Додатковий випуск акцій: рішення і розміщення

У житті організацій та підприємств відбувається щодня маса операцій, які не завжди зрозумілі і прозорі без відповідної освіти. Є операції, які здійснюються досить рідко при певному збігу обставин. У кожної з них є певна мета. Одна з таких — додатковий випуск акцій акціонерним товариством. У цій статті розглядається визначення операції, її зміст, цілі та способи здійснення.

Що таке додатковий випуск акцій

Випуск акцій, він же — емісія, може проводитися тільки в акціонерному товаристві. Додатковий випуск акцій може переслідувати різні цілі, але найчастіше здійснюється для залучення грошових мас у статутний капітал. Для багатьох компаній акції — єдиний спосіб формування початкового капіталу. З допомогою цих коштів фірма розвивається, розширюється, вносить нововведення в робочий процес і так далі.

Багато в чому процес додаткового випуску схожий з первинним, але є і свої нюанси. Як і всі процеси, що протікають в організаціях, емісія повинна бути належним чином оформлена, а також зареєстрована у державних органах контролю.

Навіщо проводити додатковий випуск

Додатковий випуск акцій може переслідувати одну з наступних цілей:

 • збільшення статутного капіталу, залучення сторонніх коштів для розвитку або розв’язання проблем;
 • збільшення числа акціонерів;
 • перетворення організації, внесення реформ в політику.

Залежно від мети, організаційно-правової форми, кількості учасників, акціонерне товариство може вибрати різні способи додаткової емісії акцій. Випуски розрізняються за порядковим номером і за типом випущених акцій: конвертовані, привілейовані, звичайні і так далі. Для кожного різновиду цінних паперів є свої положення в законодавстві. Наприклад, привілейовані акції не можуть становити в статутному капіталі частки більше 25%.

Найчастіше додатковий випуск провадиться в таких структурах, як банки, страхові компанії та інші фінансові організації, діяльність яких жорстко регулюється законодавством. Держава регулярно піднімає для них нижню планку розміру статутного капіталу, навіть якщо для цього немає економічних обґрунтувань або кризової необхідності. В такому випадку випуск акцій проводиться виключно для підняття існуючого рівня власних коштів до необхідної позначки.

Умови здійснення додаткового випуску

Перед тим, як прийняти рішення про додатковий випуск акцій, необхідно переконатися у виконанні трьох умов:

 • Усі випуски акцій минулих періодів повністю завершені. Це означає, що всі випущені цінні папери повністю оплачені, підсумкові звіти про емісії зареєстровані, як того вимагає порядок, результати розглянуто на загальних зборах власників акцій товариства та затверджені, а зміни внесені в статут.
 • Кількість випущених акцій не має перевищувати зафіксоване у статуті організації. Якщо цієї кількості недостатньо для досягнення поставлених цілей, необхідно затвердити на загальних зборах акціонерів внесення змін в статут.
 • Випуск додаткових акцій акціонерним товариством можливий, тільки якщо організація повною мірою виконує постанови законодавства про розкриття інформації.

Способи розміщення та етапи емісії

Способи розміщення акцій додаткового випуску визначені державою. У акціонерного товариства є три можливих шляхи розміщення:

 • розподілити акції серед вже наявних учасників товариства (не змінюється число учасників, але можуть бути перерозподілені їх частки в капіталі);
 • розміщення шляхом відкритої або закритої підписки (залучаються сторонні інвестори, змінюється коло учасників, змінюється співвідношення часток);
 • перетворення інших цінних паперів організації в акції (алгоритм проведення процедури повинен бути чітко прописаний в статуті).

Процедура емісії включає в себе ряд послідовних кроків, ні один з яких не повинен бути пропущений. Випуск додаткових акцій відбувається за таким алгоритмом:

 • акціонери приймають рішення про необхідність додаткового випуску;
 • рішення затверджується загальними зборами або радою директорів;
 • додаткова емісія акцій реєструється;
 • акції розміщуються серед потенційних власників цінних паперів;
 • складається звіт про випуск, потім реєструється державою.

У наступних пунктах розберемо всі ці етапи більш докладно.

Прийняття та затвердження рішення про випуск

На етапі прийняття рішення проводиться аналіз стану компанії, а також перспективного розвитку. Зазвичай ці дії входять до компетенції ради директорів. На загальні збори питання про емісію виводиться у разі перевищення певних обмежень, встановлених державою (сума, тип спільноти, умови розміщення).

Другий етап — затвердження рішення — також підлягає узгодженню в раді директорів. Тільки в особливо складних ситуаціях він виноситься на розгляд загальними зборами акціонерів. Етап включає більш докладні дослідження ситуації та аналітику. Ідея випуску обростає конкретикою: показники, умови і так далі.

Реєстрація додаткового випуску

Після того як прийнято та затверджено рішення про додатковий випуск акцій, банк повинен його зареєструвати. Звичайно, не будь-який банк, а Служба Банку Росії, під кураторством якої знаходяться фінансові ринки.

Заяву в Службу Банку Росії подається не пізніше, ніж через 30 днів після затвердження рішення про емісію. Крім самого документа, необхідно надати ряд паперів, що відображають інформацію про юридичну та економічний статус суспільства, проспект емісії, прозоро відображає розрахунки, аналітику та інші дані, необхідні майбутнім інвесторам для прийняття рішення про доцільність вкладення коштів. В залежності від виду акціонерного товариства та випущених цінних паперів, можуть знадобитися і інші документи.

Розміщення додаткового випуску акцій

Найпростіший шлях розміщення — розподіл цінних паперів серед вже існуючих акціонерів. Єдина умова — не повинні порушуватися права жодного з них.

Розміщення шляхом закритої підписки — напрям пропозицій про купівлю акцій визначеному колу осіб, що мають пріоритет при купівлі цінних паперів даної організації.

Розміщення відкритою підпискою — придбати акції може будь-яка людина. Перевагою все одно мають наявні акціонери, але торги є публічними.

Найскладніший спосіб — конвертація цінних паперів. Особливості цього методу повинні бути прописані в статуті конкретного підприємства.

Оплата цінних паперів може здійснюватися як у грошовій формі з оформленням договору купівлі-продажу, так і в інших, які передбачають оформлення спеціальних документів на передачу прав власності.

Терміни розміщення залежать від його способу, а також від типу акцій. Якщо цінні папери розміщуються серед своїх акціонерів, зазвичай терміни не обмовляються. У разі відкритої або закритої підписки торги йдуть від 1 місяця до року.

Державна реєстрація додаткового випуску акцій

Завершення емісії також реєструється Службою Банку Росії. Звіт про проведений випуск цінних паперів подається не пізніше, ніж через 30 днів після розміщення останньої акції. Служба перевіряє звіт і всі супутні документи протягом 14 днів. Після цього акціонерному товариству виноситься вердикт про результати занесення до реєстру.

Реєстрація додаткових випусків акцій — не просто формальність. Державні службовці досконально вивчать усі необхідні документи на відповідність законодавчим нормам і положенням. Якщо в ході перевірки будуть виявлені порушення існуючих правил, на організацію можуть бути накладені санкції. В залежності від тяжкості порушень, додатковий випуск акцій може навіть бути визнаний недійсним.

Comments are closed.