26 рахунок бухгалтерського обліку для чайників: проводки. 26 рахунок бухгалтерського обліку — це…

Стаття розповідає про призначення та основи методології використання 26 рахунки бухгалтерського обліку. Вона допоможе розібратися в типових проводках з використанням рахунку 26.

Рахунки бухгалтерського обліку

Всі бухгалтерські рахунки, які використовуються російськими організаціями, представлені в стандартному Плані рахунків. Цей документ затверджується Постановою Мінфіну РФ. Його використання є обов’язковим для всіх суб’єктів, що здійснюють економічну діяльність на території країни (за винятком кредитних та державних бюджетних організацій).
До Плану рахунків для єдності принципів його використання Мінфін докладає інструкцію. Бухгалтерські рахунки поділяються на кілька основних груп (розділи плану рахунків). Кожна з груп використовується для узагальнення інформації про певної категорії господарських операцій, здійснюваних фірмою в рамках бізнес-процесу. Наприклад, є група рахунків, яка призначена для реєстрації інформації про виробничі запаси (сировина, матеріали, запасні частини тощо) або про витрати на виробництво.

Загальногосподарські витрати

У кожній компанії протікає безліч процесів паралельно виробництва, при цьому вони впливають на нього побічно. Такими можуть бути безпосереднє здійснення бухгалтерського обліку, купівля крісла для директора, ремонт будинку, в якому засідає правління підприємства і т. п. Витрати на забезпечення даних процесів і аналогічних загальногосподарськими називаються.

26 рахунок бухгалтерського обліку — це рахунок, на якому акумулюється інформація про витрати для потреб управління, не пов’язаних безпосередньо з виробництвом. В рекомендаціях по використанню плану рахунків викладено не закритий перелік таких витрат.

Класифікація бухгалтерських рахунків

Бухгалтерські рахунки розділені на три основні групи: активні, пасивні і активно-пасивні. Для того, щоб зрозуміти, 26 рахунок бухгалтерського обліку — це активний або пасивний, необхідно дати визначення цим поняттям.

Активні рахунки призначені для обліку майна компанії (активів), пасивні рахунки використовуються для збору інформації про джерела надходження (фінансування) активів. Активно-пасивні — це рахунки для обліку зобов’язань (боргів) компанії і результатів її діяльності. Будь-який рахунок бухгалтерського обліку схематично можна зобразити у вигляді таблиці.

Схема бухгалтерського рахунку

26 «Загальногосподарські витрати»
Дебет Кредит
Сальдо на початок 0,00 Сальдо на початок
Дата Сума операції Дата Сума операції
Разом по дебету (дебетовий оборот) 0,00 Разом по кредиту (кредитовий оборот) 0,00
Сальдо на кінець 0,00 Сальдо на кінець

В таблиці «Схема бухгалтерського рахунку» представлений активний рахунок. У нього не може бути кредитового сальдо (від’ємного результату). Пасивний рахунок може мати дебетове сальдо. А активно-пасивний рахунок може мати як дебетове, так і кредитове сальдо.

Загальногосподарські витрати, на перший погляд, ми не може віднести до майна або джерел його утворення. Справа в тому, що витрати, зібрані на рахунку 26 після закінчення звітного періоду (календарний місяць), включаються до складу собівартості готової продукції, яка є активом компанії. Таким чином, 26 рахунок бухгалтерського обліку — це активний рахунок.

Бухгалтерські проводки по дебету рахунку 26

Будь-яка господарська операція в бухгалтерському обліку відображається за дебетом одного і кредитом іншого рахунку. Проведенням у бухгалтерів прийнято називати запис про який-небудь факт в діяльності компанії. Для кожного рахунку є перелік типових (найбільш часто зустрічаються) проведень. Для наочності інформація про основні проводки з використанням рахунку 26 представлена в таблиці нижче.

Рахунок 26 в бухгалтерському обліку. Проводки

Дебет Кредит Зміст операції
26 02 Нарахована амортизація основних засобів, що не використовуються у виробництві
05 Нарахована амортизація НМА
10 Використання матеріалів для загальногосподарських потреб
21 Використані напівфабрикати, випущені власним виробництвом для загальногосподарських потреб
23 Включені до складу загальногосподарських витрат витрати допоміжного виробництва
29 Включені до складу загальногосподарських витрат витрати на обслуговування виробництв
43 Використання готової продукції для загальногосподарських потреб
60 Відображено заборгованість перед постачальником послуг, наданих для загальногосподарських потреб
68 Нараховані податки і збори, що включаються у склад витрат на виробництво
69 Нараховано внески до ФСС і ПФР на заробітну плату співробітників, що виконують общехозяйственную роботу
70 Нарахована зарплата працівникам, які виконують общехозяйственную роботу
71 Відображені суми загальногосподарських витрат, вироблених підзвітними особами
76 Відображено заборгованість різних кредиторів за послуги, надані для загальногосподарських потреб
94 Списана сума нестач на загальногосподарські витрати, в доаустимых межах природного убутку
96 Створений резерв по загальногосподарських витрат
97 Включені до складу загальногосподарських витрат витрати майбутніх періодів

Бухгалтерські проводки по кредиту рахунку 26

Рахунок 26 в бухгалтерському обліку. Проводки

08 26 Прийняті до обліку загальногосподарські витрати як витрати на капітальне будівництво
20 Списані загальногосподарські витрати виробничі витрати
23 Списані загальногосподарські витрати загальновиробничі витрати
28 Загальногосподарські витрати включені до складу витрат по виправленню шлюбу
29 Загальногосподарські витрати включені до складу загальновиробничих витрат
76 Списано втрати по страхових випадках
86 Списані кошти цільового фінансування
90 Списана сума управлінських витрат
97 Включені до складу витрат по освоєнню нової продукції загальногосподарські витрати
99 Включені до складу надзвичайних витрат загальногосподарські витрати

Аналітичний облік загальногосподарських витрат

Однією з найважливіших завдань бухгалтерського обліку є збір інформації про господарську діяльність та надання її підрозділам компанії, які зайняті аналізом таких даних і виробленням координаційних рішень, спрямованих на удосконалення та підвищення результативності бізнес-процесу. Мета вирішення цього завдання — організувати методологію обліку таким чином, щоб використовувані дані були найбільш коректними та повними.

Для більшої інформативності даних існує такий напрямок, як аналітичний облік. Система такого обліку дозволяє групувати інформацію за ознаками, які найбільш підходять для конкретного вектора комерційної діяльності.

26 рахунок бухгалтерського обліку — це рахунок, який передбачає групування даних за статтями витрат. Ними можуть бути матеріальні або транспортні витрати, витрати на оплату праці та інші Ознаки класифікації витрат на 26 рахунку кожна компанія визначає для себе самостійно.

Загальногосподарські і загальновиробничі витрати

Фахівці в області бухгалтерського обліку можуть легко провести межу між поняттями загальновиробничі і загальногосподарські витрати, однак для обивателя вони можуть здатися схожими чи навіть рівнозначними.
Для збору інформації про такі витрати застосовується рахунок 25 і 26 у бухгалтерському обліку.

Загальногосподарськими називають витрати, які є загальними для кожного з підрозділів компанії. А загально-виробничими будуть витрати, які належать тільки виробничому ланці підприємства. Наприклад, заробітна плата юридичного відділу компанії є загальногосподарськими витратами, а заробітну плату працівників механічного цеху, які здійснюють обслуговування виробничого обладнання, основного і допоміжного виробництв, необхідно віднести до загальновиробничих витрат.

Практика використання рахунку 26

Отже, ви прочитали дуже короткий екскурс «26 рахунок бухгалтерського обліку для чайників». Представлена інформація є лише невеликою частиною тих знань, які необхідні для безпомилкового застосування рахунку 26 на практиці. Для того щоб закріпити знання, наведу декілька практичних прикладів.

26 рахунок бухгалтерського обліку — це, наприклад, така кореспонденція:

  • Д26 /К60. Надані послуги сторонньою організацією по ремонту приміщення комерційного відділу.
  • Д26/ К10. Відображено використання канцтоварів офісними працівниками.
  • Д26/ К69. Нараховано внески в ПФР і ФСС на заробітну плату працівників відділу закупа і пр.

Comments are closed.