньо споживачами (наприклад, автомобілі, косметичні засоби, продукти для домашніх тварин тощо). Переважна кількість рекламних продуктів даної області направляється в загальні засоби інформації, такі як телебачення, рекламні щити, радіо, періодичну пресу.

  Агентства отримують більшу вигоду від свого доходу, утвореного комісійними, які виплачуються їм засобами масової інформації. Хоча економічна ефективність приватних агентств не надто висока, вони часто краще реагують на запити малих клієнтів, а якість вироблених ними рекламних продуктів з художньої позиції в більшості своїй дуже висока. Деякі з агентств виділили собі певну нішу, в якій обслуговують потреби певного ринкового сегмента (наприклад, надання послуг якої-небудь етнічної групи), укладаючи при цьому договір возмездного надання рекламних послуг.

  Агентства реклами промислового типу відрізняються тим, що надають послуги фірмам, які займаються виробництвом продуктів, які реалізуються іншим підприємством (наприклад, програмне або апаратне забезпечення ЕОМ, радіаційні лічильники, плавильні печі тощо). Ділова реклама – це дуже важлива область рекламної діяльності, яка вимагає високих технічних навичок і здатності переводити знання в переконливий, точний матеріал. Розміщується реклама такого роду в спеціалізованих виданнях, різних ділових публікаціях. Подібні інформаційні засоби теж платять комісійні, але в силу їх незначності тиражів ставка тут набагато нижче, ніж у споживчій рекламі. Попит на рекламні послуги весь час зростає.

  Нові організації

  Останнім часом у сфері рекламного бізнесу з’явилися нові організації – спеціалізовані агентства, до яких відносяться:

  • Творчі майстерні – фірми, що надають художні послуги, що виробляють оригінальні концепції і запам’ятовуються матеріали.
  • Фірми, що купують рекламний час, – організації, які викуповують і формують пакети часу реклами на телебаченні і радіо.

  Оплачуються послуги спеціалізованих фірм або встановленим винагородою, або відсотком від зекономленої клієнтом суми.

  Перелік рекламних послуг

  Рекламні агентства, що об’єднують групу творчих людей, що професійно займаються однією справою з загальними інтересами і цілями, що створюються в кожному місті і надають різного роду рекламні послуги. Різноманіття останніх дає можливість найбільш вигідного виду реклами, потрібного в кожному конкретному випадку для тієї чи іншої продукції.

  Основні види реклами зводяться до наступним:

  • Реклама у сфері теле — і радіомовлення: трансляція рекламних роликів на телебаченні відбувається під час перерви між передачами, вважається дуже перспективною; на радіо реклама звучить через які-небудь тимчасові проміжки на популярних радіостанціях, і їх почують багато людей.
  • Зовнішня реклама – представлена у вигляді плакатів, закріплених на спеціально призначених для цієї мети щитах, у місцях великого скупчення людей і вздовж доріг. Можна навіть оформити договір на надання рекламних послуг в Інтернеті.
  • Реклама в громадському транспорті також охоплює значну кількість потенційних клієнтів. Використовуються спеціальні плакати і стікери, розміщені в салонах тролейбусів, автобусів, у вагонах метро і т. п.
  • Роздача листівок у місцях великого скупчення людей.
  • Проведення рекламних промо-акцій з презентацією продукції безпосередньо в тому місці, де вона реалізується. Може супроводжуватися дегустацією, проведенням різноманітних лотерей, конкурсів, роздачею призів з логотипом компанії.
  • Корпоративні заходи з показом продукції; включає також торгову конференцію.

  Кожен вид реклами проводиться тільки після узгодження з замовником, його вимогами та побажаннями, а також після того, як буде детально розроблений план скрупульозної підготовки майбутньої кампанії.

  Отже, ми розглянули договір надання рекламних послуг.

  Comments are closed.