08 рахунок бухгалтерського обліку: характеристика, проводки, субрахунки

Рахунок 08 у бухгалтерському обліку, характеристика якого наведена далі, відображає вкладення у необоротні кошти. Витрати, які фіксуються на ньому, згодом приймаються підприємством у вигляді різних об’єктів. Розглянемо докладніше 08 рахунок бухгалтерського обліку: що це таке, які саме витрати по ньому проходять.

Загальні відомості

08 рахунок бухгалтерського обліку – це стаття узагальнює відомості про витрати підприємства на об’єкти, які будуть прийняті в якості:

 • Основних засобів.
 • Нематеріальних активів.
 • Земельних наділів і об’єктів природокористування.

На 08 рахунок бухгалтерського обліку у балансі переносять витрати компанії по створенню основного стада робочої та продуктивної худоби. Винятком є витрати на:

 • Птицю.
 • Кроликів.
 • Бджолині сім’ї.
 • Хутрових звірів.
 • Піддослідних тварин.
 • Службових собак.

Ці витрати проходять за статтями оборотних коштів.

08 рахунок бухгалтерського обліку: субрахунку

До статті вкладень у необоротні активи можуть відкриватися:

 • за придбання земельних ділянок — 08.1;
 • щодо придбання об’єктів природокористування — 08.2;
 • по будівництву об’єктів ОС — 08.3;
 • по придбанню окремих основних засобів — 08.4;
 • з придбання НМА — 08.5;
 • щодо переведення молодняку в основне стадо — 08.6;
 • з придбання дорослих тварин і так далі — 08.7.

За субрах. 08.3 проходять витрати підприємства на зведення споруд/будівель, монтаж обладнання, вартість конструкцій, переданих на установку та інші витрати, які передбачені у кошторисах, фінансових розрахунках на капбудівництво. При цьому не має значення, як саме ведуться роботи – господарським або підрядним способом. За субрах. 08.4 проходять витрати на придбання машин, обладнання, інвентарю, інструментів та інших об’єктів, для яких не потрібно монтаж.

Записи

Якою буде 08 рахунок бухгалтерського обліку – активний або пасивний – залежить від характеру здійснюваної операції. По дебету відображають фактичні витрати забудовника, які включаються в первісну ціну об’єктів ОЗ, НМА та інших відповідних засобів. Після прийняття їх в експлуатацію та оформлення в установленому порядку, здійснюється списання в дебет рах. 01, 03, 04 та ін.

Молодняк тварин

Його оцінку здійснюють за фактичною собівартістю. Молодняк будь-якого виду робочої і продуктивної худоби, який переводиться в основне стадо, списують протягом року з рах. 11 Дб рах. 08. При цьому вказується вартість, яка значиться на початок періоду з включенням планової собівартості приросту або приросту від моменту початку року до дня переведення. У записах робиться запис:

Дб 01 Кд 08.

По закінченні року після формування звітної калькуляції сума різниці між наведеною вартістю переведеного молодняку протягом періоду і фактичною собівартістю додатково списується або сторнується з рах. 11 на 08 рахунок бухгалтерського обліку. При цьому робляться Проводки з одночасним уточненням оцінки худоби по рах. 01.

Отримання дорослих тварин

На субрах. 08.7 відображається вартість робочого і дорослої худоби, який придбано для основного стада або отриманий безоплатно з включенням витрат по доставці. Оприбуткування здійснюється за Дб рах. 08 по фактичної собівартості. Дорослі тварини, які отримані на безоплатній основі, приймаються за ринковою ціною. До неї додають витрати на транспортування їх на підприємство. Витрати по створенню основного стада списують в Дб рах. 01.

Аналітика

Вона ведеться за видатками, які пов’язані з придбанням ОЗ або їх будівництвом по кожному об’єкту. Формування аналітичного обліку має забезпечувати можливість отримати відомості про витрати на:

 • Реконструкцію і будівництво.
 • Бурові роботи.
 • Монтаж обладнання.
 • Інвентар та інструменти, закладені в кошториси з капбудівництва.
 • Обладнання, яке потребує і не потребує встановлення.
 • Проектно-вишукувальні роботи.
 • Інші витрати по капвкладеннях.

Аналітичний облік ведеться по кожному об’єкту НМА, за видами тварин (ВРХ, коні, свині, вівці та ін) при формуванні основного стада.

Специфіка статті

Розглядаючи 08 рахунок бухгалтерського обліку з методичної сторони, можна зазначити, що він являє собою калькуляційну статтю. Це обумовлюється тим, що на ньому показують витрати, понесені протягом звітного року. З іншого боку, 08 рахунок бухгалтерського обліку представлений як інвентаризаційна стаття. Його сальдо показує розмір незавершеного інвестування.

Особливості формування записів

При придбанні ОЗ, за логікою, передбачається така проводка:

Дб 01 (03, 04) Кд 60 (76 і ін)

Однак кошти, витрачені на покупку необхідно транзитом перемістити через 08 рахунок бухгалтерського обліку. У нього в такому випадку буде відсутній сальдо, і він стане статтею-екраном. Специфіка рахунки пов’язана також з тим, що капвкладення розтягуються в часі. Зокрема, це має місце в процесі будівництва. У цьому випадку 08 рахунок бухгалтерського обліку стає матеріальним. При цьому незавершене будівництво можна або продати, або віддати безоплатно. Новий План істотно розширив функції даній статті. В даний час вона використовується не тільки для узагальнення інформації про фактичні вкладення компанії, але і для відображення розміру майна, отриманого в якості інвестиції в капітал і безоплатно.

Додатково

Відкриття субрахунків здійснюється для розкриття структури капвкладень. Однак, якщо таке завдання перед спеціалістом не варто, то він може їх і не формувати. Певний виняток може становити субрах. 08.6 за витратами на переведення молодняку в основне стало. Даний субрахунок може бути ключовим у тваринницьких господарствах.

Земельні ділянки і об’єкти природокористування

У рахунку 08 виділяються субрах. 08.1 і 08.2, незважаючи на те, що облік цих цінностей повинен передбачатися в субрах. 08.4. Це обумовлюється тим, що об’єкти природокористування і земельні ділянки належать до основних засобів. У РФ допускається оформлення приватної власності організацій на землю. Відповідне право поширюється на ґрунтовий (поверхневий) шар, замкнуті водойми, рослини і ліс, розташовані в межах ділянки. До інших об’єктів природокористування відносять надра, ліс, води, тваринний світ, рослинність, інші ресурси. У законодавстві допускається право власності на:

 • Водний об’єкт відокремленого типу.
 • Деревно-чагарникові насадження.
 • Тварин, вилучених з середовища перебування згідно із встановленими правилами.
 • Цей список вважається закритим. Підприємство може здійснити капіталовкладення в докорінне поліпшення земельних ділянок. До них відносять заходи з зрошування, осушення, меліорації.

  НМА

  Розробники Плану пропонують вести аналітичний облік витрат на нематеріальні активи також за окремими об’єктами. Вкладення, які проходять по субрах. 08.5, фіксуються до моменту отримання підприємством виключного права на НМА. Він збігається з датою держреєстрації ліцензійної угоди або права, що виходить із свідоцтва або патенту. На 08 рахунок бухгалтерського обліку списуються фактичні видатки на купівлю об’єктів НМА і доведення їх до стану, придатного до експлуатації. Вартість відображається у відповідності з рахунками постачальників, прийнятих до оплати, після оприбуткування. У разі формування окремих видів НМА відображаються витрати, які підприємство понесло за фактом.

  Будівельні роботи

  Оцінка витрат на них здійснюється в залежності від методу їх виробництва – господарського або підрядного. В останньому випадку виконані і оформлені за встановленим порядком заходи відображаються забудовником за договірною вартістю згідно з оплаченими або прийнятими до оплати рахунками. При виявленні завищення ціни монтажних і будівельних робіт, замовник на суму завищення знижує прийняті від підрядників витрати з відшкодуванням з отриманих ними оплат, використаних джерел фінансування або за рахунок зменшення боргу за виконані роботи по пред’явленим до оплати розрахунковим документом. При господарському способі на субрах. 08.3 показуються фактичні витрати, які несе забудовник.

  Інші капітальні витрати

  Вони відображаються в обліку або в розмірі витрат, фактично понесених або за договірною ціною у відповідності з прийнятими до оплати або погашеними рахунками сторонніх підприємств. В інвентарну ціну об’єктів інші капітальні витрати включають за прямим призначенням. Якщо вони підлягають розподілу, оскільки відносяться до різних об’єктів, то воно здійснюється пропорційно договірної ст-ти що вводяться в дію цінностей. У разі часткового введення в експлуатацію інші капіталовкладення включають в інвентарну вартість за нормативами. При цьому виходять із співвідношення асигнувань на окремі частини в кошторисі на будівництво всього об’єкта і загальної договірної ціни споруджуваних споруд. Інвентарна вартість агрегатів (устаткування), які вимагають монтажу, формується з фактичних витрат на придбання, витрат на будівництво і установку, інших капвкладень, віднесених на ціну вводяться в експлуатацію цінностей за прямим призначенням.

  Comments are closed.